V programe TC Truck&Cargo® sú ponúkané všetky typy vozidiel a nadstavieb, od štandardného plachtového až po špeciálne návesy. Taktiež sa dá detailne zobraziť objem/hmotnosť voľnej ložnej kapacity.

Ponuky obsahujú presné údaje o stanovisku vozidla, možný termín odjazdu a požadovaný cieľový smer. Na prehľadných zoznamoch sa zobrazujú ponuky v skrátenej forme, avšak so všetkými podstatnými informáciami. Detailné informácie o ponuke získate kliknutím myšou na ponuku.