Vďaka TC eBid® môžu dopravcovia získať ďalšie čiastkové a celovozidlové prepravy v celej Európe. Ako výrobná alebo obchodná firma si naopak zabezpečíte potrebné kapacity do budúcnosti. Ďalšou výhodou pre všetkých účastníkov logistického reťazca je možnosť nadviazať nové kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi.