Aby sme Vám pomohli s vyťažovaním Vášho nákladného vozidla, pripravili sme pre Vás na dopravnej platforme sekciu na prehľad prepráv a zadávanie voľných vozidiel. Ako dopravca tu môžete ponúkať Vaše voľné vozidlá s informáciami o type vozidla, objeme/hmotnosti, dátume, východiskovom a cieľovom mieste jazdy. Vyhnete sa jednak jazdám naprázdno, jednak aj zbytočným výdavkom. Po kliknutí na detail Vašej ponuky Vás môžu priamo kontaktovať nami preverení príkazcovia a uzavrieť s Vami prepravnú zákazku.