TIMOCOM Logo

Vo Vašom prehliadači nie je aktívny JavaScript.

Rozsah funkcií týchto webových stránok je týmto obmedzený. Aby ste mohli využívať všetky funkcie v plnom rozsahu, aktivujte v nastavení svojho prehliadača JavaScript.

TIMOCOM Ochrana údajov

(1) Všeobecné

Návštevou webových stránok firmy TIMOCOM môžu byť ukladané informácie o prístupe (IP adresa, dátum, čas, navštívená stránka).

Tieto údaje nepatria k osobným údajom, ale sú uchovávané v anonymite. Vyhodnocujú sa vyslovene iba za štatistickým účelom a za účelom bezpečnosti systému. Postúpenie tretej strane, na komerčné účely alebo nekomerčné účely sa neposkytuje. Naproti tomu sa údaje na štátne miesta predkladajú v prípade, že je to právne nariadené.

Ďalej údaje môžu byť uložené v počítači užívateľa, tzv. „cookies“. Tieto slúžia k tomu, aby zjednodušili užívateľovi prístup a optimalizovali ponuku firmy TIMOCOM záujmom užívateľa. Užívateľ má ale možnosť deaktivovať túto funkciu v rámci svojho aktuálneho webového prehliadača. V takomto prípade však môže dôjsť k obmedzeniu obsluhovateľnosti webových stránok. Používanie údajov vzťahujúcich sa k osobe k realizácii zmluvy a starostlivosť o zákaznícke vzťahy nasleduje, až keď ju užívateľ dobrovoľne uvedie na naše webové stránky. Na písomné požiadanie sa môže užívateľ informovať, ktoré osobné údaje sme o ňom uložili (napr. meno, adresu).

TIMOCOM vyslovene poukazuje na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri emailovej komunikácii) môže vykazovať chyby v bezpečnosti a nie je úplne chránený pred tretími osobami.

TIMOCOM zasadí technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil spravované údaje užívateľa pred manipuláciou, stratou, zničením a proti prístupu nepovolaných osôb. Bezpečnostné opatrenia sa budú nepretržite zlepšovať v zhode s technickým rozvojom.

Používanie kontaktných údajov poskytovateľovho označenia, predovšetkým telefónne/faxové číslo a emailovú adresu na priemyselnú reklamu nie je vyslovene želateľné, v prípade, že firma TIMOCOM predtým udelila písomný súhlas alebo že v súčasnej dobe neexistuje žiadny obchodný kontakt. TIMOCOM a všetky na týchto webových stránkach uvedené osoby odmietajú týmto každé komerčné použitie a postupovanie ich údajov.

"Tieto internetové stránky využíva Google Analytics, služba webovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vašich prístupov na tieto webové stránky. Informácie o používaní týchto webových stránok, ktoré cookie generuje (vrátane Vašej IP adresy), sa zasielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Upozorňujeme na to, že Google Analytics bol na týchto internetových stránkach rozšírený o kód "_anonymizeIp", aby bolo zabezpečené anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania týchto webových stránok, na zostavenie správ o aktivitách na týchto webových stránkach, ktoré sú určené pre ich prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním týchto webových stránok a internetu. Google tieto informácie prípadne poskytne tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon či pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto informácie z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Nastavením svojho prehliadača môžete inštaláciu súborov cookie zakázať; upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v tomto prípade je pravdepodobné, že nebudete môcť v celom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním týchto webových stránok udeľujete svoj súhlas so spracovaním dát získaných o Vás spoločnosťou Google hore popísaným spôsobom a na hore uvedené účely."

Ak nesúhlasíte s registráciou údajov službou Google Analytics, môžete túto službu jednoducho deaktivovať. Použite prosím tento odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html .

Ak chcete zamedziť získavaniu dát službou Google Analytics na týchto webových stránkach, môžete ako alternatívu k doplnkom pre prehliadače alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach kliknúť na tento odkaz (blokovanie „opt out“ funguje len v tomto prehliadači a len pre túto doménu). Vo Vašom prístroji sa uložia príslušné „opt out“ cookies. Pokiaľ súbory cookies pre tento prehliadač vymažete, musíte na odkaz kliknúť znovu.

Vaše údaje služba Google Analytics nezískava.Na tejto internetovej stránke používame ikonu +1 sociálnej siete Google Plus, ktorú prevádzkuje spoloènos Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Tlaèidlo má znaèku "+1" na bielom alebo farebnom pozadí. Pokia¾ otvoríte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá takúto ikonu obsahuje, vytvorí Váš prehliadaè priame spojenie so servermi spoloènosti Google. Obsah ikony +1 odovzdáva Google priamo do Vášho prehliadaèa a z neho je priamo pripojený na internetovú stránku. Preto nemáme kontrolu nad rozsahom dát, ktoré Google vïaka tejto ikone získava, predpokladáme však, že zaznamenáva Vašu IP adresu. Úèel a rozsah získaných dát a ich ïalšie spracovanie a využitie spoloènosou Google a tiež Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia sú uvedené v Pokynoch na ochranu dát spoloènosti Google týkajúcich sa ikony +1.
Ak ste èlenom Google Plus a nechcete, aby o Vás Google prostredníctvom našej internetovej prezentácie získaval údaje a prepojil ich s údajmi o Vašej osobe už uloženými v Google, musíte sa pred návštevou našich internetových stránok z Google Plus odhlási. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany dát v súvislosti s používaním ikony +1 spoloènosti Google nájdete tu ïalšie informácie: Ochrana dát pri používaní ikony +1.

Na tejto webovej stránke sa budú pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zhromažďovať a ukladať dáta na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov môžu byť pod pseudonymom zostavené používateľské profily. Na to môžu byť použité cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v dočasnej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránok. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Dáta zhromaždené pomocou technológií etracker nebudú bez poskytnutého súhlasu dotknutej osoby použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nebudú ani spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Získavanie a ukladanie dát môže byť kedykoľvek zamietnuté, a to s účinnosťou do budúcnosti.
Vyčiarknite ma, prosím, zo sledovania etracker.

Reklama Bing Ads
Používame tiež Bing Ads, online reklamný program. Cookie na sledovanie konverzie sa nahrá vo chvíli, kedy kliknete na náš reklamný banner zverejnený v spoločnosti Microsoft (Bing/Yahoo).

Ďalšie informácie nájdete v Smerniciach o ochrane údajov od Microsoft.(2) Prihlásenie na odber noviniek:

Vaše osobné údaje (e-mailová adresa, meno a priezvisko) budú odovzdané pre zasielanie informácií od TIMOCOM GmbH do databázy SC-Networks GmbH (registračný súd: Okresný súd Mníchov, registračné číslo: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 v 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH sa riadi Spolkovým zákonom o ochrane údajov, ako aj pokynmi TIMOCOM GmbH.

Zrušenie odberu (Unsubscribe)
Používatelia, ktorí naše novinky alebo naše reklamné oznámenia už nechcú dostávať, kliknú na link s textom „Odhlásenie noviniek“, ktorý sa nachádza vo všetkých e-mailoch zasielaných od TIMOCOM.(3) Aplikovateľné právo

Vyslovene platí rozhodujúce právo Spolkovej republiky Nemecko.(4) Zvláštne užívacie podmienky

Pokiaľ sa zvláštne podmienky pre jednotlivé použitie týchto webových stránok odlišuje od už spomenutých bodov (1) až (3), tak sa to na príslušných miestach vyslovene uvedie. V tomto prípade platia pre tieto jednotlivé prípady zvláštne podmienky použitia.(5) Facebook Remarketing / Retargeting

Tieto internetové stránky používajú tiež službu Facebook Custom Audiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento facebookový pixel Vás označí anonymizovanou formou ako návštevníka našich internetových stránok. Pokiaľ sa potom prihlásite do Facebooku, môžeme túto informáciu využiť na zobrazovanie reklamných oznámení na Facebooku, ktoré sú zamerané na cieľové skupiny. My ako prevádzkovateľ týchto internetových stránok o Vás ako návštevníkovi alebo o Vašich údajoch na Facebooku nezískavame žiadne osobné údaje. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako návštevník našej internetovej prezentácie máte možnosť Facebook Custom Audiences deaktivovať.

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy.