TIMOCOM disponuje rozvinutou sieťou partnerov, s ktorými udržiava úspešnú a dôvernú spoluprácu. Naši zákazníci profitujú predovšetkým zo združenej kompetencie tejto strategickej spolupráce.

Zoznam našich partnerov