TimoCom disponuje rozvinutou sieťou partnerov, s ktorými udržiava úspešnú a dôvernú spoluprácu.

Naši zákazníci profitujú predovšetkým zo združenej kompetencie tejto strategickej spolupráce.

Tu uvádzame niektorých z našich partnerov:

 

Zoznam našich partnerov: