skip navigation
Z domova 04.03.2020
3 min.

Koronavírus: Ako postupovať pri prepravných objednávkach z/do Talianska?

Dosah na medzinárodnú nákladnú dopravu je čoraz väčší a aktuálny vývoj so sebou prináša mnoho otázok. Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie informácie.

Koronavírus - Taliansko

Erkrath, 27. 2. 2020 – Koronavírus už prenikol aj do Európy. Nárast nákazy vírusom SARS-CoV-2 /COVID19 je v súčasnosti zaznamenaný najmä v Taliansku. Na čo by mali dbať zasielatelia, špeditéri a dopravcovia pri prepravných objednávkach z/do postihnutých regiónov a ako najlepšie postupovať, sa dozviete tu*.

Aktualizácia 09.03.2020: Podľa aktuálneho vyjadrenia talianskeho ministerstva dopravy neplatia žiadne obmedzenia pre prepravu tovaru celého výrobného reťazca z/do oblastí v severnom Taliansku. Zavedené obmedzenia nezakazujú cestovanie z preukázateľných obchodných dôvodov. Tovar je možné dovážať a vyvážať z príslušných oblastí. [Zdroj: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news

Aktualizácia 10.03.2020: Talianska vláda rozšírila opatrenia na celú krajinu. 

Ak si nebudete istí situáciou na mieste (mieste nakládky alebo vykládky), odporúčame vám, aby ste sa informovali o aktuálnych obmedzeniach, ktoré vydali talianske úrady, kontaktovali vášho zákazníka a obmedzenia s ním prerokovali.

Situácia a bezpečnostné pokyny sa môžu rýchlo meniť.

Viac informácií nájdete tu. SK: www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info, IT www.salute.gov.it

 

Aká je právna situácia pred začatím prepravy?

Ak sa preprava ešte nezačala, pri trvalej uzávierke môže ísť o takzvanú objektívnu nemožnosť. Zmluvy o preprave, ktoré de facto nemôže nikto splniť, sa všeobecne považujú za neplatné. To znamená, že takouto zmluvou nie ste viazaní. Špeditér alebo dopravca nemusí poskytnúť nákladné vozidlo a dodávateľ nedostane kompenzáciu za nerealizovanú jazdu.

Ak je pred nakládkou známe, že zadávateľ alebo príjemca z dôvodu koronavírusu nepracujú čisto z opatrnosti, potom za tento výpadok nesie zodpovednosť príkazca, pokým nepreukáže úradne nariadený zákaz práce alebo premávky.

V takom prípade odporúčame, aby ste znova kontaktovali vášho zadávateľa.

 

Aká je právna situácia pri prebiehajúcich prepravách?

Ak ste ako dopravca alebo špeditér prostredníctvom systému pre inteligentnú logistiku prijali prepravnú objednávku, v zásade platí právne záväzná zmluva, ktorú ste uzavreli s vaším príkazcom.

Ak sa realizácia prepravy z/do oblasti postihnutej koronavírusom už začala (to znamená väčšinou od začiatku nakládky), môžete byť v dôsledku úradných opatrení konfrontovaní s uzávierkami prístupových ciest alebo celých obcí, do ktorých alebo z ktorých má byť tovar dodaný. V tomto prípade ide o takzvanú prekážku v preprave. Tu platí článok 14 CMR, resp. príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva upravujúceho dopravu. Pre zmenu objednávky, ktorá je v tomto prípade nevyhnutná, je potrebný pokyn zadávateľa, akým iným spôsobom sa príslušná preprava má prípadne realizovať, napríklad výberom alternatívneho miesta doručenia.

V takýchto prípadoch má dopravca spravidla nárok na náhradu dodatočných výdavkov, napr. ďalších výdavkov na jazdu z dôvodu dlhšej trasy.

Ak zadávateľ po vyzvaní neudelí žiadne pokyny alebo ak sú jeho pokyny neprijateľné,  dopravca môže prepravu ukončiť. Ale pozor! Dopravca je v tomto prípade zodpovedný za patričnú úschovu tovaru. V niektorých prípadoch pri tovare podliehajúcom skaze môže prichádzať do úvahy núdzový predaj.

To isté platí, ak je podnik odosielateľa alebo príjemcu zatvorený a nakládka alebo vykládka nákladného vozidla nie je možná. V prípade sporu musí dopravca preukázať doklad o uzávierke alebo o zatvorení podniku.

Ak budete na poslednú chvíľu hľadať skladové priestory, tak v našom systéme pre inteligentnú logistiku nájdete vhodné ponuky v Smart app Skladovanie.

Ak máte realizovať alebo plánujete prepravy do/z týchto oblastí, odporúčame vám, aby ste včas kontaktovali vášho obchodného partnera, vyjasnili si situáciu a predišli tak neskorším diskusiám a nedorozumeniam.

Viac informácií o aktuálnych cestných uzávierkach pre nákladné vozidlá nájdete aj na www.truckban.info.

*Informácie tu poskytnuté nepredstavujú právne rady. V prípade nutnosti sa v konkrétnom prípade poraďte s vaším advokátom, aby ste prihliadli na prípadné zvláštnosti a miestne práva a zákony.

Staňte sa znalcom v odbore

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!

Prihlásenie na odoberanie noviniek

Všetky polia označené '*' sú povinné a musia sa vyplniť.

Odoslaním registrácie potvrdzujete, že súhlasíte s našimi smernicami na ochranu údajov.

Prihlásenie na odoberanie noviniek:


Vaše osobné údaje (e-mailová adresa, meno a priezvisko) budú odovzdané pre zasielanie informácií od TIMOCOM GmbH do databázy SC-Networks GmbH (registračný súd: Okresný súd Mníchov, registračné číslo: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 v 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH sa riadi Spolkovým zákonom o ochrane údajov, ako aj pokynmi TIMOCOM GmbH.

Hore