TIMOCOM Augmented Logistics

Nová podoba značky TIMOCOM

Odvetvie logistiky prechádza obdobím premeny. Podobne aj TIMOCOM. Máme novú víziu a stanovili sme si ju pre našu budúcnosť aj pre budúcnosť celého odvetvia. Toto nové strategické zameranie chceme premietnuť aj do nového firemného dizajnu.

Čo by Vás mohlo zaujímať?

Zmení sa logo, motto a tiež označenie dopravná platforma. Ponecháme si však našu modrú farbu.
Odvetvie logistiky prechádza premenou a podobne aj TIMOCOM. Spájame zadávateľov a dodávateľov, stroje a systémy, údaje a pridané hodnoty. Integrujeme sa do procesov našich zákazníkov od nadviazania kontaktu až po realizáciu obchodu. Komunikujeme s našimi používateľmi, aby sme sa neustále zlepšovali. To všetko a oveľa viac reprezentuje nové logo TIMOCOM.
Nové logo predstavíme počas našej prezentácie na veľtrhu IAA 2018 v Hannoveri dňa 20. 9. Potom bude ešte chvíľu trvať, kým všetko zmeníme. Môže sa teda stať, že sa počas tohto obdobia ešte občas stretnete s naším starým logom.
Naším poslaním je utvárať logistiku tak, aby bola inteligentná, jednoduchá a bezpečná. A presne to v skratke vyjadruje naše heslo „Augmented Logistics“. Anglické slovo „augmented“ znamená rozšírený, vylepšený, posilnený, zvýšený. Preto sa perfektne hodí k tomu, čo robíme. S každým ďalším vylepšením funkcií TIMOCOM sú totiž pracovné dni našich používateľov inteligentnejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie. Vďaka tomu rozširujeme a zlepšujeme možnosti našich zákazníkov - a tým aj celej logistiky ‒ ako byť ešte úspešnejší. Augumented Logistics je teda v skratke rozšírenie logistiky o inteligentné, bezpečné a jednoduché riešenia každodenných výziev zákazníkov TIMOCOM.
Sme hrdí na to, že našim zákazníkom budeme aj v budúcnosti ponúkať všetky výhody najväčšej burzy nákladov v Európe. Zároveň je však TIMOCOM už dlho oveľa viac než len burza nákladov alebo platforma, ktorá sa zameriava iba na prepravy. TIMOCOM je sieť viac ako 50.000 preverených firiem a ponúka mnoho najrôznejších aplikácií, služieb a rozhraní. Tieto jednotlivé súčasti sú navzájom tak prepojené, že systematicky spolupracujú. A toto teraz premietame aj do našej komunikácie a robíme ďalší logický krok. TIMOCOM je prvý Smart Logistics System (Chytrý logistický systém) v Európe.
Nie. Na pôvodných zmluvách a dohodách sa nič nemení. Rovnaké ostanú aj komunikačné kanály a Váš prístup k TIMOCOM.
Áno. TimoCom Soft- und Hardware GmbH sa bude volať TIMOCOM GmbH, právna forma teda ostane zachovaná. Zároveň sa zmení aj adresa na Timocom Platz 1, 40699 Erkrath.

Nenašli ste odpoveď na Vaše otázky? V tom prípade sa obráťte na naše tlačové oddelenie.

presse@timocom.com

Hore