skip navigation
Užívateľ TIMOCOM od: 07/01 - TIMOCOM ID: 12201 / Dopravca

Prečo používame Timocom? Možných odpovedí je viac: lebo je to najväčšia databáza prepráv na európskom trhu, majú oddelenie na vymáhanie pohľadávok. Chceme používať profesionálne nástroje.Marcel Dugovič
Vedúci oddelenia dopravy

GRANEX Slovakia spol. s r.o. - Trnava
Hore