skip navigation
Zákazník TIMOCOM od: jún 2003 / TIMOCOM ID: 32299 / Dopravca

„Uzavretá skupina používateľov Transfrigoroute prináša našim členom naozajstné výhody. Pripojenie k TIMOCOM umožňuje špeditérom a dopravcom, ktorí prepravujú chladený tovar, jednak zvládať krátkodobé previsy prepráv, jednak zamedziť jazdám naprázdno. A to bez jedinej vrásky, pretože v uzavretej skupine používateľov sa všetky obchody uzatvárajú iba medzi členmi TRANSFRIGOROUTE.“

Hubertus Kobernuß
Prezident

Transfrigoroute Deutschland (TD) e.V.
Hore