TIMOCOM Logo

Vo Vašom prehliadači nie je aktívny JavaScript.

Rozsah funkcií týchto webových stránok je týmto obmedzený. Aby ste mohli využívať všetky funkcie v plnom rozsahu, aktivujte v nastavení svojho prehliadača JavaScript.
TIMOCOM – Dopravný-lexikón
Dopravný lexikón

Logistika 4.0

Pod pojmom logistika 4.0 sa rozumie moderná logistika vrátane zapojenia do sietí, digitalizácie a Cloud-Computing. Tým sa úloha logistikov už neobmedzuje - ako predtým - len na samotnú dopravu, ale zaoberá sa koordinačnou logistickou činnosťou nad rámec jednej firmy a rieši funkcie v celom zásobovacom reťazci.

Pojem

Logistika 4.0 vznikla priblížením sa pojmu Priemysel 4.0, ktorý bol po prvý raz použitý v roku 2011 v Hannoveri na veľtrhu IAA Úžitkové vozidlá. Podľa toho sa nachádzame v štvrtej priemyselnej revolúcii. K prvej došlo využívaním parnej sily, k druhej využitím elektrickej energie a zavedením montážnych pásov. Tretia priemyselná revolúcia – označená ako digitálna revolúcia – nastala s automatizáciou výroby a nasadením elektroniky, ako napríklad programovateľného riadenia s ukladaním dát.

Logistika 4.0 v tomto trende naďalej pokračuje zapojením modernej informačnej a komunikačnej techniky. Inteligentné a digitálne prepojené sieťové systémy umožňujú priamu vzájomnú komunikáciu ľudí, strojov, zariadení, logistiky a produktov. Pokiaľ človek čo najskôr integruje logistiku do zásobovacieho reťazca, dosiahne optimalizáciu výroby just-in-time. Na druhej strane dopravcovia očakávajú viac istoty v plánovaní, lepšiu vyťaženosť ich flotíl a kratšie čakacie časy na prekladacích miestach.
Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy.