TIMOCOM Logo

Vo Vašom prehliadači nie je aktívny JavaScript.

Rozsah funkcií týchto webových stránok je týmto obmedzený. Aby ste mohli využívať všetky funkcie v plnom rozsahu, aktivujte v nastavení svojho prehliadača JavaScript.
TIMOCOM – Dopravný-lexikón
Dopravný lexikón

Podniková logistika

Podniková logistika je súhrnný pojem pre kompletnú logistiku celého podniku. Zahŕňa všetky logistické aspekty jednak interné jednak aj nad rámec podniku. K tomu patrí zásobovanie, interná logistika výroby, expedícia a distribúcia vyrobeného tovaru.

Pojem

V náuke o podnikovom hospodárení je pojem „logistika“ definovaný ako plánovanie, riadenie, uskutočňovanie a kontrola fyzického toku tovaru a príslušného informačného toku v priebehu celého reťazca tvorby hodnôt podniku.

Logistické úlohy vznikajú v každom podniku – nezávisle na odvetví. Podniková logistika je pritom zastrešujúci pojem pre množstvo rôznych požiadaviek na logistiku daného podniku. Firmy, ktoré sú činné v logistickom odvetví, sú navyše špecializované na fyzický tok tovaru a preberajú ho ako poskytovateľ služieb pre iný podnik rovnako ako s ním spojené úlohy, najmä transport tovaru.
Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy.