skip navigation

Správy z odboru

Tu nájdete príspevky na témy z dopravnej a logistickej branže.
Smart Logistics znižuje výdavky v dodávateľskom reťazci.
26.11.2020

Smart Logistics je najsilnejšia páka na úsporu výdavkov a rast

Smart Logistics znižuje výdavky v dodávateľskom reťazci. To je výsledok štúdie poradenskej firmy PwC. Čo si však pod týmto pojmom predstaviť a čo to konkrétne znamená pre logistické procesy? V tomto článku na blogu ukážeme, ako je inteligentné prepojenie dôležité pre logistiku a ako to môžu firmy využiť.

čítať ďalej >
Integrácia v logistike
23.11.2020

Ako môže integrácia údajov optimalizovať logistické procesy

Kombinácia najlepších funkcií je cieľ, ktorý sa skrýva za integráciou ako metodickým prístupom. Integrácia údajov a digitálnych aplikácií ponúka mnoho príležitostí aj v logistike. Dátová integrácia pomáha optimalizovať a lepšie plánovať obchodné procesy na strane všetkých zúčastnených a vyhýbať sa chybám. To šetrí čas aj peniaze.

čítať ďalej >
Zamestnanci inkasa Julian van Achter, Geoffrey Bladier a Denise Becht
17.11.2020

Rozhovor so zamestnancami inkasa od TIMOCOM

Už mnoho rokov ponúka TIMOCOM svojim zákazníkom inkasnú službu a v prípade neuhradených faktúr je spoľahlivým partnerom. V tomto článku na blogu dáme slovo zamestnancom inkasa TIMOCOM, ktorí nám umožnia nazrieť do ich každodennej práce v medzinárodnej logistike. Dozvieme sa, že niekedy je to práca neobyčajná, len výnimočne nepríjemná, každopádne však zaujímavá a rozmanitá. Geoffrey Bladier, Denise Becht a Julian van Achter hovoria o svojich skúsenostiach, pričom poopravia niektoré zažité predstavy, a ukážu, ako možno v obchodnej praxi dosiahnuť úspech pomocou diplomacie a pochopenia.

čítať ďalej >
Pracovník v špedícii a logistike sedí pri počítači a koordinuje prepravy.
20.10.2020

Práca v logistike: Disponent

V našom seriáli na blogu TIMOCOM sa venujeme práci v doprave a logistike a sledujeme aktuálne trendy a vývoj. V tomto článku sa pozrieme na jednu z najčastejších pracovných oblastí v špedícii a logistike. Predstavíme vám profesiu disponenta, zistíme, či je to povolanie, ktoré obstojí v budúcnosti, a vysvetlíme si, aký význam pre toto povolanie má nedostatok odborníkov, koronavírus a digitalizácia.

čítať ďalej >
Nákladné vozidlo na trase
15.10.2020

Prečo dnes jazdy naprázdno už nie sú nutné

Čoraz viac výrobných a obchodných firiem si stanovilo za cieľ znížiť vlastné emisie CO2. To platí aj pre logistiku. Zamedzenie jazdám naprázdno vďaka nadväzujúcim objednávkam špedícií a dopravných firiem môže núkať obrovský potenciál úspor ‒ a pritom chrániť klímu.

čítať ďalej >
Riadenie kvality v prepravných procesoch ‒ digitálna ruka otáča regulátorom kvality
21.09.2020

Aké dôležité je riadenie kvality pre podniky?

Hlavne v logistike je čoraz ťažšie odlíšiť sa od konkurencie. Ak integrujete riadenie kvality do firemných procesov a procesov v preprave, potom si udržíte vlastnú konkurencieschopnosť.

čítať ďalej >
Fotografia Jochena Eschborna
09.09.2020

Korona ako šanca ‒ nové koncepcie pre cestnú nákladnú dopravu

Odvetvie dopravy nebolo nikdy známe vysokými maržami. So začiatkom koronavírusovej krízy však dopyt po voľných vozidlách drasticky poklesol a z toho vyplývajúci previs ponuky prepravných kapacít spôsobil, že ceny na trhu krátkodobých prepráv klesli hlboko pod vlastnú réžiu. Hneď sa objavili hlasy požadujúce zavedenie pravidiel, ktoré by zabránili dumpingovým cenám. Pravdou však je, že koronavírusová kríza nemilosrdne odhalila slabé stránky nemeckého sektora nákladnej cestnej dopravy. Týka sa to nielen úrovne digitalizácie mnohých podnikateľov, ale aj spôsobu, akým je nákladná cestná doprava v Nemecku organizovaná.

čítať ďalej >
Colné pravidlá pre Európu
03.09.2020

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Pohyb tovaru v rámci EÚ je v zásade voľný. Platia však niektoré predpisy a obmedzenia. S upraveným nariadením EÚ teraz vstúpilo do platnosti viac ako 40 zmien colných predpisov.

čítať ďalej >
Fotografia profesora Dr. Christiana Killeho
01.09.2020

Digitálne, analógovo alebo hybridne?

Možno vôbec na tému „digitalizácia v cestnej nákladnej doprave“ napísať niečo nové? Alebo už bolo všetko povedané až na to, že sa nevyjadril každý? Digitalizácia je už veľmi rozšírená a silná, do podvedomia však napriek tomu stále ešte neprenikla dostatočne, preto je nevyhnutné sa ňou ďalej zaoberať.

čítať ďalej >
hore