Správy z odboru

Tu nájdete príspevky na témy z dopravnej a logistickej branže.

Pretože je platobná morálka v jednotlivých krajinách značne odlišná, nemožno sa v dopravnom odvetví obísť bez profesionálneho týmu správy pohľadávok.

čítať ďalej >

Od 1. júla 2016 nadobudla vo Francúzku platnosť nová úprava zákona o minimálnej mzde pre zahraničné kamióny na francúzskej pôde. K tejto novej úprave pre Vás TimoCom zostavil 6 najdôležitejších faktov:

čítať ďalej >

Erkrath, 16.06.2016 – Do referenda vo Veľkej Británii o zotrvaní v EÚ zostáva už len jeden týždeň. 23. júna budú Briti hlasovať o otázke, ktorá je osudová pre ostrovy, aj pre zvyšok Európy, a síce, či ich krajina má ako prvý štát dobrovoľne opustiť Európsku úniu. Tesne pred hlasovaním je výsledok referenda nejasný. V prieskumoch sa počty priaznivcov a odporcov takmer zhodujú. Doprava a logistika si stále viac robí starosti.

čítať ďalej >

Erkrath, 07.06.2016 – Prvý polrok je takmer za nami a trendy predpovedané v logistike na rok 2016 sú stále konkrétnejšie. Vývoj smerom k logistike 4.0 prináša vo firmách veľké zmeny. TimoCom, jeden z popredných poskytovateľov IT v odvetví dopravy, vychádza z toho, že témy v oblasti automatizácie, prepojenia a predovšetkým digitalizácie budú stále dôležitejšie.

čítať ďalej >

Erkrath, 05.06.2016 – Horiace pneumatiky, cesty zablokované nákladnými vozidlami, prázdne čerpacie stanice. Vo Francúzsku trvajú protesty proti plánovanej reforme pracovného trhu už dva týždne. Dôsledky na seba nenechali dlho čakať – kvôli čiastočnému pozastaveniu výroby nie sú zásobované čerpacie stanice a vláda musela siahnuť do strategických rezerv pohonných hmôt. Pre francúzske hospodárstvo predstavujú tieto štrajky miliónové straty. Ale trpí aj samotná logistika. Nákladné vozidlo, ktoré stojí, totiž znamená pre dopravnú firmu väčšiu stratu ako akákoľvek „jazda naprázdno“.

čítať ďalej >

Dňa 1. júna 2016 bol v srdci švajčiarskych Álp po rokoch plánovania a mnohých rozhodnutiach slávnostne otvorený Gotthardský pätný tunel! So svojimi 56 978 metrami (západný tubus; východný tubus 57 091 metrov) je Gotthardský pätný tunel najdlhším železničným tunelom na svete. Do prevádzky bude uvedený na konci roku 2016, prvé vlaky osobnej dopravy ním však prešli už 1. júna v rámci slávnostného otvorenia. Veľkej slávnosti týkajúcej sa dokončenia projektu sa zúčastní i rad štátnych hostí.

čítať ďalej >

Erkrath, 26.05.2016 – Keď na začiatku apríla prechádzalo šesť konvojov nákladných vozidiel cez Európu takmer automaticky, vyvolalo to veľkú pozornosť médií. European Platooning Challenge pritom jasne ukázala, akým smerom sa doprava a logistika rozvíja a tiež, čo je už v súčasnosti možné. Prepojovanie je dnes kľúčom k vyššej efektivite a konkurencieschopnosti v logistike.

čítať ďalej >

Erkrath, 05.05.2016 – Brennerský priesmyk je už celé tisícročia jednou z najdôležitejších dopravných a obchodných spojníc medzi severnou a južnou Európou. Tento alpský priechod sa opakovane stával dejiskom politických a hospodárskych udalostí. A je to tak aj teraz, kedy sa Rakúsko chystá na obnovenie hraničných kontrol s Talianskom, s ktorými chce začať na konci mája.

čítať ďalej >

Erkrath, 26.04.2016 – Pre mnohých nepríjemné slovo priamo spojené s témou „ilegality“. Pritom je dočasné poskytovanie vnútroštátnej prepravy v rámci iného štátu, skrátene kabotáž, celkom bežnou praxou. Kontroverzné diskusie sa na túto tému vedú podľa toho, aké záujmy diskutujúci zastupujú. Legálna kabotáž však nie je nič extra zložité.

čítať ďalej >

Erkrath, 22.04.2016 – Už niekoľko týždňov sa vo Francúzsku vedú diskusie a jestvuje nesúlad v otázkach úpravy času jazdy a prestávok v prípade dvojčlenných osádok nákladných vozidiel. Dôvodom je, že francúzske úrady interpretujú nariadenie EU inak a tento svoj výklad presadzujú.

čítať ďalej >
hore

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy. Viac informácií