Tlačové správy

Tu nájdete všetky aktuálne tlačové správy o TIMOCOM, našich zákazníkoch a našom odbore.

Erkrath, 26. apríla 2020 - Neistota v priebehu koronakrízy viedla v marci na európskom dopravnom trhu k prudkému nárastu ponúk prepráv. „Mnoho spoločností predsunulo termíny objednávok s ohľadom na uzatvorenie hraníc a iné obmedzenia kvôli korone", uviedol Tilman Fecke, Business Analyst TIMOCOM, ktorý komentoval neobvykle vysoký nárast ponúk prepráv, ktoré boli zverejnené do polovice marca v najväčšej európskej burze nákladov.

čítať ďalej >

Erkrath 20.03.2020 - Prevádzkovateľ poprednej európskej burzy nákladov, IT firma TIMOCOM, v období krízy rozširuje možnosti prístupu k svojmu logistickému systému. „Chceme prispieť svojím dielom k tomu, aby bolo zaistené zásobovanie obyvateľstva a aby sa zachovali dodávateľské reťazce, a to aj za súčasných výnimočných podmienok,“ hovorí Tim Thiermann, konateľ TIMOCOM.

čítať ďalej >

Erkrath, 11.02.2020 – Talianski odborníci v oblasti logistiky sa celý minulý rok tešili z výrazných prírastkov: „V prípade Talianska zaznamenávame nárast o 16 percent pri prepravách v porovnaní s predchádzajúcim rokom“, hovorí Tilman Fecke, obchodný analytik v TIMOCOM. A to je presný opak súčasného trendu. Práve dokončené ohliadnutie za minulým rokom dopravného barometra TIMOCOM je totiž hocijaké, len nie priaznivé. V roku 2019 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom v celej Európe k poklesu ponúk prepráv v EU o 8,3 percenta. Rok 2018 skončil ešte s 5% nárastom oproti roku 2017.

čítať ďalej >

Erkrath/Vroclav, 23.10.2019 - IT a dátový špecialista TIMOCOM z Erkrathu v Nemecku rozširuje svoje medzinárodné zastúpenie. Firma posilňuje svoju prítomnosť na poľskom trhu o ďalšiu pobočku vo Vroclave. Toto nové strategické rozhodnutie a s tým spojené posilňovanie aktivít firmy v Poľsku prinesie výhody jednak dopravcom a špedíciám, jednak aj zákazníkom z oblasti priemyslu a obchodu.

čítať ďalej >

Erkrath, 21.10.2019 – Nemecké dopravné firmy realizovali v treťom štvrťroku 2019 menej obchodov ako v minulom roku. Od júla do septembra klesol o 12 percent počet prepráv v nákladnej cestnej doprave v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Zostupný trend spôsobený konjunktúrou, ktorý bol zjavný do polovice roku v dopytoch po prepravných službách v prvom európskom systéme pre inteligentnú logistiku, sa však napriek tomu zastavil. Informuje o tom IT firma TIMOCOM v svojej analýze tretieho štvrťroku 2019 na základe údajov z dopravného barometra.

čítať ďalej >

Erkrath, 22. júla 2019 – Nemecko, Francúzsko a štáty Beneluxu sú momentálne najviac postihnuté celosvetovým spomalením hospodárskeho rastu. Dokazujú to aktuálne čísla dopravného barometra TIMOCOM, ktorými táto IT firma každý štvrťrok dokumentuje vývoj ponuky a dopytu po doprave v najväčšej európskej burze nákladov.

čítať ďalej >

Erkrath/Mníchov, 5. júna 2019 – TIMOCOM chce dopravným a logistickým firmám uľahčiť prechod do éry digitalizácie. Na veľtrhu transport logistic 2019 v Mníchove predstaví tento poskytovateľ IT riešení komplexný systém skladajúci sa z nových aplikácií, rozhraní a partnerov. Tento systém pomáha pracovníkom v logistike s digitalizáciou na všetkých úrovniach procesu prepravy „Chceme, aby inovácie, ktoré našich zákazníkov posunú každý deň o kúsok ďalej, boli rovnako dostupné ako elektrina zo zásuvky“, hovorí Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM.

čítať ďalej >

Erkrath, 24.05.2019 – Už žiadne čakanie na rampe: To je ctižiadostivý cieľ spolupráce firiem TIMOCOM a Cargoclix. Zlúčením telematických dát a manažmentu časových okien chcú obe IT firmy vyriešiť známu problematiku čakania na príjme a výdaji tovaru a nastaviť nové štandardy v obore.

čítať ďalej >

Erkrath / Érd, 24.04.2019 - Pani Mező Tünde sa vyzná. Ako konateľka uskutočnila v máji 2018 reštrukturalizáciu maďarskej rodinnej firmy zaoberajúcej sa ekonomickým poradenstvom a s Leonetwork Kft. odvtedy stavia prevažne na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu a prevádzku skladov.

čítať ďalej >

Erkrath, 31.03.2019 – TIMOCOM pokračuje v raste. Viac pohybu zaznamenal tento prevádzkovateľ systému pre inteligentnú logistiku v minulom roku nielen vo svojej burze nákladov. Najväčší skok TIMOCOM, ako IT firma pôsobiaca v celej Európe, dosiahla s aplikáciami na digitalizáciu manažmentu zákaziek v logistike.

čítať ďalej >

Erkrath, 05.02.2019 – Európsky prepravný trh ostal voči medzinárodným obchodným konfliktom i pochmúrnym vyhliadkam v otázkach konjunktúry úplne ľahostajný. „Doprava zažila tradične silný záverečný štvrťrok“, komentuje aktuálne čísla dopravného barometra Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM.

čítať ďalej >

Erkrath/Hilden, 28.11.2018 – Firma Tripple Z našla medzeru na trhu. Tento výrobca okrem svojej produkcie vysoko kvalitných solárnych modulov „Made in Germany“ obchoduje aj s použitými solárnymi elektrárňami. Tento obchod sa rozvíja stále lepšie. V súčasnosti je spoločnosť Tripple Z najväčším poskytovateľom solárnych modulov a príslušenstva z druhej ruky. Prepravu, ktorá je s tým spojená, riadi táto firma so sídlom v Severnom Porýní-Vestfálsku pomocou TIMOCOM, ktorý prevádzkuje prvý Smart Logistics System v Európe.

čítať ďalej >

Kontakt pre tlač

+49 211 88 26 69 53

+49 211 88 26 59 24

presse@timocom.com

hore

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy. Viac informácií