skip navigation

Profitujte z väčšej efektivity a istoty v doprave!

Pomocou plánovania trás a kalkulácie výdavkov môžete zistiť priamo v burze nákladov a voľných vozidiel trasu príslušnej relácie a z toho vyplývajúce priame a nepriame výdavky na jazdu vychádzajúce z Vašej objednávky prepravy alebo z výberového konania.

Vaše výhody:

Plánujte trasy tak, aby vyhovovali Vašim nákladným vozidlám

Vypočítajte Vaše výdavky na dopravu pomocou individuálnych sadzieb vrátane zobrazenia spoplatnených úsekov (km)

V burze nákladov môžete vyhľadať vhodnú prepravu v blízkosti Vášho vozidla

Zadajte polohu Vášho vozidla do plánovania trasy a dojazd započítajte do Vašej ceny za dopravu

Ak budete s Vaším zadávateľom dočasne zdieľať údaje o svojej polohe, zredukujete nevyhnutnú komunikáciu a ušetríte drahocenný čas

Vozidlá, u ktorých povoľujete dočasné sledovanie, môžete zvýrazniť

Všetky Vaše vozidlá je možné sledovať jednotne v našom systéme

Informácie o stavbách a obmedzeniach v doprave, o čerpacích staniciach UTA, autodielňach a DocStops

Vaše výhody:

Nechajte si na jednej mape zobraziť vozidlá Vašich dodávateľov nezávisle na ich telematickom systéme

Hľadajte priamo dodávateľov, ktorý Vám umožnia sledovanie Vašich zásielok

Sledujte sami, kde sa Vaša zásielka nachádza a kedy bude dodaná

Vďaka minimalizácii nevyhnutnej komunikácie ušetríte čas

Šetrite čas pri plánovaní/kalkulácii

Tu sa Vaša optimálna trasa zobrazí graficky. S našou funkciou plánovanie trás a kalkulácie výdavkov naviac môžete priamo z ponuky prepravy, Vašej objednávky prepravy alebo z výberového konania zistiť dĺžku príslušnej relácie a vypočítať priame a nepriame výdavky na jazdu.

Sledovanie vozidiel - majte vždy prehľad o Vašich prepravách

Nájdite inteligentne optimálnu trasu pre Vaše vozidlo

Výpočet trasy zohľadňuje možné obmedzenia pre nákladné vozidlá, ktoré sú prispôsobené podľa typov Vašich vozidiel, a zobrazí spoplatnené úseky. Vďaka tomu môžete pomocou Vašich individuálnych sadzieb presne naplánovať a vypočítať výdavky na jazdu.

Sledovanie vozidiel - vyhľadajte optimálnu trasu pre Vaše vozidlo

Vyskúšajte teraz systém od TIMOCOM.

Teraz vyskúšať zadarmo

Máte otázky? Radi Vám pomôžeme:

+420 412 430 430

hore