Ocenené značkou kvality.

Profitujte s používaním značiek kvality TIMOCOM a dajte najavo svoju dôveryhodnosť a zodpovednosť.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
„TIMOCOM ID vzbudzuje u našich zákazníkov dôveru - podobne ako značka kvality. Získali sme vďaka nemu už veľa zákaziek.“
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

už je to tu: Faktom je, že kto sa môže prezentovať ako zákazník TIMOCOM, ľahšie nájde nových obchodných partnerov. Na dopravnom trhu totiž naše zákaznícke číslo funguje v prenesenom slova zmysle ako značka kvality. Dôvodom je skutočnosť, že TIMOCOM, ako najväčšia dopravná platforma v Európe, intenzívne usiluje o bezpečnosť a všetkých zákazníkov starostlivo preveruje. Ukážte, že ste dôveryhodní, a umiestnite Vaše TIMOCOM ID na Vašich firemných stránkach.

Ako vložíte TIMOCOM ID na Vaše webové stránky?

Je to jednoduché: Zavolajte na zákaznícku linku TIMOCOM +420 474 74 51 01 a my Vám zašleme e-mail s HTML kódom pre Vaše osobné TIMOCOM ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Umiestnením značky TIMOCOM CashCare na naše stránky dávame jasne najavo, že v prípade potreby sa o naše pohľadávky postará TIMOCOM.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Ak zákazníci neplatia, môže to firme veľmi rýchlo spôsobiť existenčné problémy. K tomu však vôbec nemusí dôjsť. So značkou TIMOCOM CashCare dodáte svojim faktúram dôraz.

Viac...

Naša inkasná služba chráni Vaše peniaze!

Zákazníci so zlou platobnou morálkou sú rizikom pre každú firmu. Preto pri prípadných problémoch s váhavými platcami má svoju úlohu interný advokát TIMOCOM Alexander Oebel so svojim tímom. On a jeho ľudia pomáhajú zákazníkom TIMOCOM pri mimosúdnom vymáhaní neuhradených pohľadávok a napríklad v roku 2015 sa im v 89% všetkých prípadov podarilo dopomôcť veriteľom k ich zaslúženým peniazom. Naše inkasné oddelenie má okrem toho ešte jeden mimoriadny vedľajší účinok. Množstvo čiernych oviec odradíme od používania nášho softvéru už vopred, takže sa ani nepokúsia stať sa zákazníkmi TimoCom.

Takto dosiahneme spoločný cieľ

 • Inkasná služba od roku 2003 (s oficiálnym úradným povolením)
 • Kompetentné poradenstvo a podpora
 • Zamestnanci hovoriaci Vaším jazykom
 • Dôsledné a rýchle vymáhanie neuhradených pohľadávok

Využite našu inkasnú službu. Okrem poplatku za spracovanie vo výške 15,00 € účtujeme odmenu za našu činnosť len v prípade, že sa nám podarí pohľadávku vymôcť. Výška tejto odmeny sa riadi pravidlami nemeckého zákona o poplatkoch.

Dohoda o digitálnej značke TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM poskytne príjemcovi služby bezplatne značku TIMOCOM CashCare ako logo na implementáciu do jeho faktúr, upomienok, podpisov v e-mailoch resp. ako HTML kód na vloženie a zobrazovanie na webových stránkach. Príjemcom služby môže byť len podnikateľ/firma, ktorý/ktorá je v zmluvnom vzťahu s TIMOCOM a disponuje aktívnym TIMOCOM ID.
 2. Pečať je určená na podporu vymáhania neuhradených pohľadávok a jej cieľom je urýchlenie platobného procesu.
 3. Táto dohoda zaniká bez nevyhnutnosti ďalšieho zdôvodňovania zo strany TIMOCOM v prípade, že
  1. značka sa nebude používať v súlade s jej účelom alebo sa nebude zobrazovať v podobe uvedenej dole.
  2. príjemca služby akýmkoľvek spôsobom zmanipuluje alebo zmení zdrojový kód.
  3. značka sa bude používať na internetových stránkach alebo v dokumentoch, ktoré môžu poškodzovať spoločnosť TIMOCOM a/alebo jej služby, porušovať majetkové práva k nehmotnému majetku, alebo na stránkach, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
 4. Ak príjemca služby poruší niektoré z ustanovení odseku 3, TIMOCOM si výslovne vyhrádza právo uplatniť príslušné nároky
  na náhradu škody.
 5. Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu k 15. dňu a ku koncu každého mesiaca. Užívacie právo však vždy zaniká pri ukončení obchodného vzťahu medzi príjemcom služby a TIMOCOM.

Implementujte túto značku do Vašej firemnej komunikácie

 • Zdôraznenie svojich pohľadávok
 • Výhody medzinárodnej správy pohľadávok TIMOCOM
 • Kompetentné, rýchle a efektívne vyhotovenie
 • Získajte šancu na nadpriemernú úspešnosť presahujúcu 87 %1,2.
 1. Pri zadaní zákazky inkasnému oddeleniu TIMOCOM CashCare
 2. Na porovnanie: úspešnosť inkasných spoločností sa pohybuje v priemere okolo 50 %, (www.inkasso.de)
Vložte na Vaše webové stránky značku s našou pečaťou!

Skopírujte html kód na príslušné miesto na Vašej webovej stránke. V prípade potreby sa obráťte na svojho správcu webu.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Pre našu firmu má ‚zelená logistika‘ strategický význam a postupom času sa z nej stala otázka konkurencieschopnosti. So značkou ‚Green we can‘ dávame jasne najavo, že jazdíme ekologicky.“
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Zákazník TIMOCOM? Výborne!

Už samotný fakt, že ste zákazníkom TIMOCOM, totiž dokazuje, že podnikáte ekologicky. Vďaka našej dopravnej platforme zamedzíte hneď od začiatku zbytočným a neekologickým jazdám naprázdno.

A to od nás teraz dostanete potvrdené „zelené na bielom“! Ukážte Vašim obchodným partnerom, že ste spoľahlivým partnerom nielen v logistike, ale aj v otázkach životného prostredia.

Viac...

Dohoda o značke TIMOCOM „Green we can“

Značku TIMOCOM „Green we can“ môžete implementovať do Vašich stránok, a „spečatiť“ tak Váš ekologický prístup. Predtým, než budete môcť na Vašich stránkach použiť zdrojový HTML kód autorizovaný TIMOCOM, musíte súhlasiť s touto dohodou.

 • TIMOCOM bezplatne poskytne príjemcovi služby HTML kód pre značku „Green we can“. Príjemca služby je oprávnený implementovať tento kód do svojich webových stránok a prezentovať tak na svojich stránkach túto značku.
 • Značka „Green we can“ slúži na podporu ekologického povedomia a jej úlohou je zvýšiť dopyt po ekologických produktoch.
 • Táto dohoda zaniká bez nevyhnutnosti ďalšieho zdôvodňovania zo strany TIMOCOM v prípade, že
  1. značka „Green we can“ sa nebude používať v súlade s jej účelom alebo sa nebude zobrazovať v podobe uvedenej dole.
  2. príjemca služby akýmkoľvek spôsobom zmanipuluje alebo zmení zdrojový kód.
  3. značka „Green we can“ sa bude používať na internetových stránkach alebo v dokumentoch, ktoré môžu poškodzovať spoločnosť TIMOCOM a/alebo jej služby, porušovať majetkové práva k nehmotnému majetku, alebo na stránkach, ktoré
   sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
 • Ak príjemca služby poruší niektoré z ustanovení odseku 3, TIMOCOM si výslovne vyhrádza právo uplatniť príslušné nároky
  na náhradu škody.
 • Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu k 15. dňu a ku koncu každého mesiaca.
Pripnite si našu ekologickú pečať „Green we can“ na Vaše internetové stránky!

Skopírujte html kód na príslušné miesto na Vašej webovej stránke. V prípade potreby sa obráťte na svojho správcu webu.

TIMOCOM Green We Can
Hore