TimoCom Logo

Vo Vašom prehliadači nie je aktívny JavaScript.

Rozsah funkcií týchto webových stránok je týmto obmedzený. Aby ste mohli využívať všetky funkcie v plnom rozsahu, aktivujte v nastavení svojho prehliadača JavaScript.
TimoCom – Aktivity

TimoCom prijíma spoločenskú i ekologickú zodpovednosť

Ekológia

Životné prostredie a TimoCom – Manažment dopravy pre budúcnosť

Životné prostredie

O ochranu životného prostredia usilujeme z presvedčenia a naše snahy v tejto oblasti dôsledne posilňujeme. Tu nájdete výber z opatrení, ktoré sme doposiaľ realizovali:

 • Pokrytie spotreby energie zo 100 % z obnoviteľných zdrojov (úspora CO2 ročne: 400 ton)
 • Zníženie spotreby elektrickej energie kompletnej IT infraštruktúry o 40 %¹
 • Celoeurópske zasielanie poštových zásielok ako CO2 neutrálne prostredníctvom služby Deutsche Post GoGreen
 • Vnútrofiremné dni životného prostredia a súťaže nápadov
 • „Bezpapierové faxovanie“ pomocou počítačov
 • Výhradné používanie papiera s certifikáciou FSC

Motivácia, kvôli ktorej usilujeme o ochranu životného prostredia a udržateľnosť, pramení z nášho každodenného života – pravidelne sme konfrontovaní so znečistením životného prostredia a plytvaním zdrojmi. Rovnako často sa ale stretávame s návrhmi riešenia, ktorým dobre načúvame. TimoCom má v orientácii na ekológiu „dobre našliapnuté“ a sme presvedčení, že sa nám podarí dosiahnuť náš cieľ – stať sa najekologickejšou zadávacou platformou. S čistým svedomím môžeme tvrdiť: všetci hovoria o zelenej logistike – my ju podporujeme.

Menej emisií CO2, pretože …


1 Porovnanie hodnôt roku 2008 s rokom 2010

Sociálna oblasť
Spoločnosť TimoCom - Sociálna oblasť

Spoločnosť

Sme firma, ktorá sa orientuje na budúcnosť, a preto využívame zdroje a zapájame sa do sociálnych projektov presahujúcich hranice firmy. TimoCom podporuje tieto projekty:

DocStop – lepšie podmienky pre profesionálnych vodičov

Len zdravý vodič môže šoférovať bezpečne. To si uvedomujú i iniciátori projektu DocStop, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti prevádzky na diaľniciach prostredníctvom lepšej lekárskej starostlivosti pre profesionálnych vodičov. Ako partner firiem pôsobiacich v odvetví nákladnej dopravy túto akciu plnou mierou podporujeme.

DocStop – lepšie podmienky pre profesionálnych vodičov

Ak má vodič nákladného vozidla počas jazdy akútne zdravotné ťažkosti alebo počas cesty ochorie, je preň takpovediac nemožné jednoducho „dôjsť“ k lekárovi. Túto situáciu sa už od roku 2007 usilovne snaží zmeniť projekt DocStop. Do tejto iniciatívy sa v celom Nemecku zapojilo už približne 700 partnerov z radov kliník, nemocníc a lekárskych ordinácií.  Každý mesiac využije možnosť lekárskej prehliadky na cestách približne 400 vodičov. Na linku DocStop sa môžu počas svojej cesty po nemeckých vozovkách obrátiť i zahraniční vodiči, pretože je dostupná celkovo v 23 jazykoch.

Od roku 2013 fungujú prvé štyri informačné miesta DocStop tiež v dánskom Padborgu, s podporou Dánskeho zväzu dopravcov ITD. V budúcnosti by sa mal projekt rozšíriť i do ďalších európskych krajín. Ako DocStop funguje: V prípade, že počas cesty postihnú vodiča zdravotné problémy, zavolá na linku DocStop, ktorú zabezpečuje služba ADAC Truck. Tu v krátkosti opíše svoje ťažkosti, miesto, kde sa nachádza, a trasu, po ktorej pôjde. Ihneď sa dozvie, kde sa na jeho trase nachádza najbližší partner DocStop a tiež kde nájde vhodné miesto na zaparkovanie. Tu potom vodiča ošetrí medik.

„Rýchla a nekomplikovaná pomoc firmy TimoCom nás teší. Podporu využijeme na to, aby sme DocStop čoskoro zriadili i za hranicami Nemecka,“ – hovorí iniciátor DocStop a európsky referent pre bezpečnosť dopravy pán Rainer Bernickel, PHK a.D.

Spolkový kríž za zásluhy

Za svoje zásluhy o bezpečnosť dopravy a potreby profesionálnych vodičov nákladných vozidiel získal Rainer Bernickel Spolkový kríž za zásluhy

Vyznamenanie

Dňa 15. decembra 2010 prevzal Rainer Bernickel Spolkový kríž za zásluhy o bezpečnosť dopravy a potreby profesionálnych vodičov nákladných vozidiel – najmä za úspešnú realizáciu iniciatívy DocStop.

  na záznam z udeľovania vyznamenania

TimoCom podporuje projekt pre školy "Raus aus dem Toten Winkel" („Preč z mŕtveho uhla“)

Mimoriadne nasadenie je pre nás dôležité – a preto ho chceme obzvlášť podporovať. Z tohto dôvodu podporujeme prácu Round Table, dobrovoľnej organizácie, ktorá v rámci projektu pre školy „Preč z mŕtveho uhla“ pôsobí osvetovo v otázkach prevencie nehôd.

TimoCom podporuje projekt pre školy Preč z mŕtveho uhla

Opakovane dochádza k tragickým nehodám spôsobeným nákladnými vozidlami odbočujúcimi vpravo. Projekt „Preč z mŕtveho uhla“ usiluje o to, aby toto téma bolo v čo najvyššom počte základných škôl zaradené do výučby detí v tretích a štvrtých triedach. V praktickej časti akcie príde ku škole nákladné vozidlo, ktoré pomáha deťom bezprostredne priblížiť nebezpečenstvo mŕtveho uhla. Celá trieda sa postaví do mŕtveho uhla a potom sa môže postupne každé z detí posadiť do kabíny vodiča a samo si vyskúšať, že žiadne z ostatných detí odtiaľ nevidno.

Od roku 2006 sa takýchto akcií konalo už 500. Podporou tohto projektu chceme prispieť k tomu, aby toto číslo ďalej stúplo.

„Vďaka daru spoločnosti TimoCom môžeme a budeme projekt ďalej rozvíjať a jeho výdavky držať čo najnižšie, aby sme v ňom mohli ďalej pokračovať.“

 

TimoCom podporuje projekt pre školy „Preč z mŕtveho uhla“ - © Round Table Deutschland

Dom sv. Rafaela pomáha deťom a mladým ľuďom z celého sveta

Nezapodievať sa dianím iba v našej bezprostrednej blízkosti patrí k našej každodennej práci. Preto tiež sledujeme, čo sa deje v našom okolí a zároveň nás zaujalo jedno mimoriadne zariadenie – Dom sv. Rafaela v centre Düsseldorfa. Celkom 73 zamestnancov tu každý deň robí všetko pre to, aby takmer 100 detí a mladých ľudí s najrôznejšími životnými príbehmi opäť našlo domov.

Dom sv. Rafaela v centre Düsseldorfa. 73 zamestnancov tu každý deň robí všetko pre to, aby takmer 100 detí a mladých ľudí s najrôznejšími životnými príbehmi opäť našlo domov

V jednotlivých skupinách sa tieto deti nielen učia spolunažívať, ale sa snažia nájsť i svoju vlastnú perspektívu. Výlety, počítačové kurzy či výučba hudby sú pre komplexnú koncepciu vzdelávania dôležité, štátne financie ich však nepokrývajú. Ako düsseldorfská firma chceme pomôcť a raz za rok dotujeme akcie ako je lezenie, tancovanie či exkurzie do prírody. Okrem toho sa zapájame i osobne. Počas jarných slávností pomáhajú zamestnanci TimoCom deťom a mladým priamo na mieste.

O Dome sv. Rafaela: Dom bol založený ako bytové zariadenie už v roku 1851 a dodnes je synonymom ľudských a sociálnych hodnôt, medzi ktoré patrí:

„láskyplné ľudské sprevádzanie, výchova, starostlivosť, poradenstvo, pomoc v mnohých vývojových a životných situáciách, zvládanie kríz a sociálna skupinová práca.“

Nehľadiac na národnosť či vieru je Dom sv. Rafaela otvorený všetkým deťom, ktoré nemajú potrebnú starostlivosť.

 

TimoCom podporuje Dom sv. Rafaela v Düsseldorfe

Zodpovednosť za zamestnancov
TimoCom Zamestnanci - Zodpovednosť za zamestnancov

Zamestnanci

Pre TimoCom je veľmi dôležité vzájomné kolegiálne chovanie všetkých zamestnancov. Zároveň ponúkame našim zamestnancom pracovné podmienky s množstvom príležitostí. Medzi ne patrí:

 • Firemné penzijné pripoistenie a férové sociálne príspevky
 • Pravidelné dni zdravia s dobrovoľnými zdravotnými prehliadkami firemným lekárom
 • Workshopy a školenia
 • Vedúci zamestnanci a tímoví vedúci vyrastajú prevažne z našich radov
 • Akcie mimo firmu, ako sú športové či jazykové kurzy a firemné oslavy

V TimoCom v súčasnosti pracuje viac ako 400 kolegov a kolegýň viac ako 24 národností. Tento medzinárodný charakter a s tým spojené rôzne mentality a skúsenosti vnímame ako obrovský prínos, bez ktorého by sme sa už sotva zaobišli.

Okrem toho ponúkame nováčikom ďalšie odborné vzdelávanie. Naša koncepcia vzdelávania je vynikajúca, čo dokazuje „Certifikát za podporu nových talentov“, ktorý TimoCom získal na konci roku 2009 od Spolkovej agentúry práce.

Dopravný lexikón – Odpovedi ohľadne tém z dopravy

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy.