Kto je TIMOCOM?

Spoločnosť TIMOCOM GmbH je špecialista strednej veľkosti v oblasti IT a dát s viac než 690 zamestnancami 40 národností a so zastúpeniami v Poľsku, Česku a Maďarsku. Ako poskytovateľ Marketplace pre Smart Logistics v Európe rozširujeme logistiku o inteligentné, bezpečné a jednoduché riešenia pre každodenné výzvy našich zákazníkov, ktoré spájame do siete obsahujúcej viac než 55.000 overených firiem.

Hore