Vaše výhody:

Rýchle
 • Jednoduché a pohodlné poverenie on-line
 • Rýchle a diplomatické riešenie pri spravovaní pohľadávok
Bezpečne
 • Efektívna podpora pri vymáhaní Vašej pohľadávky
 • Služby poskytované v celej Európe v 27 jazykoch
Spoľahlivo
 • Oficiálne úradné povolenie od 2003
 • Viac ako 82 % úspešných prípadov

Medzinárodné inkaso je váš efektívny partner na spravovanie pohľadávok. Pomáhame vám v 27 jazykoch. Ak vaši obchodní partneri meškajú s platbou, môžete sa spoľahnúť na kompetentnú pomoc nášho inkasného tímu. Vaše záležitosti vybavíme rýchlo, výhodne a mimosúdne tak, aby ste sa s nezaplatenou pohľadávkou nemuseli obracať na súd. Férovosť a poctivosť prispievajú k tomu, aby vaše obchodné vzťahy príliš neutrpeli.

Pre každý príkaz je dohodnutý poplatok za spracovanie vo výške 25,- €. V prípade úspechu TIMOCOM účtuje zadávateľovi odmenu, ktorá už obsahuje poplatok za spracovanie. Tento výpočet je v súlade s ustanoveniami zákona o odmenách advokátov. Vypočítajte si svoje poplatky v niekoľkých krokoch!

Poverenie v detailoch

 1. Zadanie adresy
 2. Nahranie súborov
 3. Kontrola a poverenie


Často kladené otázky k službe Medzinárodné inkaso

Áno, inkasná služba je k dispozícii pre existujúcich zákazníkov TIMOCOM. Ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu, môžete sa zaregistrovať tu.

Nie. Náš tím vám rád pomôže aj v prípade, že máte otvorenú pohľadávku, ktorá nevznikla v rámci Marketplace. Pošlite nám váš inkasný prípad.

V roku 2021 sme boli úspešní vo viac ako 82 % prípadov.

Uplatňujeme poplatok za spracovanie vo výške 25 eur. Iba v úspešných prípadoch uplatňujeme aj dodatočnú odmenu za našu inkasnú prácu, ktorá závisí od výšky pohľadávky. Táto odmena sa odvíja od rámca poplatkov stanoveného nemeckým zákonom a môžete si ju spočítať v našom kalkulátore poplatkov ešte pred poverením. Tu si spočítate poplatok, ktorý uhradíte pri úspešnom vymáhaní pohľadávky.

Platí zákonný princíp o škode pri meškajúcich platbách podľa smernice EÚ 2011/7/EÚ. Na základe tejto smernice by sa otvorené pohľadávky mali zaplatiť rýchlejšie. Od zavedenia smernice v krajinách EÚ platia v prípade meškajúcej platby nové práva a povinnosti. Pre veriteľa a dlžníka to znamená nasledujúce:

Faktúry na firmy sa automaticky považujú za meškajúce od 30. dňa po splatnosti. Okrem toho je splatnosť viac ako 60 dní možná iba vo výnimočných prípadoch. Ak však dôjde k omeškaniu platby, môže veriteľ požadovať od dlžníka určité náklady na vymáhanie jeho pohľadávky, ale aj úroky z omeškania.
Náklady na vymáhanie môžu zahŕňať vlastné náklady vzniknuté na základe upomínania omeškania platby, náklady na inkaso alebo právnika. Pre veriteľa to znamená, že dlžníkovi môže dať uhradiť náklady za inkasnú službu. K týmto nákladom patrí tiež odmena, ktorú zaplatíte v úspešnom prípade. To znamená, že veriteľ môže od dlžníka požadovať, aby uhradil všetky náklady na inkaso (základný poplatok aj nárok na odmenu v úspešnom prípade), ak je pohľadávka v omeškaní a dlžník je zodpovedný za omeškanie.

Dôležité je, že tieto pravidlá platia iba pre faktúry, ktoré

 • vychádzajú zo zmluvných dohôd, teda napríklad nie za škody alebo dvojité platby,
 • sú preukázateľne meškajúce a
 • dlžník sídli na území EÚ.

Upomienka alebo podobná výzva na platbu zo strany veriteľa už nie je nevyhnutná, možno ju však urobiť dobrovoľne, čo sa stále považuje za zmysluplné a odporúčané, aby sa v ideálnom prípade nemuselo zachádzať tak ďaleko.

Náš inkasný tím rieši prípady z celej Európy a svoje služby ponúka v nasledujúcich jazykoch:

 • bulharčina (BG)
 • dánčina (DA)
 • nemčina (DE)
 • angličtina (EN)
 • fínčina (FI)
 • francúzština (FR)
 • gréčtina (EL)
 • taliančina (IT)
 • chorvátčina (HR)
 • lotyština (LV)
 • litovčina (LT)
 • macedónčina (MK)
 • holandčina (NL)
 • nórčina (NO)
 • poľština (PL)
 • portugalčina (PT)
 • rumunčina (RO)
 • ruština (RU)
 • švédčina (SV)
 • srbčina (SR)
 • slovenčina (SK)
 • slovinčina (SL)
 • španielčina (ES)
 • čeština (CS)
 • turečtina (TR)
 • ukrajinčina (UA)
 • maďarčina (HU)


Áno, náš inkasný tím pracuje medzinárodne, predovšetkým v Európe, vo vašom rodnom jazyku. Zahraničné inkasné prípady pre nás nie sú problém.

V prípade platobnej neschopnosti je majetok dlžníka spravidla pod správou insolvenčného súdu alebo externého správcu. Ten spravuje pohľadávky a stará sa o rozdelenie zvyšného majetku. Tým je zaistené, že so všetkými veriteľmi bude zaobchádzať rovnako.

Každý štát má stanovený vlastný postup, akým si veriteľ prihlási svoju pohľadávku. Tu odporúčame si okamžite prihlásiť pohľadávku u správcu konkurznej podstaty, aby ste boli v konaní zohľadnení ako veriteľ a zostávajúca suma nebola znížená o náklady na zastupovanie.

Naším cieľom je podporovať veriteľov pri vymáhaní ich oprávnených pohľadávok. V prípade problémov na strane dlžníka môžeme napríklad dohovoriť splátkový kalendár, aby veriteľ svoje peniaze dostal. Zároveň TIMOCOM svojim používateľom v Marketplace zabezpečuje, aby nevznikali ďalšie dlhy.

Ak používateľ nechce zaplatiť bez udania dôvodu, je toto správanie v rozpore s kritériami kvality TIMOCOM. Nemôže teda potom zostať v sieti preverených zákazníkov.
 

Hore