skip navigation

Jednoduché riešenie vašich nezaplatených faktúr

Akonáhle uplynie splatnosť faktúry, môže vás inkasná služba od TIMOCOM podporiť pri získaní peňazí.

Ako neutrálny prostredník vám pri každom prípade individuálne poradíme a v mnohých prípadoch sa nám podarí postarať sa o to, že neuhradené pohľadávky budú zaplatené. Advokát Alexander Oebel a jeho tím sa môžu pochváliť 86,5 % úspešnosťou.

Pomáhame vám v celej Európe v 27 jazykoch. V prípade, že vaši obchodní partneri meškajú s platením, môžete sa spoľahnúť na kompetentnú pomoc inkasného tímu. Záležitosti našich používateľov vybavujeme rýchlo, výhodne a mimosúdne tak, aby ste sa s nezaplatenou pohľadávkou nemuseli obracať na súd. Férovosť a poctivosť prispievajú k tomu, aby vaše obchodné vzťahy príliš neutrpeli. Medzinárodné inkaso je pre vás férovým a dôsledným partnerom pri správe pohľadávok.

Poveriť inkasnú službu

86,5%

Úspešnosť v roku 2020

Toto ponúka služba Medzinárodné inkaso od TIMOCOM

 • jednoduché a pohodlné poverenie on-line
 • od roku 2003 s oficiálnym úradným povolením
 • kompetentné poradenstvo a pomoc pri vymáhaní vašej pohľadávky
 • služby poskytované v celej Európe v 27 jazykoch
 • rýchle a diplomatické riešenie pri spravovaní pohľadávok
 • úspešnosť 86 % zo všetkých prípadov

Poverenie je snadné

Stiahnuť formulár a vyplniť

Vyplnený formulár pošlite na: inkasso.sk@timocom.com alebo faxom na číslo +420 412 430 301

Vaša kontaktná osoba sa vám ozve a postará sa o zvyšok ‒ vo vašom rodnom jazyku!

Ponúkame . Okrem základnej ceny 20 eur sú ďalšie účtované poplatky závislé od výšky pohľadávky. Tieto poplatky sa riadia nemeckými zákonnými predpismi upravujúcimi poplatky. Poplatok za úspešné prípady si môžete v niekoľkých krokoch spočítať pred poverením.

Kalkulátor poplatkov

Zvoľte, prosím, príslušnú menu a zadajte výšku vašej pohľadávky.

0 €

Toto hovoria naši zákazníci

Eliza Wyrwich, Mega Pol Trans

„Túto službu si veľmi vážime, pretože úspešnosť je až 86 percent.”

Eliza Wyrwich
Mega Pol Trans

Prejsť k príbehu o úspešnej realizácii od Mega Pol Trans>
Zoltán Joós, Karzol-Trans

„Spolupráca je vynikajúca. Odpovede dostávame v priebehu 1-2 dní. Pri ťažkých inkasných prípadoch dostaneme aj návrhy, ako jednotlivé prípady čo najrýchlejšie vyriešiť.”

Zoltán Joós
Karzol-Trans

Prejsť k príbehu o úspešnej realizácii od Karzol-Trans>
Kitti Hatvani, MEM BAU Srl.

„Naša firma je so službou Medzinárodné inkaso od TIMOCOM vonkoncom spokojná a zákazníkom TIMOCOM ju môžem len odporučiť! Dáva firmám určitý pocit istoty. Firmy vedia, že sú v dobrých rukách.”

Kitti Hatvani
MEM BAU Srl.

Prejsť k príbehu o úspešnej realizácii od MEM BAU Srl. >
Csaba Török, Hermes Forwards Srl.

„Mali sme veľa prípadov, kedy sa nám s vašou pomocou podarilo vymôcť sumy vyššie ako 10.000 eur.”

Csaba Török
Hermes Forwards Srl.

Prejsť k príbehu o úspešnej realizácii od Hermes Forwards Srl.> >
Patrick Andres, špedícia Günther Andres e.K.

„Stopercentnú istotu nemáte nikdy, ale vďaka inkasnej službe od TIMOCOM sa nám nakoniec podarí väčšinu obchodov vybaviť úspešne. Túto službu vrelo a rád odporučím ďalej”.

Patrick Andres
Spedition Günther Andres e.K.

Prejsť k príbehu o úspešnej realizácii od špedície Günther Andres e.K. >

Často kladené otázky k službe Medzinárodná inkaso

Stiahnite si formulár inkasného príkazu a vyplnený nám ho zašlite e-mailom na inkasso.sk@timocom.com alebo faxom na číslo +420 412 430 301 . Potom vás budeme kontaktovať alebo nám zavolajte na +420 412 430 300 .

Áno, inkasná služba je k dispozícii pre existujúcich zákazníkov TIMOCOM. Ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu, môžete sa zaregistrovať tu.

Nie. Náš tím vám rád pomôže aj v prípade, že máte otvorenú pohľadávku, ktorá nevznikla v rámci Smart Logistics System. Pošlite nám váš inkasný prípad.

V roku 2020 sme boli úspešní vo viac ako 86 % prípadov.

Uplatňujeme poplatok za spracovanie vo výške 20,00 eur. Iba v úspešných prípadoch uplatňujeme aj dodatočnú odmenu za našu inkasnú prácu, ktorá závisí od výšky pohľadávky. Táto odmena sa odvíja od rámca poplatkov stanoveného nemeckým zákonom a môžete si ju spočítať v našom kalkulátore poplatkov ešte pred poverením. .

Platí zákonný princíp o škode pri meškajúcich platbách podľa smernice EÚ 2011/7/EÚ. Na základe tejto smernice by sa otvorené pohľadávky mali zaplatiť rýchlejšie. Od zavedenia smernice v krajinách EÚ platia v prípade meškajúcej platby nové práva a povinnosti. Pre veriteľa a dlžníka to znamená nasledujúce:

Faktúry na firmy sa automaticky považujú za meškajúce od 30. dňa po splatnosti. Okrem toho je splatnosť viac ako 60 dní možná iba vo výnimočných prípadoch. Ak však dôjde k omeškaniu platby, môže veriteľ požadovať od dlžníka určité náklady na vymáhanie jeho pohľadávky, ale aj úroky z omeškania.
Náklady na vymáhanie môžu zahŕňať vlastné náklady vzniknuté na základe upomínania omeškania platby, náklady na inkaso alebo právnika. Pre veriteľa to znamená, že dlžníkovi môže dať uhradiť náklady za inkasnú službu. K týmto nákladom patrí tiež odmena, ktorú zaplatíte v úspešnom prípade. To znamená, že veriteľ môže od dlžníka požadovať, aby uhradil všetky náklady na inkaso (základný poplatok aj nárok na odmenu v úspešnom prípade), ak je pohľadávka v omeškaní a dlžník je zodpovedný za omeškanie.

Dôležité je, že tieto pravidlá platia iba pre faktúry, ktoré

 • vychádzajú zo zmluvných dohôd, teda napríklad nie za škody alebo dvojité platby,
 • sú preukázateľne meškajúce a
 • dlžník sídli na území EÚ.

Upomienka alebo podobná výzva na platbu zo strany veriteľa už nie je nevyhnutná, možno ju však urobiť dobrovoľne, čo sa stále považuje za zmysluplné a odporúčané, aby sa v ideálnom prípade nemuselo zachádzať tak ďaleko.

Náš inkasný tím rieši prípady z celej Európy a svoje služby ponúka v nasledujúcich jazykoch:

 • bulharčina (BG)
 • dánčina (DA)
 • nemčina (DE)
 • angličtina (EN)
 • fínčina (FI)
 • francúzština (FR)
 • gréčtina (EL)
 • taliančina (IT)
 • chorvátčina (HR)
 • lotyština (LV)
 • litovčina (LT)
 • macedónčina (MK)
 • holandčina (NL)
 • nórčina (NO)
 • poľština (PL)
 • portugalčina (PT)
 • rumunčina (RO)
 • ruština (RU)
 • švédčina (SV)
 • srbčina (SR)
 • slovenčina (SK)
 • slovinčina (SL)
 • španielčina (ES)
 • čeština (CS)
 • turečtina (TR)
 • ukrajinčina (UA)
 • maďarčina (HU)

Áno, náš inkasný tím pracuje medzinárodne, predovšetkým v Európe, vo vašom rodnom jazyku. Zahraničné inkasné prípady pre nás nie sú problém.

V prípade platobnej neschopnosti je majetok dlžníka spravidla pod správou insolvenčného súdu alebo externého správcu. Ten spravuje pohľadávky a stará sa o rozdelenie zvyšného majetku. Tým je zaistené, že so všetkými veriteľmi bude zaobchádzať rovnako.

Každý štát má stanovený vlastný postup, akým si veriteľ prihlási svoju pohľadávku. Tu odporúčame si okamžite prihlásiť pohľadávku u správcu konkurznej podstaty, aby ste boli v konaní zohľadnení ako veriteľ a zostávajúca suma nebola znížená o náklady na zastupovanie.

Naším cieľom je podporovať veriteľov pri vymáhaní ich oprávnených pohľadávok. V prípade problémov na strane dlžníka môžeme napríklad dohovoriť splátkový kalendár, aby veriteľ svoje peniaze dostal. Zároveň TIMOCOM svojim používateľom Smart Logistics System zabezpečuje, aby nevznikali ďalšie dlhy.

Ak používateľ nechce zaplatiť bez udania dôvodu, je toto správanie v rozpore s kritériami kvality TIMOCOM. Nemôže teda potom zostať v sieti preverených zákazníkov.

Tu si stiahnite náš inkasný príkaz vo formáte PDF.

Inkasný príkaz - stiahnutie (755 kB)

Služba Medzinárodné inkaso

+420 412 430 300

+420 412 430 301

inkasso.sk@timocom.com

Obchodné podmienky

Hore