Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a dakujeme za váš záujem o našu firmu.

Ochrana osobných údajov („osobné údaje“, dalej iba „údaje“) je pre nás nielen zákonnou povinnostou, ale aj dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti v našom každodennom nakladaní s vašimi údajmi, preto je pre nás velmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme, aké údaje zhromaždujeme pri návšteve a využívaní ponuky našej internetovej prezentácie, ako ich spracovávame alebo používame, a dalej aké sprievodné technické a organizacné opatrenia na ochranu údajov sme prijali.

Správca osobných údajov

Správcom podla cl. 4 ods. 7 GDPR je spolocnost TIMOCOM GmbH, pozri naše impressum.


Poverená osoba na ochranu osobných údajov

Za kontrolu a dodržiavanie ochrany údajov zodpovedá nami poverený pracovník na ochranu osobných údajov. Ten vám rád poskytne ďalšie informácie na tému ochrany údajov a kontaktovať ho môžete tu:

 • TIMOCOM GmbH
 • -Poverená osoba na ochranu osobných údajov-
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath
 • e-mail: datenschutz@timocom.com


Zhromaždovanie a používanie údajov

Rozsah a spôsob zhromaždovania a používania vašich údajov sa líši podla toho, ci našu ponuku navštevujete iba za úcelom získania informácií alebo tu využívate nami ponúkané služby.

Ak pri niektorých funkciách našej ponuky využívame dodávatelov alebo ak by sme chceli vaše údaje využívat na reklamné úcely, nižšie vás podrobne informujeme o príslušných postupoch. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá doby uloženia.

V ostatných prípadoch vaše údaje odovzdáme tretím osobám iba v momente, ked nám to nariaduje zákon.

Informatívne použitie

Pri informatívnom použití našich webových stránok získavame iba také osobné údaje, ktoré nám automaticky posiela váš internetový prehliadac, napríklad:

 • IP adresa
 • Dátum a cas otázky
 • Rozdiel medzi casovým pásmom a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Prenesené množstvo údajov a stav prístupu (prenesený súbor, súbor sa nenašiel atd.)
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Typ prehliadaca
 • Operacný systém a jeho rozhranie

Vyššie uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby sa naše webové stránky zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpecnost.

Kontaktné formuláre

Na rôznych podstránkach nás môžete kontaktovat prostredníctvom kontaktných formulárov. Údaje získané z kontaktných formulárov (priezvisko, meno, firma, telefón, e-mailová adresa, príp. ulica, PSC, obec) a vašu správu použijeme iba za úcelom odpovedania vašej otázky. Po ukoncení jej spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje však ukladáme, ak s nami na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávat vaše údaje dlhší cas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaduje zákon.

Registrácia

Na rôznych podstránkach je nevyhnutná vaša registrácia, aby ste mohli využívat naše služby (používanie dopravného systému TIMOCOM). Údaje získané v registracnom formulári (oslovenie, meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, firma, druh firmy, príp. PSC, obec, štát) ukladáme iba po dobu, pocas ktorej využívate naše služby ako zákazník.

Vaše údaje teda ukladáme, ak s nami na základe registrácie uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávat vaše údaje dlhší cas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaduje zákon.

Nadviazanie kontaktu e-mailom poslaným zamestnancom

Môžete nás kontaktovat aj poslaním e-mailu. E-mail možno poslat napríklad na info.sk@timocom.com, inkasso.sk@timocom.com, jobs@timocom.com alebo na personalizovanú e-mailovú adresu našich zamestnancov. Údaje, ktoré získame poslaním vášho e-mailu na našu adresu (napr.: vaše meno, váš e-mail a samotná vaša správa), používame iba za úcelom odpovede na vašu otázku. Po ukoncení spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaduje zákon.

Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zarucit úplnú bezpecnost údajov, takže vám pri informáciách, ktoré musia byt utajované, odporúcame, aby ste ich poslali klasickou poštou.

Novinky

Pri prihlásení k našej službe zasielania noviniek e-mailom potrebujeme okrem vášho informovaného súhlasu aj meno a priezvisko a vašu e-mailovú adresu, na ktorú sa majú novinky posielat. Prípadné dalšie údaje (ako je oslovenie) sa používajú na to, aby sme vás mohli osobne oslovit a upravit obsah noviniek a aby sme mohli vyjasnit nejasnosti týkajúce sa e-mailovej dresy.

Pri zasielaní newslettera spravidla používame takzvanú double opt-in metódu, to znamená, že vám novinky pošleme až vtedy, ak vašu registráciu potvrdíte potvrdzovacím e-mailom na odkaze, ktorý sme vám za týmto úcelom poslali. Týmto chceme zaistit, aby ste sa k odberu noviniek mohli prihlásit iba Vy ako vlastník uvedenej adresy. Vaše potvrdenie musíte urobit co najskôr po obdržaní potvrdzovacieho e-mailu, v opacnom prípade sa vaše prihlásenie k odberu noviniek z našej databázy vymaže.

Odber newslettera, ku ktorému ste sa u nás prihlásili, môžete kedykolvek zrušit kliknutím na príslušný odkaz na konci noviniek.

HubSpot

 1. Na našich webových stránkach používame HubSpot za účelom marketingových aktivít. HubSpot je softvérová spoločnosť z USA s pobočkou HubSpot Ireland Limited so sídlom v 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko.
 2. Toto integrované softvérové riešenie používame na účely vlastného marketingu, generovanie potenciálnych zákazníkov a služieb zákazníkom. Patrí k nim aj e-mailový marketing, ktorý riadi zasielanie newsletterov a automatické rozosielanie, publikovanie a reportovanie na sociálnych sieťach, spravovanie kontaktov, ako je segmentácia používateľov a CRM, vstupné stránky a kontaktné formuláre.
 3. Spoločnosť HubSpot používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do medzipamäte webového prehliadača vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám analyzovať vaše používanie webových stránok. HubSpot analyzuje zhromaždené informácie (napr. IP adresu, zemepisnú polohu, typ prehliadača, trvanie návštevy a zobrazené stránky) v našom mene, aby sme mohli vytvárať správy o návšteve a navštívených stránkach.
 4. Informácie zhromaždené spoločnosťou HubSpot a obsah našich webových stránok sú uložené na serveroch poskytovateľov služieb spoločnosti HubSpot. Ak ste na to udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 bodu 1 písm. a GDPR, prebieha spracovanie na týchto webových stránkach za účelom analýzy webových stránok.
 5. Keďže dochádza k odovzdávaniu osobných údajov do USA, treba prijať ďalšie ochranné opatrenia, aby sa zaistila úroveň ochrany údajov podľa GDPR. Pre zaistenie tejto podmienky sme sa dohodli s poskytovateľom na štandardných doložkách o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 2 písm. c GDPR. Tie zaväzujú príjemcu údajov v USA spracovávať údaje v súlade s úrovňou ochrany v Európe. V prípadoch, keď to nemožno zaistiť týmto zmluvným rozšírením, budeme sa usilovať o dodatočné dohody a záväzky zo strany príjemcu údajov v USA.
 6. Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďovali.
 7. Proti zhromažďovaniu údajov spoločnosťou HubSpot a nastaveniu súborov cookie môžete trvalo vzniesť námietku, a to tak, že v nastavení vášho prehliadača zabránite ukladaniu súborov cookie. Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku s platnosťou do budúcnosti.

Používanie cookies

Na našich stránkach využívame techniku cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré v rámci návštevy našich webových stránok posiela náš webový server vášmu prehliadacu a váš prehliadac ich uloží vo vašom pocítaci pri neskoršom použití.

Tieto webové stránky používajú cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (docasné použitie)
 • Persistent Cookies (casovo obmedzené použitie)
 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovatelov)
 • Flash-Cookies (trvalé použitie)

Transient Cookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadaca. Patria sem najmä Session-Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky vášho prehliadaca priradit k jednej spolocnej relácii. Vdaka tomu váš pocítac rozozná, ked sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú, ked sa odhlásite alebo zavriete prehliadac.

Persistent Cookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byt u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpecnostných nastaveniach vášho prehliadaca kedykolvek vymazat.

Nastavenie vášho prehliadaca môžete konfigurovat v súlade s vašimi požiadavkami a napríklad odmietnut prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozornujeme vás však na skutocnost, že prípadne nebudete môct použit všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená váš prehliadac, ale váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od vami používaného prehliadaca a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovat príslušný softvér, napr. BetterPrivacy pre Mozilla Firefox alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome.

V tejto súvislosti v cookies nezhromaždujeme ani neukladáme žiadne osobné údaje. A nepoužívame žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o používatelovi.

Viac informácií o cookies získate na portáli Technickej univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webová analýza

Je pre nás dôležité, aby naše webové stránky boli optimálne koncipované a boli tak atraktívne pre našich návštevníkov. Preto potrebujeme vediet, ktoré casti našich webových stránok sa našim návštevníkom pácia najviac. Za týmto úcelom používame tieto uznávané technológie.

Sledovanie konverzií pri službe Google AdWords

Ako zákazník, ktorý využíva službu Google AdWords, používame aj službu sledovanie konverzií, co je doplnková analytická služba spolocnosti Google Inc. Ak sa do nášho internetového obchodu dostanete cez reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedla výsledkami vyhladávania na Googli), uložia sa vo vašom pocítaci dalšie cookies, tzv. conversion-cookies. Tieto cookies neslúžia na vašu osobnú identifikáciu, ale nám umožnujú porovnat odkaz z reklám na Googli na naše webové stránky a z toho vyplývajúce rozhodnutie pre nákup nami ponúkaných produktov.

Pre tento druh cookies Google v súcasnosti neponúka žiadne opt-out-cookies. Uloženie conversion-cookies môžete deaktivovat aj nastavením vášho prehliadaca alebo používaním dalších zásuvných modulov v prehliadaci.

Viac informácií o sledovaní konverzií na Google AdWords nájdete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Poskytovatelom je spolocnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti Google Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj pre vkladanie a spúštanie meracích kódov, ktoré zhromaždujú dáta. Google Tag Manager nemá k týmto dátam prístup. Ak ste spustili deaktiváciu na úrovni domény alebo cookie, platí to pre všetky meracie kódy, ktoré boli pomocou Google Tag Manager implementované.

Google Analytics

Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spolocnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo vašom pocítaci a ktoré nám umožnujú analyzovat vaše používanie webových stránok. Informácie získané súbormi cookies o vašom používaní našich webových stránok sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy. Vdaka tomu Google v rámci clenských štátov Európskej únie a v dalších zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Google používa tieto informácie z nášho poverenia na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie dalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics odovzdá váš prehliadac, nebude spojená s dalšími údajmi od Google. Uloženie cookies môžete zabránit príslušným nastavením softvéru prehliadaca. Okrem toho môžete zabránit zhromaždovaniu údajov generovaných súbormi cookies (spolu s vašou IP adresou) a spracovaniu týchto údajov spolocnostou Google tak, že si stiahnete a inštalujete zásuvný modul pre prehliadace, ktorý je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Používanie alternatívnych zásuvných modulov alebo deaktivovanie všetkých cookies v nastavení vášho prehliadaca zabráni aj analýze vášho používania webových stránok.

Alternatívne môžete používanie vašich údajov spolocnostou Google odmietnut s pomocou tohto odkazu. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromaždovaniu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok. Google Analytics deaktivieren.

Pozor: Ak vaše cookies vymažete, následkom toho dôjde aj k vymazaniu opt-out cookie, ktorý potom musíte prípadne znovu aktivovat.

Poskytovatelom je spolocnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti Google Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

Na našich webových stránkach používame nástroj webovej analýzy firmy SISTRIX GmbH („Sistrix“). Ide o nástroj, ktorého cielom je zlepšit dohladatelnost našich webových stránok vo vyhladávacoch. V tejto súvislosti sa zaznamenávajú a ukladajú výhradne údaje o klúcových slovách, doménach a vyhladávaní. Osobné údaje sa pritom nezaznamenávajú, neukladajú ani nespracúvajú. Dalšie informácie o zaznamenávaní a používaní údajov získate na http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Tieto webové stránky používajú Mouseflow, nástroj webovej analýzy od firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodan, Dánsko, pomocou ktorého sa zaznamenávajú náhodne vybrané jednotlivé návštevy (výhradne s anonymizovanou IP adresou). Týmto spôsobom vzniká protokol o pohybe myšou, kliknutí myšou a interakcii s klávesnicou, ktorého cielom je reprodukovat individuálne návštevy týchto webových stránok formou náhodného výberu ako takzvané „session-replays" a vyhodnotit ich v podobe takzvaných „heatmaps", z ktorých sa potom odvodzujú prípadné zlepšenia týchto webových stránok. Údaje zaznamenané nástrojom Mouseflow nie sú personalizované, ani sa neodovzdávajú tretím osobám. Takto zaznamenané údaje sa ukladajú a spracovávajú v rámci EÚ.

Ak si zaznamenávanie údajov pomocou nástroja Mouseflow neželáte, môžete ich pre všetky webové stránky, ktoré používajú Mouseflow, odmietnut pomocou tohto odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/.

Vložené služby

Pri koncipovaní našich webových stránok a za úcelom poskytovania dodatocných informácií na stránky vkladáme nižšie uvedené externé služby.

Všetky tieto služby možno deaktivovat použitím špeciálnych zásuvných modulov, cím sa preruší nevyhnutné spojenie s príslušnými servermi. Nezabudnite však, že použitie takýchto nástrojov môže znížit bežný komfort pri používaní, lebo vela vecí potom nefunguje tak, ako obvykle ocakávate.

YouTube

Niektoré príspevky na našich webových stránkach obsahujú aj videá z nášho YouTube kanálu. YouTube videá sa na naše stránky zásadne vkladajú v rozšírenom režime ochrany údajov (interná funkcia YouTube), takže YouTube nemôže do vášho prehliadaca prenášat žiadne cookies, takže ani nemôže ukladat žiadne informácie o vás. To však platí iba dovtedy, než si videá pozriete. Nezávisle od toho, ci si video pozriete alebo nie, vaša IP adresa sa prenesie do YouTube a reklamnej siete Google Doubleclick. Ak ste súcasne s návštevou našich webových stránok prihlásení aj na vašom používatelskom úcte na YouTube, YouTube môže priradit návštevu našich webových stránok k vášmu používatelskému správaniu. Upozornujeme na to, že ako poskytovatel našich webových stránok nemáme informácie o obsahu odovzdávaných údajov a ich používaní zo strany YouTube a ani nemáme možnost dalej obmedzit odovzdávanie údajov spolocnosti YouTube a jej partnerom.

Prevádzkovatelom je spolocnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vkladanie videí z platformy Vimeo

(1) Na naše webové stránky sme vložili videá, ktoré sú uložené na platforme Vimeo a na tejto platforme si ich môžete aj pozriet. Vimeo je platforma spolocnosti Vimeo LLC so sídlom vo White Plains v štáte New York. Tieto videá, ktoré sme sami vyrobili a vložili, používame s takzvaným oznacením „Do-No-Track“. To znamená, že vaše údaje uvedené v odseku 2 sa do USA prostredníctvom prehliadaca/pluginu Vimeo prenášajú až v okamihu, ked si video skutocne prehráte (napr. kliknutím na tlacidlo spustit). Z pohladu ochrany osobných údajov USA nie sú bezpecnou tretou krajinou s úrovnou ochrany osobných údajov zodpovedajúcou úrovni EÚ. Kliknutie na video a s tým spojené prehranie videa znamená elektronický súhlas podla clánku 7 v spojení s cl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykolvek odvolat prostredníctvom našich nastavení súborov cookies na https://www.timocom.sk/.

(2) Právnym základom pre vloženie videí z platformy Vimeo na naše webové stránky je podla cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR náš oprávnený záujem o prezentáciu našej firmy.

(3) Ak navštívite naše webové stránky, Vimeo dostane informácie, že ste otvorili príslušnú podstránku, a tiež údaje uvedené pod „informacné používanie“. K tomu dochádza nezávisle od toho, ci máte používatelský úcet na Vimeo alebo nie. Ak máte používatelský úcet na Vimeo a v case návštevy našich webových stránok ste prihlásení k vášmu úctu Vimeo, tieto údaje sa priradia priamo k vášmu používatelskému úctu. Ak si zlúcenie údajov s vaším používatelským úctom neželáte, musíte sa pred aktiváciou tlacidla odhlásit.

(4) Vimeo tieto údaje používa na vytvorenie používatelských profilov a tiež na reklamné úcely, prieskum trhu a na úpravu svojich webových stránok v súlade s potrebami. Vimeo vaše údaje odovzdáva iným tretím poskytovatelom a zdiela ich s nimi. Proti vytváraniu takýchto používatelských profilov môžete podat námietku. Túto námietku však musíte adresovat priamo spolocnosti Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com).

(5) Vimeo sa riadi požiadavkami práva upravujúceho ochranu údajov, ktoré platia v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajciarsku o zhromaždovaní, používaní, odovzdávaní, ukladaní a dalšom spracovaní osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného královstva a Švajciarska. Každé odovzdanie osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podlieha vhodným zárukám, ktoré sú opísané v clánku 46 GDPR. Právnym základom je tu nevyhnutnost plnit zmluvu s Google podla cl. 6 ods. 1 prvej vety písm. b) v spojení s cl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR.

(6) Vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov spolocnosti Vimeo získate dalšie informácie o druhu a rozsahu spracovaní osobných údajov. Dalšie práva, možnosti nastavenia a dalšie informácie o ochrane vašich údajov získate na https://vimeo.com/privacy.

Odkazy na sociálne médiá

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na rôzne sociálne médiá s príslušnými logami. Nejde o zásuvné moduly sociálnych médií, ale iba o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Ak kliknete na niektorý z týchto odkazov, prevádzkovatelom rôznych platforiem sa odovzdá vaša IP adresa. Ak niektorú z týchto služieb použijete a zároven ste prihlásení k vášmu príslušnému úctu, prevádzkovatelia sociálnych médií môžu za urcitých okolností zhromaždovat aj informácie o vašom používaní internetu. Odovzdávanie vašej IP adresy prevádzkovatelom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky.

Aktuálne odkazujeme na naše úcty na týchto médiách: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn a Instagram.

Zásuvné moduly sociálnych médií

V súcasnosti používame tieto zásuvné moduly sociálnych médií:

Zásuvné moduly Facebooku

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Zásuvné moduly Facebooku spoznáte podla loga Facebooku a tlacidla „Like“ („To sa mi páci“) na našej webovej stránke. Prehlad zásuvných modulov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ked navštívite naše stránky, pomocou zásuvného modulu sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadacom a serverom Facebook. Facebook tak získa informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlacidlo „To sa mi páci“ alebo „Dat stránke To sa mi páci“ alebo na tlacidlo „Zdielat“ a súcasne ste prihlásení k vášmu facebookovému úctu, môžete obsahy našich (facebookových) stránok zdielat na vašom facebookovom profile alebo ich zdielat s ostatnými používatelmi Facebooku. Facebook tak môže spojit návštevu našich webových stránok s vaším používatelským úctom na Facebooku. Facebook môže vášmu prehliadacu posielat aj dalšie cookies. Upozornujeme vás na skutocnost, že ako prevádzkovatel našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Facebooku. Ak si neprajete, aby Facebook mohol návštevu našich webových stránok priradit k vášmu facebookovému úctu, najprv sa z Facebooku odhláste.

Poskytovatelom je Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti Facebook Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Instagram. Zásuvné moduly sú oznacené logom Instagramu (napríklad v podobe „instagramovej kamery“). Tieto funkcie ponúka spolocnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak otvoríte niektorú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadac vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Instagram tak dostane informáciu, že váš prehliadac otvoril príslušnú stránku našej internetovej prezentácie aj vtedy, ak nemáte profil na Instagrame alebo ak práve nie ste na Instagrame prihlásení. Túto informáciu (spolu s vašou IP adresou) prenáša váš prehliadac priamo na server Instagramu v USA, kde je uložená. Ak ste prihlásení na Instagrame, Instagram môže priamo priradit návštevu našich webových stránok k vášmu instagramovému úctu. Ak urobíte nejakú interakciu s týmito zásuvnými modulmi, napríklad kliknete na tlacidlo „Instagram“, táto informácia sa prenesie aj priamo na server Instagramu a tam sa uloží. Informácia sa okrem toho zverejní na vašom instagramovom úcte, kde sa zobrazí vašim kontaktom. Úcel a rozsah zhromaždovania údajov a dalšie spracovanie a používanie údajov Instagramom a tiež vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak si neprajete, aby Instagram spojil údaje zhromaždené o našej internetovej prezentácii s vaším instagramovým úctom, musíte sa pred vašou návštevou našich webových stránok z Instagramu odhlásit. Nahrávaniu zásuvných modulov Instagramu môžete kompletne zabránit pomocou prídavných doplnkov pre váš prehliadac, tzv. skript blockerov.

Twitter

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Twitter. Používaním Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším úctom na Twitteri a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Pritom sa prenášajú aj údaje na Twitter. Upozornujeme na skutocnost, že ako prevádzkovatel našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Twitteru. Vaše nastavenie ochrany údajov na Twitteri môžete zmenit v nastavení úctu na http://twitter.com/account/settings.

Tieto funkcie ponúka spolocnost Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Dalšie údaje o tejto téme nájdete na vyhlásení o ochrane osobných údajov od Twitteru na http://twitter.com/privacy

XING (tlacidlo zdielania)

Na našich stránkach sú integrované funkcie siete XING. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so servermi Xing. Podla našich informácií sa pritom neukladajú osobné údaje. Vaša IP adresa sa neukladá a vaše používatelské správanie nie je analyzované.

Poskytovatelom je spolocnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Dalšie informácie o ochrane údajov a tlacidle zdielania od Xing nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Xing na tejto adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby LinkedIn. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn sa tak dozvie, že ste s vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak kliknete na tlacidlo „Zdielat“ služby LinkedIn a ste pripojení k vášmu úctu na LinkedIn, LinkedIn môže priradit vašu návštevu našich webových stránok vám a vášmu úctu. Upozornujeme na skutocnost, že ako prevádzkovatel našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie spolocnostou LinkedIn.

Poskytovatelom je spolocnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Dalšie údaje o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Na našich stránkach používame zásuvné moduly a iné možnosti prepojenia s platformou YouTube. Ak navštívite našu webovú stránku, na ktorej je zásuvný modul alebo prepojenie na YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Prevádzkovatel YouTube sa tak dozvie, ktorú z našich webových stránok ste navštívili.

Ak ste súcasne pripojení k úctu na YouTube, prevádzkovatel YouTube sa dozvie, aké stránky si prezeráte. Ak si to neprajete, najprv sa z vášho úctu na YouTube odhláste. Upozornujeme na skutocnost, že ako prevádzkovatel našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany YouTube.

Poskytovatelom je spolocnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Na sociálnych sietach a platformách (napr. Facebooku, YouTube, Instagrame, Twitteri, LinkedIn, Xing) máme on-line prezentácie. Za spracovanie údajov ohladom Facebooku a pravdepodobne aj všetkých ostatných sociálnych sietí a platforiem zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a platforiem spolu s TIMOCOM.

Ponúkame vám možnost komentovat naše príspevky, udelovat hodnotenie alebo nás prostredníctvom sociálnych médií kontaktovat.

Pre vaše príspevky v zásade neexistuje žiadna predpísaná lehota na uloženie. Vaše príspevky môžete aj sami z našej fanpage na Facebooku alebo iných platforiem kedykolvek vymazat.

Našu fanpage na Facebooku a všetkých dalších sociálnych sietach a platformách prevádzkujeme vo vlastnom záujme a v záujme všetkých používatelov, ktorí sa tak môžu zapojit do našich platforiem, v súlade s cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú používatelia príslušnými poskytovatelmi požiadaní o súhlas so spracovaním údajov, je právnym základom tohto spracovania údajov cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Upozornujeme, že údaje používatelov môžu byt pritom spracovávané mimo priestoru Európskej únie. Pre používatelov z toho môžu vyplývat riziká, lebo by tak napríklad mohlo byt stažené presadzovanie ich práv.

Facebook a dalšie platformy vaše údaje uložia ako používatelské profily a použijú ich na úcely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravy svojich webových stránok v súlade s potrebami používatelov. Takéto vyhodnotenie sa robí najmä (dokonca aj pri neprihlásených používateloch) pri poskytovaní používatelsky zameranej reklamy alebo na informovanie ostatných používatelov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo s vytváraním takýchto používatelských profilov nesúhlasit, pricom sa pri výkone tohto práva musíte obrátit na Facebook, pozri Smernicu o osobných údajoch spolocnosti Facebook.

Ubermetrics

Ubermetrics je softvérové riešenie založené na umelej inteligencii, ktoré plne automaticky spracováva velké množstvo textov zo všetkých relevantných celosvetových mediálnych kanálov a filtruje ich. Diskusie o výrobkoch, znackách, kampaniach a témach zo správ, tlacových rozdelovníkov, sociálnych sietí, blogov, fór atd. sa spracovávajú v reálnom case, co umožnuje získat cenné poznatky pre PR, marketing a analýzu trhu. Ubermetrics za týmto úcelom analyzuje komunikáciu z miliónov on-line zdrojov a sociálnych médií pomocou najmodernejších postupov z oblasti vytažovania znalostí z textu a spracovania prirodzeného jazyka.

Ubermetrics Delta spracováva výhradne verejne dostupné informácie. Z news feed sa do webového rozhrania programu Ubermetrics dodávajú publikované texty v súlade so zadanými klúcovými slovami, ktoré sú relevantné pre TIMOCOM. Pritom nutne dochádza aj k spracovaniu mien, resp. pseudonymov osôb, ktoré text zverejnili.

Špeciálne pre použitie tohto softvéru sa v TIMOCOM prijali príslušné technické a organizacné opatrenia. Nerobí sa cielené vyhladávanie osôb mimo spolocnosti TIMOCOM.

Spracovanie údajov sa okrem toho obmedzuje na dobu, ktorá je nevyhnutná pre zmysluplné použitie a vyhodnotenie údajov, takže údaje budú vymazané najneskôr na konci prvého štvrtroka v nasledujúcom roku.

Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania údajov je cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je vcasné zistenie mediálneho úspechu našej práce s tlacou, resp. optimalizácia našej práce s tlacou, a našej on-line prezentácie. Dalej je naším záujmom vcas zistovat tematické trendy, aby sme na ne mohli príslušným spôsobom reagovat.

Okrem toho máme významný hospodársky záujem na spracovaní údajov, aby sme zostali konkurencieschopní.

Odovzdávanie údajov tretím osobám

Spolocnost Ubermetrics Technologies GmbH ako poskytovatel služieb sledovania on-line oznamovacích prostriedkov spravuje svoj systém na vlastných serveroch vo výpoctových centrách nemeckého spravovatela výpoctových centier v Sasku a Bavorsku, preto sa riadi nemeckým a európskym právom na ochranu údajov (GDPR, Spolkový zákon na ochranu osobných údajov a krajinské zákony na ochranu osobných údajov).

V prípade tohto softvérového riešenia sa softvér považuje za službu (SaaS). K odovzdávaniu údajov, resp. hostovaniu údajov v tretích krajinách, ktoré nemajú primeranú úroven ochrany údajov zodpovedajúcu úrovni v EÚ, nedochádza.

Možnost vzniest námietku a vymazanie

Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykolvek vzniest námietku podla cl. 21 ods. 1 GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej mimoriadnej situácie. Námietku proti ukladaniu vašich údajov v správach nám prosím oznámte poslaním správy na uvedené kontaktné údaje.

Zrušením súhlasu nie je dotknutá právoplatnost spracovania, ktoré sa uskutocnilo do tohto okamihu.

Upozornujeme na skutocnost, že TIMOCOM bohužial nemôže ovplyvnit metódy sledovania webu používané platformami sociálnych médií. Dalšie príslušné informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov spravovatelov týchto platforiem. Možnost využitia vašich práv a nepoužívanie týchto metód sledovania webu môžete uplatnit priamo voci spravovatelom sociálnych médií. Ak budete chciet v tomto ohlade uplatnit svoje práva, TIMOCOM odovzdá vaše požiadavky priamo spravovatelom platforiem.

Voci nám a spolocnosti Facebook Ireland Ltd. (Facebook) a všetkým dalším platformám máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu a vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositelnost údajov,
 • právo na podanie stažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov.

Podrobný popis príslušného spracovania a možnosti vzniest námietku (opt-out) nájdete v odkazoch u nižšie uvedených poskytovatelov.

Vo väcšine prípadov však bude rozumné kontaktovat priamo spolocnost Facebook Ireland Ltd., resp. iné platformy, lebo nemáme prístup k všetkým údajom, ani nemáme vplyv na každé spracovanie údajov v rámci spolocnosti Facebook a dalších. Pri uplatnení vašich práv voci Facebooku a dalším spolocnostiam vám však radi pomôžeme.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Typ prehliadaca

Operacný systém a jeho rozhranie

Jazyk a verzia prehliadaca.

On-line reklama na základe používania

Remarketing / retargeting na Facebooku

Dalej používajú tieto webové stránky službu Facebook Custom Audiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento facebookový pixel vás oznací anonymizovanou formou ako návštevníka našich webových stránok. Ak ste pripojení k Facebooku, môžeme túto informáciu využit na zobrazovanie reklamných správ na Facebooku, ktoré sú zamerané na cielové skupiny. My ako prevádzkovatel týchto webových stránok nezískavame žiadne osobné údaje o vás ako návštevníkovi ani o vašich údajoch na Facebooku. Dalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako návštevník našej internetovej prezentácie máte možnost Facebook Custom Audiences tu deaktivovat.

LinkedIn

Na našich stránkach používame technológiu analýzy a sledovania konverzií platformy LinkedIn. S vyššie uvedenou technológiou LinkedIn sa vám môže zobrazovat relevantnejšia reklama vychádzajúca z vašich záujmov. Dalej od LinkedIn získavame agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, v akej interakcii ste s našimi webovými stránkami. Dalšie informácie o ochrane údajov v spolocnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Analýzu vášho používatelského správania zo strany LinkedIn a zobrazení odporúcaní na základe vašich záujmov môžete odmietnut („opt-out“); kliknite na polícko „Odmietnut na LinkedIn“ (pre clenov LinkedIn) alebo „Odmietnut“ (pre ostatných používatelov) na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Spracovanie vašich osobných údajov v štátoch mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje sa nespracovávajú v štátoch mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou sociálnych médií: Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu.

Právne základy spracovania údajov

Tu nájdete prehlad právnych základov spracovania vašich údajov z oblasti ochrany osobných údajov.

Informatívne použitie

Vaše údaje, ktoré nám váš prehliadac poskytne automaticky, sa spracovávajú v rámci nášho záujmu, aby sme vám naše webové stránky mohli vôbec zobrazit.

 • Clánok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Kontaktný formulár a registrácia

Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa realizujú na vyžiadanie subjektu údajov.

 • Clánok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Novinky

Naše novinky zasielame na základe vášho osobného súhlasu.

 • Clánok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)   
  Váš súhlas môžete kedykolvek odvolat a od zasielania newslettera sa tak odhlásit.

Webová analýza, on-line reklama na základe používania a zaclenenie externých služieb

Na úcely reklamy, výskumu trhu a za úcelom úpravy webových stránok v súlade s potrebami analyzujeme používatelské správanie našich návštevníkov vo vlastnom záujme.

 • Clánok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Tento právny základ platí pre Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn (on-line reklamu na základe používania).

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Osobné údaje používatelov sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívne informovanie zákazníkov a komunikáciu s používatelmi podla cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak jednotliví prevádzkovatelia požadujú od používatelov súhlas so spracovaním údajov (tzn. aby vyjadrili svoj súhlas napríklad zaškrtnutím polícka alebo potvrdením ikony), je právnym základom spracovania cl. 6 ods. 1 písm. a) a clánok 7 GDPR.

Bezpecnost údajov

Zároven sme prijali technické a organizacné bezpecnostné opatrenia na ochranu nami zhromaždených osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, znicením a proti napadnutiu neoprávnenými osobami. Naše bezpecnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Prenos vašich osobných údajov pomocou kontaktných formulárov je pritom kódovaný technikou SSL (https), aby sme zamedzili prístupu neoprávnených tretích osôb.

Inkasná služba/informácie o bonite/úverové registre

(1) Našim zákazníkom ve Smart Logistics System ponúkame inkasné služby. Tieto služby poskytuje priamo TIMOCOM všetkým zákazníkom TIMOCOM ako doplnkové služby.

(2) Pomocou objednávky sú TIMOCOM odovzdané údaje o veritelovi (názov firmy, TIMOCOM ID), údaje o dlžníkovi (názov firmy, TIMOCOM ID; ak je k dispozícii), adresa vrátane štátu (ak nie je uvedené TIMOCOM ID), císlo faktúry, dátum faktúry, neuhradená suma, mena, oznacenie ako zostávajúca suma (iba ak je k dispozícii) a dôvod pohladávky, aby bolo možné poskytnút inkasnú službu a spracovat príslušný prípad. TIMOCOM si dalej vyžiada informácie o bonite z úverových registrov alebo zistí adresy, aby sa mohol obrátit na dlžníka a veritela ochránil od výpadku platieb. Právnym základom je tu cl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a písm. f) GDPR (spracovanie údajov za úcelom plnenia zmluvy, spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu veritela).

Vyššie uvedené osobné údaje uložíme do doby, než sa ukoncí inkasné konanie, teda na tak dlho, dokým bude existovat otvorená pohladávka a bude sa spracovávat v rámci inkasnej cinnosti. Potom údaje zablokujeme a po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie ich definitívne vymažeme. Právnym základom je tu cl. 17 ods. 3 písm. b) GDPR v spojení s § 35 ods. 3 spolkového zákona na ochranu osobných údajov.

(3) V prípade, ak dostaneme údaje od úverových registrov alebo inkasných firiem, používame v prípade potreby scoring. Pri scoringu vypocítame pravdepodobnost toho, ako zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Scoring sa zakladá na uznávanej a overenej matematicko-štatistickej metóde.

Spolupracujeme s týmito úverovými registrami a inkasnými firmami:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Výsledok kontroly bonity uložíme na dobu jedného roka. Právnym základom tohto spracovania údajov je cl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR.

(4) Spolocnostiam SCHUFA Holding AG a Creditreform Düsseldorf okrem toho poskytujeme osobné údaje získané v rámci zmluvného vztahu, ktoré sa týkajú žiadosti, priebehu a ukoncenia tohto vztahu, a tiež údaje o správaní, ktoré nie je v súlade so zmluvou a je podvodné. Právnym základom poskytnutia týchto údajov je cl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a f) GDPR.

Spolocnosti SCHUFA a Creditreform Düsseldorf spracovávajú poskytnuté údaje a používajú ich aj za úcelom scoringu, aby svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajciarsku a prípadne aj v dalších tretích krajinách (ak existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti) poskytli informácie okrem iného za úcelom posúdenia úveruschopnosti fyzických osôb. Nezávisle od scoringu bonity SCHUFA pomáha svojim zmluvným partnerom vytváraním profilov pri zistovaní nápadných situácií (napr. za úcelom prevencie podvodov v zasielatelstve). Za týmto úcelom sa robí analýza požiadaviek zo strany zmluvných partnerov spolocnosti SCHUFA na preverenie prípadných nezrovnalostí. Do tohto výpoctu, ktorý sa pre príslušného zmluvného partnera robí individuálne, sa môžu zahrnút aj údaje o adrese, informácie, ci a v akej funkcii existuje vo všeobecne dostupných zdrojoch záznam o osobe pôsobiacej vo verejnom živote so zhodnými osobnými údajmi, a tiež agregované štatistické informácie z dát, ktoré má SCHUFA k dispozícii. Tento postup nemá vplyv na posúdenie bonity a scoring bonity. Bližšie informácie o cinnosti spolocností SCHUFA a Creditreform Düsseldorf nájdete na www.schufa.de/datenschutz, resp. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Právnym základom tohto spracovania údajov je cl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR.

Vaše práva: Informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie

Máte kedykolvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositelnost údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky súvisiace s vašimi právami, môžete sa kedykolvek obrátit na nás alebo e-mailom na nami povereného externého pracovníka na ochranu osobných údajov (pozri kontakt vyššie).

Máte tiež právo podat stažnost príslušnému dozornému orgánu, ktorým je pre nás Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Krajinský poverenec na ochranu údajov a informacnú slobodu) Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním urcitých údajov, môžete tento súhlas kedykolvek odvolat. Súhlas potrebujeme v zásade iba vo zvláštnych prípadoch, napr. pri posielaní noviniek.

Stiahnuť ako PDF

Hore