skip navigation

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem o našu firmu.

Ochrana osobných údajov („osobné údaje“, ďalej iba „údaje“) je pre nás nielen zákonnou povinnosťou, ale aj dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti v našom každodennom nakladaní s vašimi údajmi, preto je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme, aké údaje zhromažďujeme pri návšteve a využívaní ponuky našej internetovej prezentácie, ako ich spracovávame alebo používame, a ďalej aké sprievodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov sme prijali.

Správca osobných údajov

Správcom podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť TIMOCOM GmbH, pozri naše impressum.

Poverená osoba na ochranu osobných údajov

Za kontrolu a dodržiavanie ochrany údajov zodpovedá nami poverený externý pracovník. Ten vám rád poskytne ďalšie informácie na tému ochrany údajov a kontaktovať ho môžete tu:

 • Niels Kill
 • c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
 • Mörsenbroicher Weg 200
 • 40470 Düsseldorf
 • E-Mail: datenschutz@timocom.com

Zhromažďovanie a používanie údajov

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania vašich údajov sa líši podľa toho, či našu ponuku navštevujete iba za účelom získania informácií alebo tu využívate nami ponúkané služby.

Ak pri niektorých funkciách našej ponuky využívame dodávateľov alebo ak by sme chceli vaše údaje využívať na reklamné účely, nižšie vás podrobne informujeme o príslušných postupoch. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá doby uloženia.

V ostatných prípadoch vaše údaje odovzdáme tretím osobám iba v momente, keď nám to nariaďuje zákon.

Informatívne použitie

Pri informatívnom použití našich webových stránok získavame iba také osobné údaje, ktoré nám automaticky posiela váš internetový prehliadač, napríklad:

 • IP adresa
 • Dátum a čas otázky
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Prenesené množstvo údajov a stav prístupu (prenesený súbor, súbor sa nenašiel atď.)
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Typ prehliadača
 • Operačný systém a jeho rozhranie

Vyššie uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby sa naše webové stránky zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpečnosť.

Kontaktné formuláre

Na rôznych podstránkach nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov. Údaje získané z kontaktných formulárov (priezvisko, meno, firma, telefón, e-mailová adresa, príp. ulica, PSČ, obec) a vašu správu použijeme iba za účelom odpovedania vašej otázky. Po ukončení jej spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje však ukladáme, ak s nami na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Registrácia

Na rôznych podstránkach je nevyhnutná vaša registrácia, aby ste mohli využívať naše služby (používanie dopravného systému TIMOCOM). Údaje získané v registračnom formulári (oslovenie, meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, firma, druh firmy, príp. PSČ, obec, štát) ukladáme iba po dobu, počas ktorej využívate naše služby ako zákazník.

Vaše údaje teda ukladáme, ak s nami na základe registrácie uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie vašich údajov už nie je po splnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Nadviazanie kontaktu e-mailom poslaným zamestnancom

Môžete nás kontaktovať aj poslaním e-mailu. E-mail možno poslať napríklad na info.sk@timocom.com, inkasso.sk@timocom.com, jobs@timocom.com alebo na personalizovanú e-mailovú adresu našich zamestnancov. Údaje, ktoré získame poslaním vášho e-mailu na našu adresu (napr.: vaše meno, váš e-mail a samotná vaša správa), používame iba za účelom odpovede na vašu otázku. Po ukončení spracovania údaje vymažeme. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily sú obchodné listy) sa údaje okrem toho uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, takže vám pri informáciách, ktoré musia byť utajované, odporúčame, aby ste ich poslali klasickou poštou.

Novinky

Pri prihlásení k našej službe zasielania noviniek e-mailom potrebujeme okrem vášho informovaného súhlasu aj meno a priezvisko a vašu e-mailovú adresu, na ktorú sa majú novinky posielať. Prípadné ďalšie údaje (ako je oslovenie) sa používajú na to, aby sme vás mohli osobne osloviť a upraviť obsah noviniek a aby sme mohli vyjasniť nejasnosti týkajúce sa e-mailovej dresy.

Pri zasielaní newslettera spravidla používame takzvanú double opt-in metódu, to znamená, že vám novinky pošleme až vtedy, ak vašu registráciu potvrdíte potvrdzovacím e-mailom na odkaze, ktorý sme vám za týmto účelom poslali. Týmto chceme zaistiť, aby ste sa k odberu noviniek mohli prihlásiť iba Vy ako vlastník uvedenej adresy. Vaše potvrdenie musíte urobiť čo najskôr po obdržaní potvrdzovacieho e-mailu, v opačnom prípade sa vaše prihlásenie k odberu noviniek z našej databázy vymaže.

Odber newslettera, ku ktorému ste sa u nás prihlásili, môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz na konci noviniek.

Vaše údaje odovzdávame za účelom posielania newslettera nášmu dodávateľovi, firme SC-Networks GmbH, Enzianstraße 2, 82319 Starnberg.

Používanie cookies

Na našich stránkach využívame techniku cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré v rámci návštevy našich webových stránok posiela náš webový server vášmu prehliadaču a váš prehliadač ich uloží vo vašom počítači pri neskoršom použití.

Tieto webové stránky používajú cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použitie)
 • Persistent Cookies (časovo obmedzené použitie)
 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovateľov)
 • Flash-Cookies (trvalé použitie)

Transient Cookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadača. Patria sem najmä Session-Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky vášho prehliadača priradiť k jednej spoločnej relácii. Vďaka tomu váš počítač rozozná, keď sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehliadač.

Persistent Cookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byť u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať v súlade s vašimi požiadavkami a napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme vás však na skutočnosť, že prípadne nebudete môcť použiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená váš prehliadač, ale váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od vami používaného prehliadača a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovať príslušný softvér, napr. BetterPrivacy pre Mozilla Firefox alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome.

V tejto súvislosti v cookies nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne osobné údaje. A nepoužívame žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o používateľovi.

Viac informácií o cookies získate na portáli Technickej univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Webová analýza

Je pre nás dôležité, aby naše webové stránky boli optimálne koncipované a boli tak atraktívne pre našich návštevníkov. Preto potrebujeme vedieť, ktoré časti našich webových stránok sa našim návštevníkom páčia najviac. Za týmto účelom používame tieto uznávané technológie.

Sledovanie konverzií pri službe Google AdWords

Ako zákazník, ktorý využíva službu Google AdWords, používame aj službu sledovanie konverzií, čo je doplnková analytická služba spoločnosti Google Inc. Ak sa do nášho internetového obchodu dostanete cez reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedľa výsledkami vyhľadávania na Googli), uložia sa vo vašom počítači ďalšie cookies, tzv. conversion-cookies. Tieto cookies neslúžia na vašu osobnú identifikáciu, ale nám umožňujú porovnať odkaz z reklám na Googli na naše webové stránky a z toho vyplývajúce rozhodnutie pre nákup nami ponúkaných produktov.

Pre tento druh cookies Google v súčasnosti neponúka žiadne opt-out-cookies. Uloženie conversion-cookies môžete deaktivovať aj nastavením vášho prehliadača alebo používaním ďalších zásuvných modulov v prehliadači.

Viac informácií o sledovaní konverzií na Google AdWords nájdete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj pre vkladanie a spúšťanie meracích kódov, ktoré zhromažďujú dáta. Google Tag Manager nemá k týmto dátam prístup. Ak ste spustili deaktiváciu na úrovni domény alebo cookie, platí to pre všetky meracie kódy, ktoré boli pomocou Google Tag Manager implementované.

Google Analytics

Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Informácie získané súbormi cookies o vašom používaní našich webových stránok sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy. Vďaka tomu Google v rámci členských štátov Európskej únie a v ďalších zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti. Google používa tieto informácie z nášho poverenia na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics odovzdá váš prehliadač, nebude spojená s ďalšími údajmi od Google. Uloženie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookies (spolu s vašou IP adresou) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete zásuvný modul pre prehliadače, ktorý je dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Používanie alternatívnych zásuvných modulov alebo deaktivovanie všetkých cookies v nastavení vášho prehliadača zabráni aj analýze vášho používania webových stránok.

Alternatívne môžete používanie vašich údajov spoločnosťou Google odmietnuť s pomocou tohto odkazu. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve našich webových stránok. Google Analytics deaktivieren.

Pozor: Ak vaše cookies vymažete, následkom toho dôjde aj k vymazaniu opt-out cookie, ktorý potom musíte prípadne znovu aktivovať.

Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Sistrix

Na našich webových stránkach používame nástroj webovej analýzy firmy SISTRIX GmbH („Sistrix“). Ide o nástroj, ktorého cieľom je zlepšiť dohľadateľnosť našich webových stránok vo vyhľadávačoch. V tejto súvislosti sa zaznamenávajú a ukladajú výhradne údaje o kľúčových slovách, doménach a vyhľadávaní. Osobné údaje sa pritom nezaznamenávajú, neukladajú ani nespracúvajú. Ďalšie informácie o zaznamenávaní a používaní údajov získate na http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Tieto webové stránky používajú Mouseflow, nástroj webovej analýzy od firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko, pomocou ktorého sa zaznamenávajú náhodne vybrané jednotlivé návštevy (výhradne s anonymizovanou IP adresou). Týmto spôsobom vzniká protokol o pohybe myšou, kliknutí myšou a interakcii s klávesnicou, ktorého cieľom je reprodukovať individuálne návštevy týchto webových stránok formou náhodného výberu ako takzvané „session-replays" a vyhodnotiť ich v podobe takzvaných „heatmaps", z ktorých sa potom odvodzujú prípadné zlepšenia týchto webových stránok. Údaje zaznamenané nástrojom Mouseflow nie sú personalizované, ani sa neodovzdávajú tretím osobám. Takto zaznamenané údaje sa ukladajú a spracovávajú v rámci EÚ.

Ak si zaznamenávanie údajov pomocou nástroja Mouseflow neželáte, môžete ich pre všetky webové stránky, ktoré používajú Mouseflow, odmietnuť pomocou tohto odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/.

Vložené služby

Pri koncipovaní našich webových stránok a za účelom poskytovania dodatočných informácií na stránky vkladáme nižšie uvedené externé služby.

Všetky tieto služby možno deaktivovať použitím špeciálnych zásuvných modulov, čím sa preruší nevyhnutné spojenie s príslušnými servermi. Nezabudnite však, že použitie takýchto nástrojov môže znížiť bežný komfort pri používaní, lebo veľa vecí potom nefunguje tak, ako obvykle očakávate.

YouTube

Niektoré príspevky na našich webových stránkach obsahujú aj videá z nášho YouTube kanálu. YouTube videá sa na naše stránky zásadne vkladajú v rozšírenom režime ochrany údajov (interná funkcia YouTube), takže YouTube nemôže do vášho prehliadača prenášať žiadne cookies, takže ani nemôže ukladať žiadne informácie o vás. To však platí iba dovtedy, než si videá pozriete. Nezávisle od toho, či si video pozriete alebo nie, vaša IP adresa sa prenesie do YouTube a reklamnej siete Google Doubleclick. Ak ste súčasne s návštevou našich webových stránok prihlásení aj na vašom používateľskom účte na YouTube, YouTube môže priradiť návštevu našich webových stránok k vášmu používateľskému správaniu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ našich webových stránok nemáme informácie o obsahu odovzdávaných údajov a ich používaní zo strany YouTube a ani nemáme možnosť ďalej obmedziť odovzdávanie údajov spoločnosti YouTube a jej partnerom.

Prevádzkovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vkladanie videí z platformy Vimeo

(1) Na naše webové stránky sme vložili videá, ktoré sú uložené na platforme Vimeo a na tejto platforme si ich môžete aj pozrieť. Vimeo je platforma spoločnosti Vimeo LLC so sídlom vo White Plains v štáte New York. Tieto videá, ktoré sme sami vyrobili a vložili, používame s takzvaným označením „Do-No-Track“. To znamená, že vaše údaje uvedené v odseku 2 sa do USA prostredníctvom prehliadača/pluginu Vimeo prenášajú až v okamihu, keď si video skutočne prehráte (napr. kliknutím na tlačidlo spustiť). Z pohľadu ochrany osobných údajov USA nie sú bezpečnou treťou krajinou s úrovňou ochrany osobných údajov zodpovedajúcou úrovni EÚ. Kliknutie na video a s tým spojené prehranie videa znamená elektronický súhlas podľa článku 7 v spojení s čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich nastavení súborov cookies na https://www.timocom.sk/.

(2) Právnym základom pre vloženie videí z platformy Vimeo na naše webové stránky je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR náš oprávnený záujem o prezentáciu našej firmy.

(3) Ak navštívite naše webové stránky, Vimeo dostane informácie, že ste otvorili príslušnú podstránku, a tiež údaje uvedené pod „informačné používanie“. K tomu dochádza nezávisle od toho, či máte používateľský účet na Vimeo alebo nie. Ak máte používateľský účet na Vimeo a v čase návštevy našich webových stránok ste prihlásení k vášmu účtu Vimeo, tieto údaje sa priradia priamo k vášmu používateľskému účtu. Ak si zlúčenie údajov s vaším používateľským účtom neželáte, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť.

(4) Vimeo tieto údaje používa na vytvorenie používateľských profilov a tiež na reklamné účely, prieskum trhu a na úpravu svojich webových stránok v súlade s potrebami. Vimeo vaše údaje odovzdáva iným tretím poskytovateľom a zdieľa ich s nimi. Proti vytváraniu takýchto používateľských profilov môžete podať námietku. Túto námietku však musíte adresovať priamo spoločnosti Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com).

(5) Vimeo sa riadi požiadavkami práva upravujúceho ochranu údajov, ktoré platia v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku o zhromažďovaní, používaní, odovzdávaní, ukladaní a ďalšom spracovaní osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska. Každé odovzdanie osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podlieha vhodným zárukám, ktoré sú opísané v článku 46 GDPR. Právnym základom je tu nevyhnutnosť plniť zmluvu s Google podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety písm. b) v spojení s čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR.

(6) Vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Vimeo získate ďalšie informácie o druhu a rozsahu spracovaní osobných údajov. Ďalšie práva, možnosti nastavenia a ďalšie informácie o ochrane vašich údajov získate na https://vimeo.com/privacy.

Odkazy na sociálne médiá

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na rôzne sociálne médiá s príslušnými logami. Nejde o zásuvné moduly sociálnych médií, ale iba o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Ak kliknete na niektorý z týchto odkazov, prevádzkovateľom rôznych platforiem sa odovzdá vaša IP adresa. Ak niektorú z týchto služieb použijete a zároveň ste prihlásení k vášmu príslušnému účtu, prevádzkovatelia sociálnych médií môžu za určitých okolností zhromažďovať aj informácie o vašom používaní internetu. Odovzdávanie vašej IP adresy prevádzkovateľom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky.

Aktuálne odkazujeme na naše účty na týchto médiách: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn a Instagram.

Zásuvné moduly sociálnych médií

V súčasnosti používame tieto zásuvné moduly sociálnych médií:

Zásuvné moduly Facebooku

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Zásuvné moduly Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku a tlačidla „Like“ („To sa mi páči“) na našej webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, pomocou zásuvného modulu sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak získa informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše stránky. Ak kliknete na tlačidlo „To sa mi páči“ alebo „Dať stránke To sa mi páči“ alebo na tlačidlo „Zdieľať“ a súčasne ste prihlásení k vášmu facebookovému účtu, môžete obsahy našich (facebookových) stránok zdieľať na vašom facebookovom profile alebo ich zdieľať s ostatnými používateľmi Facebooku. Facebook tak môže spojiť návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom na Facebooku. Facebook môže vášmu prehliadaču posielať aj ďalšie cookies. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Facebooku. Ak si neprajete, aby Facebook mohol návštevu našich webových stránok priradiť k vášmu facebookovému účtu, najprv sa z Facebooku odhláste.

Poskytovateľom je Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Facebook Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Instagram. Zásuvné moduly sú označené logom Instagramu (napríklad v podobe „instagramovej kamery“). Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak otvoríte niektorú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Instagram tak dostane informáciu, že váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej internetovej prezentácie aj vtedy, ak nemáte profil na Instagrame alebo ak práve nie ste na Instagrame prihlásení. Túto informáciu (spolu s vašou IP adresou) prenáša váš prehliadač priamo na server Instagramu v USA, kde je uložená. Ak ste prihlásení na Instagrame, Instagram môže priamo priradiť návštevu našich webových stránok k vášmu instagramovému účtu. Ak urobíte nejakú interakciu s týmito zásuvnými modulmi, napríklad kliknete na tlačidlo „Instagram“, táto informácia sa prenesie aj priamo na server Instagramu a tam sa uloží. Informácia sa okrem toho zverejní na vašom instagramovom účte, kde sa zobrazí vašim kontaktom. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov Instagramom a tiež vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak si neprajete, aby Instagram spojil údaje zhromaždené o našej internetovej prezentácii s vaším instagramovým účtom, musíte sa pred vašou návštevou našich webových stránok z Instagramu odhlásiť. Nahrávaniu zásuvných modulov Instagramu môžete kompletne zabrániť pomocou prídavných doplnkov pre váš prehliadač, tzv. skript blockerov.

Twitter

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Twitter. Používaním Twitteru a funkcie „Re-Tweet“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším účtom na Twitteri a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Pritom sa prenášajú aj údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Twitteru. Vaše nastavenie ochrany údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ďalšie údaje o tejto téme nájdete na vyhlásení o ochrane osobných údajov od Twitteru na http://twitter.com/privacy

XING (tlačidlo zdieľania)

Na našich stránkach sú integrované funkcie siete XING. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so servermi Xing. Podľa našich informácií sa pritom neukladajú osobné údaje. Vaša IP adresa sa neukladá a vaše používateľské správanie nie je analyzované.

Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle zdieľania od Xing nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Xing na tejto adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby LinkedIn. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn sa tak dozvie, že ste s vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Zdieľať“ služby LinkedIn a ste pripojení k vášmu účtu na LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vašu návštevu našich webových stránok vám a vášmu účtu. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie spoločnosťou LinkedIn.

Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Ďalšie údaje o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Na našich stránkach používame zásuvné moduly a iné možnosti prepojenia s platformou YouTube. Ak navštívite našu webovú stránku, na ktorej je zásuvný modul alebo prepojenie na YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Prevádzkovateľ YouTube sa tak dozvie, ktorú z našich webových stránok ste navštívili.

Ak ste súčasne pripojení k účtu na YouTube, prevádzkovateľ YouTube sa dozvie, aké stránky si prezeráte. Ak si to neprajete, najprv sa z vášho účtu na YouTube odhláste. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany YouTube.

Poskytovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube Inc. nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Na sociálnych sieťach a platformách (napr. Facebooku, YouTube, Instagrame, Twitteri, LinkedIn, Xing) máme on-line prezentácie. Za spracovanie údajov ohľadom Facebooku a pravdepodobne aj všetkých ostatných sociálnych sietí a platforiem zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a platforiem spolu s TIMOCOM.

Ponúkame vám možnosť komentovať naše príspevky, udeľovať hodnotenie alebo nás prostredníctvom sociálnych médií kontaktovať.

Pre vaše príspevky v zásade neexistuje žiadna predpísaná lehota na uloženie. Vaše príspevky môžete aj sami z našej fanpage na Facebooku alebo iných platforiem kedykoľvek vymazať.

Našu fanpage na Facebooku a všetkých ďalších sociálnych sieťach a platformách prevádzkujeme vo vlastnom záujme a v záujme všetkých používateľov, ktorí sa tak môžu zapojiť do našich platforiem, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú používatelia príslušnými poskytovateľmi požiadaní o súhlas so spracovaním údajov, je právnym základom tohto spracovania údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že údaje používateľov môžu byť pritom spracovávané mimo priestoru Európskej únie. Pre používateľov z toho môžu vyplývať riziká, lebo by tak napríklad mohlo byť sťažené presadzovanie ich práv.

Facebook a ďalšie platformy vaše údaje uložia ako používateľské profily a použijú ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravy svojich webových stránok v súlade s potrebami používateľov. Takéto vyhodnotenie sa robí najmä (dokonca aj pri neprihlásených používateľoch) pri poskytovaní používateľsky zameranej reklamy alebo na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo s vytváraním takýchto používateľských profilov nesúhlasiť, pričom sa pri výkone tohto práva musíte obrátiť na Facebook, pozri Smernicu o osobných údajoch spoločnosti Facebook.

Ubermetrics

Ubermetrics je softvérové riešenie založené na umelej inteligencii, ktoré plne automaticky spracováva veľké množstvo textov zo všetkých relevantných celosvetových mediálnych kanálov a filtruje ich. Diskusie o výrobkoch, značkách, kampaniach a témach zo správ, tlačových rozdeľovníkov, sociálnych sietí, blogov, fór atď. sa spracovávajú v reálnom čase, čo umožňuje získať cenné poznatky pre PR, marketing a analýzu trhu. Ubermetrics za týmto účelom analyzuje komunikáciu z miliónov on-line zdrojov a sociálnych médií pomocou najmodernejších postupov z oblasti vyťažovania znalostí z textu a spracovania prirodzeného jazyka.

Ubermetrics Delta spracováva výhradne verejne dostupné informácie. Z news feed sa do webového rozhrania programu Ubermetrics dodávajú publikované texty v súlade so zadanými kľúčovými slovami, ktoré sú relevantné pre TIMOCOM. Pritom nutne dochádza aj k spracovaniu mien, resp. pseudonymov osôb, ktoré text zverejnili.

Špeciálne pre použitie tohto softvéru sa v TIMOCOM prijali príslušné technické a organizačné opatrenia. Nerobí sa cielené vyhľadávanie osôb mimo spoločnosti TIMOCOM.

Spracovanie údajov sa okrem toho obmedzuje na dobu, ktorá je nevyhnutná pre zmysluplné použitie a vyhodnotenie údajov, takže údaje budú vymazané najneskôr na konci prvého štvrťroka v nasledujúcom roku.

Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je včasné zistenie mediálneho úspechu našej práce s tlačou, resp. optimalizácia našej práce s tlačou, a našej on-line prezentácie. Ďalej je naším záujmom včas zisťovať tematické trendy, aby sme na ne mohli príslušným spôsobom reagovať.

Okrem toho máme významný hospodársky záujem na spracovaní údajov, aby sme zostali konkurencieschopní.

Odovzdávanie údajov tretím osobám

Spoločnosť Ubermetrics Technologies GmbH ako poskytovateľ služieb sledovania on-line oznamovacích prostriedkov spravuje svoj systém na vlastných serveroch vo výpočtových centrách nemeckého spravovateľa výpočtových centier v Sasku a Bavorsku, preto sa riadi nemeckým a európskym právom na ochranu údajov (GDPR, Spolkový zákon na ochranu osobných údajov a krajinské zákony na ochranu osobných údajov).

V prípade tohto softvérového riešenia sa softvér považuje za službu (SaaS). K odovzdávaniu údajov, resp. hostovaniu údajov v tretích krajinách, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov zodpovedajúcu úrovni v EÚ, nedochádza.

Možnosť vzniesť námietku a vymazanie

Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej mimoriadnej situácie. Námietku proti ukladaniu vašich údajov v správach nám prosím oznámte poslaním správy na uvedené kontaktné údaje.

Zrušením súhlasu nie je dotknutá právoplatnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo do tohto okamihu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že TIMOCOM bohužiaľ nemôže ovplyvniť metódy sledovania webu používané platformami sociálnych médií. Ďalšie príslušné informácie nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov spravovateľov týchto platforiem. Možnosť využitia vašich práv a nepoužívanie týchto metód sledovania webu môžete uplatniť priamo voči spravovateľom sociálnych médií. Ak budete chcieť v tomto ohľade uplatniť svoje práva, TIMOCOM odovzdá vaše požiadavky priamo spravovateľom platforiem.

Voči nám a spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (Facebook) a všetkým ďalším platformám máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu a vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov.

Podrobný popis príslušného spracovania a možnosti vzniesť námietku (opt-out) nájdete v odkazoch u nižšie uvedených poskytovateľov.

Vo väčšine prípadov však bude rozumné kontaktovať priamo spoločnosť Facebook Ireland Ltd., resp. iné platformy, lebo nemáme prístup k všetkým údajom, ani nemáme vplyv na každé spracovanie údajov v rámci spoločnosti Facebook a ďalších. Pri uplatnení vašich práv voči Facebooku a ďalším spoločnostiam vám však radi pomôžeme.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)

Typ prehliadača

Operačný systém a jeho rozhranie

Jazyk a verzia prehliadača.

On-line reklama na základe používania

Remarketing / retargeting na Facebooku

Ďalej používajú tieto webové stránky službu Facebook Custom Audiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento facebookový pixel vás označí anonymizovanou formou ako návštevníka našich webových stránok. Ak ste pripojení k Facebooku, môžeme túto informáciu využiť na zobrazovanie reklamných správ na Facebooku, ktoré sú zamerané na cieľové skupiny. My ako prevádzkovateľ týchto webových stránok nezískavame žiadne osobné údaje o vás ako návštevníkovi ani o vašich údajoch na Facebooku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako návštevník našej internetovej prezentácie máte možnosť Facebook Custom Audiences tu deaktivovať.

LinkedIn

Na našich stránkach používame technológiu analýzy a sledovania konverzií platformy LinkedIn. S vyššie uvedenou technológiou LinkedIn sa vám môže zobrazovať relevantnejšia reklama vychádzajúca z vašich záujmov. Ďalej od LinkedIn získavame agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, v akej interakcii ste s našimi webovými stránkami. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Analýzu vášho používateľského správania zo strany LinkedIn a zobrazení odporúčaní na základe vašich záujmov môžete odmietnuť („opt-out“); kliknite na políčko „Odmietnuť na LinkedIn“ (pre členov LinkedIn) alebo „Odmietnuť“ (pre ostatných používateľov) na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Spracovanie vašich osobných údajov v štátoch mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje sa nespracovávajú v štátoch mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou sociálnych médií: Facebooku, Twitteru, LinkedIn a Instagramu.

Právne základy spracovania údajov

Tu nájdete prehľad právnych základov spracovania vašich údajov z oblasti ochrany osobných údajov.

Informatívne použitie

Vaše údaje, ktoré nám váš prehliadač poskytne automaticky, sa spracovávajú v rámci nášho záujmu, aby sme vám naše webové stránky mohli vôbec zobraziť.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Kontaktný formulár a registrácia

Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa realizujú na vyžiadanie subjektu údajov.

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Novinky

Naše novinky zasielame na základe vášho osobného súhlasu.

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a od zasielania newslettera sa tak odhlásiť.

Webová analýza, on-line reklama na základe používania a začlenenie externých služieb

Na účely reklamy, výskumu trhu a za účelom úpravy webových stránok v súlade s potrebami analyzujeme používateľské správanie našich návštevníkov vo vlastnom záujme.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Tento právny základ platí pre Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn (on-line reklamu na základe používania).

On-line prezentácia na sociálnych médiách

Osobné údaje používateľov sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívne informovanie zákazníkov a komunikáciu s používateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak jednotliví prevádzkovatelia požadujú od používateľov súhlas so spracovaním údajov (tzn. aby vyjadrili svoj súhlas napríklad zaškrtnutím políčka alebo potvrdením ikony), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR.

Bezpečnosť údajov

Zároveň sme prijali technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu nami zhromaždených osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením a proti napadnutiu neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Prenos vašich osobných údajov pomocou kontaktných formulárov je pritom kódovaný technikou SSL (https), aby sme zamedzili prístupu neoprávnených tretích osôb.

Inkasná služba/informácie o bonite/úverové registre

(1) Našim zákazníkom ve Smart Logistics System ponúkame inkasné služby. Tieto služby poskytuje priamo TIMOCOM všetkým zákazníkom TIMOCOM ako doplnkové služby.

(2) Pomocou objednávky sú TIMOCOM odovzdané údaje o veriteľovi (názov firmy, TIMOCOM ID), údaje o dlžníkovi (názov firmy, TIMOCOM ID; ak je k dispozícii), adresa vrátane štátu (ak nie je uvedené TIMOCOM ID), číslo faktúry, dátum faktúry, neuhradená suma, mena, označenie ako zostávajúca suma (iba ak je k dispozícii) a dôvod pohľadávky, aby bolo možné poskytnúť inkasnú službu a spracovať príslušný prípad. TIMOCOM si ďalej vyžiada informácie o bonite z úverových registrov alebo zistí adresy, aby sa mohol obrátiť na dlžníka a veriteľa ochránil od výpadku platieb. Právnym základom je tu čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a písm. f) GDPR (spracovanie údajov za účelom plnenia zmluvy, spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu veriteľa).

Vyššie uvedené osobné údaje uložíme do doby, než sa ukončí inkasné konanie, teda na tak dlho, dokým bude existovať otvorená pohľadávka a bude sa spracovávať v rámci inkasnej činnosti. Potom údaje zablokujeme a po uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie ich definitívne vymažeme. Právnym základom je tu čl. 17 ods. 3 písm. b) GDPR v spojení s § 35 ods. 3 spolkového zákona na ochranu osobných údajov.

(3) V prípade, ak dostaneme údaje od úverových registrov alebo inkasných firiem, používame v prípade potreby scoring. Pri scoringu vypočítame pravdepodobnosť toho, ako zákazník splní svoje platobné záväzky v súlade so zmluvou. Scoring sa zakladá na uznávanej a overenej matematicko-štatistickej metóde.

Spolupracujeme s týmito úverovými registrami a inkasnými firmami:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Výsledok kontroly bonity uložíme na dobu jedného roka. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) GDPR.

(4) Spoločnostiam SCHUFA Holding AG a Creditreform Düsseldorf okrem toho poskytujeme osobné údaje získané v rámci zmluvného vzťahu, ktoré sa týkajú žiadosti, priebehu a ukončenia tohto vzťahu, a tiež údaje o správaní, ktoré nie je v súlade so zmluvou a je podvodné. Právnym základom poskytnutia týchto údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a f) GDPR.

Spoločnosti SCHUFA a Creditreform Düsseldorf spracovávajú poskytnuté údaje a používajú ich aj za účelom scoringu, aby svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku a prípadne aj v ďalších tretích krajinách (ak existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti) poskytli informácie okrem iného za účelom posúdenia úveruschopnosti fyzických osôb. Nezávisle od scoringu bonity SCHUFA pomáha svojim zmluvným partnerom vytváraním profilov pri zisťovaní nápadných situácií (napr. za účelom prevencie podvodov v zasielateľstve). Za týmto účelom sa robí analýza požiadaviek zo strany zmluvných partnerov spoločnosti SCHUFA na preverenie prípadných nezrovnalostí. Do tohto výpočtu, ktorý sa pre príslušného zmluvného partnera robí individuálne, sa môžu zahrnúť aj údaje o adrese, informácie, či a v akej funkcii existuje vo všeobecne dostupných zdrojoch záznam o osobe pôsobiacej vo verejnom živote so zhodnými osobnými údajmi, a tiež agregované štatistické informácie z dát, ktoré má SCHUFA k dispozícii. Tento postup nemá vplyv na posúdenie bonity a scoring bonity. Bližšie informácie o činnosti spoločností SCHUFA a Creditreform Düsseldorf nájdete na www.schufa.de/datenschutz, resp. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR.

Vaše práva: Informácie, oprava, vymazanie, obmedzenie

Máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Ak máte otázky súvisiace s vašimi právami, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás alebo e-mailom na nami povereného externého pracovníka na ochranu osobných údajov (pozri kontakt vyššie).

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je pre nás Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Krajinský poverenec na ochranu údajov a informačnú slobodu) Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Ak nám udelíte súhlas so spracovaním určitých údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas potrebujeme v zásade iba vo zvláštnych prípadoch, napr. pri posielaní noviniek.

Hore