TIMOCOM 20.04.2021
4

Prehľad európskych sviatkov a zákazov jázd pre nákladné vozidlá

S TIMOCOM zvýšite istotu plánovania

Zákazy jázd nákladných vozidiel v roku 2021 zahrniete do dlhodobých plánov vďaka portálu TruckBan

Efektívny dodávateľský reťazec stojí a padá s výpočtom presnej trasy a z toho vyplývajúcich prepravných výdavkov. Často sa však tento dodávateľský reťazec zadrhne z dôvodu zákazov jázd pre nákladné vozidlá, ktoré „zablokujú“ túto najefektívnejšiu cestu.

Najmä sviatky často nútia dopravcov k obchádzkam alebo k vynúteným pauzám na hraniciach. V tomto príspevku uvádzame najdôležitejšie zákazy jazdy pre nákladné vozidlá v roku 2021, ktoré si môžete kedykoľvek vyhľadať prostredníctvom bezplatného portálu TruckBan od TIMOCOM. Okrem toho v článku nájdete užitočné tipy o IT riešeniach pre logistiku, ako je napríklad riešenie od TIMOCOM. Tieto aplikácie sú užitočné pre plánovanie trás, pri ktorom sa zohľadňujú sviatky. Používatelia tu okrem toho získajú informácie o dostupných skladoch a logistických plochách, kde môžu tovar v prípade potreby dočasne uskladniť.

Sú zákazy jazdy pre nákladné vozidlá vašou slepou uličkou? Zaregistrujte sa do TIMOCOM Marketplace!

Zaregistrovať sa a zvýšiť istotu plánovania

 

Prehľad zákazov jázd pre nákladné vozidlá v roku 2021 v Nemecku

V Nemecku všeobecne platí zákaz jazdy v nedeľu a počas sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a nákladné vozidlá s prívesom (nezávisle od hmotnosti).

V roku 2021 platia zákazy jazdy počas týchto sviatkov:

Celoštátne sviatky:

  • Máj: Sviatok práce (01. 05. 2021), Nanebovstúpenie Pána (13. 05. 2021), Svätodušný pondelok (24. 5. 2021)
  • December: Vianočné sviatky (25. 12. 2021 a 26. 12. 2021)

Regionálne sviatky:

  • Jún: Sviatok Božieho tela (03. 06. 2021) v spolkových krajinách Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
  • November: Sviatok Všetkých svätých (01. 11. 2021) v spolkových krajinách Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Prehľad o zákazoch jazdy: bezpečnosť tovaru a dodržanie termínov vďaka TIMOCOM

Zákaz jazdy kamiónov v ČR a susedných štátoch - Polícia Českej republiky

V súvislosti so sviatkami a prerušením jazdy vždy vyvstáva jedna otázka: Čo s tovarom? Niektoré tovary, najmä potraviny a farmaceutické výrobky, kladú na dopravu mimoriadne nároky. Prvým pravidlom u nich je, aby sa zachovala ich bezpečnosť. Pomoc ponúka burza skladových priestorov, ktorá je integrovaná do TIMOCOM Marketplace. Zákazníci sem vložili viac ako 9.000 skladových a logistických priestorov rozmiestnených po celej Európe, ktoré v prípade potreby možno využiť.

Tento poskytovateľ IT okrem toho ponúka aplikáciu „Trasy a výdavky“. Táto aplikácia je súčasťou Marketplace a ponúka spoľahlivé informácie o trase, stavbách a problémoch v doprave. Používatelia systému môžu upraviť trasu, vložiť medzizastávky, označiť miesta na trase alebo cielene vylúčiť povinne spoplatnené úseky.

Kto si trasu dobre naplánuje, usporí nielen cenný čas. Zároveň zvýši dôveru zákazníkov vďaka svojej spoľahlivosti a presnosti. Zlepšenie dôvery môžu zákazníci TIMOCOM dosiahnuť aj vďaka ďalšej implementovanej aplikácii „Tracking“. Ta umožňuje sledovať prepravy v reálnom čase a údaje najbežnejších poskytovateľov telematiky spája do jednej mapy. Používatelia môžu svojim zákazníkom kedykoľvek poskytnúť informácie. A zákazníci zasa získajú istotu v plánovaní.

Aktuálne výnimky v súvislosti s koronavírusovou pandémiou

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli v Nemecku schválené tieto výnimky zo zákazu jazdy v nedeľu a počas sviatkov a tiež zvláštne úpravy o zásobovaní očkovacích centier.

Pozastavenie zákazu jazdy v nedeľu a počas sviatkov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 pozastavilo Spolkové ministerstvo dopravy a infraštruktúry vo všetkých spolkových krajinách (s výnimkou Bavorska) zákazy jazdy nákladných vozidiel do 5. apríla 2021. Z tejto úpravy sú vyňaté prepravy ťažkých a nadrozmerných nákladov. V Dolnom Sasku toto pozastavenie platí dokonca až do 30. júna 2021.

Zásobovanie očkovacích centier

Zásobovanie očkovacích centier je vo všetkých spolkových krajinách povolené aj v nedeľu a vo sviatok do 30. 6. 2021 vrátane. Patria sem:

  • vakcíny proti ochoreniu COVID-19
  • chladiace systémy na skladovanie vakcín
  • materiál nevyhnutný na očkovanie a lekárske nástroje
  • všetky tovary a materiály, ktoré zaisťujú činnosť očkovacích centier
  • jazdy naprázdno v priamej súvislosti

Aktuálne hraničné kontroly a rizikové oblasti

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa často menia zákazy vstupu do krajiny, čo od dopravcov, špeditérov a obchodných firiem vyžaduje zvýšenú mieru flexibility. Na nemeckých hraniciach treba počítať s častejšími kontrolami, čakacími dobami a prípadným vrátením. Môže to znamenať problémy najmä pre dodávateľov, ktorí dodávajú diely pre automobilový priemysel. Dodávateľské reťazce sú aktuálne ešte neprerušené, môže však dochádzať k značným meškaniam a prípadným nedostatkom v zásobovaní, ako nedávno v rozhovore uviedol hlavný konateľ BDI Joachim Lang.

Upozornenie: S ohľadom na dynamický vývoj situácie ohľadom ochorenia COVID-19 môžu kedykoľvek nastať zmeny. Aktuálne pravidlá sú k dispozícii na webových stránkach Spolkového úradu pre nákladnú dopravu.

TIMOCOM a aplikácie pre efektívny dodávateľský reťazec

Stavby, sviatky a výnimky - pre veľký počet a sčasti lokálne zákazy jázd nákladných vozidiel v jednotlivých spolkových krajinách možno ľahko stratiť orientáciu. Aplikácie „Trasy a výdavky“, „Tracking“ a burza skladových priestorov od TIMOCOM pomáhajú zvládnuť výzvy súvisiace s týmito predpismi.

Sú zákazy jázd pre nákladné vozidlá vašou slepou uličkou? Zaregistrujte sa do TIMOCOM Marketplace!

Zaregistrovať sa a zvýšiť istotu plánovania

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Zákazy jazdy nákladných vozidiel v Európe

Čo získate vďaka rozhraniam v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore