Z dopravy 17.04.2023
5

Prepravy plánujte s predstihom - zákazy jazdy v Európe

Moderné aplikácie pomáhajú predchádzať komplikáciám v doprave

Zákazy jazdy nákladných vozidiel v Európe

Nehody, dopravné zápchy, meškania súvisiace s počasím. Prakticky každý deň sa vodiči dostávajú do zložitých situácií, ktoré môžu len ťažko ovplyvniť. Odborníci odporúčajú, aby sa dopravné firmy zaoberali plánovaním trás s dostatočným predstihom. Pritom im môžu pomôcť aplikácie spoločnosti TIMOCOM.

Podľa informácii získaných od Združenia automobilových dopravcov ČESMAD BOHEMIA platí v Českej republike zákaz jazdy pre nákladné a špeciálne automobily a zvláštne vozidlá s najväčšou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t a nákladné a špeciálne automobily a zvláštne vozidlá s najväčšou povolenou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t s pripojeným prípojným vozidlom, a to na diaľniciach a cestách I. triedy, v nedeľu a počas štátnych sviatkov od 13:00 do 22:00 hod. Počas prázdnin, teda medzi 1. júlom a 31. augustom, sa pridáva aj zákaz jazdy v piatok od 17:00 do 21:00 hod. a v sobotu medzi 07:00 a 13:00 hod..

Existujú však výnimky. Zákaz jazdy neplatí pre vozidlá použité:

 1. na kombinovanú prepravu tovaru po železnici, po vnútrozemskej vodnej ceste a po pozemnej komunikácii od zasielateľa k najbližšiemu prekladisku kombinovanej dopravy alebo od najbližšieho prekladiska kombinovanej dopravy k príjemcovi;
 2. na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu;
 3. pri činnostiach bezprostredne spojených s údržbou, opravami a výstavbou pozemných komunikácií;
 4. na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ak tento tovar zaberá alebo počas prepravy zaberal aspoň jednu polovicu objemu nákladového priestoru vozidla alebo jazdnej súpravy;
 5. na prepravu živých zvierat;
 6. na prepravu pohonných hmôt určených na plynulé zásobovanie čerpacích staníc pohonných hmôt;
 7. pri nakládke a vykládke lietadiel, lodí alebo železničných vagónov na vzdialenosť nepresahujúcu 100 km;
 8. na prepravu poštových zásielok;
 9. pri jazde bez nákladu, ktorá súvisí s jazdou podľa písmen a) až h);
 10. pri živelnej pohrome;
 11. pre ozbrojené sily, ozbrojené zbory a hasičské záchranné zbory;
 12. na prepravu chemických látok podliehajúcich teplotným zmenám alebo kryštalizácii;
 13. pri výcviku vodičov;
 14. na odstránenie havárie vodovodov a kanalizácií pre verejnú potrebu

Ide o výnimky podľa zákona. Výnimky nad jeho rámec povoľujú kraje, výnimky presahujúce pôsobnosť kraja Ministerstvo dopravy ČR.

„Myslíme si, že je čas zamyslieť sa nad nejakou revíziou. Problematické sa zdajú byť najmä prázdninové zákazy v piatok popoludní a v sobotu dopoludnia. Ich význam pre plynulosť a bezpečnosť dopravy je diskutabilný, zato veľmi komplikujú život vodičom kamiónov, pretože im znemožňujú návrat domov na víkend,“ je presvedčený Martin Felix, vedúci odboru public relations v Združení automobilových dopravcov ČESMAD BOHEMIA.

Plánovanie nenechávajte na poslednú chvíľu

Odborníci zo spoločnosti TIMOCOM upozorňujú, že v súčasnosti je dôležité, aby dopravné a špedičné firmy mali k dispozícii aktuálne informácie a zaoberali sa plánovaním trás s dostatočným predstihom. TIMOCOM v tomto smere ponúka rôzne aplikácie. Pre zistenie aktuálneho stavu napríklad aplikácia „Trasy a výdavky“ zobrazuje aktuálne informácie o dopravných komplikáciách rôzneho druhu, čo umožňuje optimálne plánovať a flexibilne prispôsobovať trasy jázd jednotlivých nákladných vozidiel. To dopravným firmám umožňuje ušetriť drahocenný čas a posilniť dôveru ich zákazníkov vďaka spoľahlivosti a dodržaniu termínov.

Parkovanie ako extra problém

So zákazmi jázd úzko súvisí problematika odpočívadiel. Zástupcovia dopravných firiem upozorňujú, že nedostatok parkovacích miest pre kamióny vystavuje profesionálnych vodičov vykonávajúcich toto náročné povolanie zbytočnému stresu pri hľadaní miesta pre absolvovanie povinnej pauzy. Navyše súčasné odpočívadlá sú väčšinou len pri čerpacích staniciach s minimálnym zázemím pre vodičov. Na parkoviskách často chýba dostatok čistých toaliet a spŕch, možnosť načerpania pitnej vody do kamióna, kvalitné občerstvenie a šanca na odpočinok v bezhlučnom prostredí.

Najväčší problém odstavných parkovísk však nespočíva len v nedostatočnom zázemí pre vodičov. Mnohé parkoviská sa dokonca považujú za nebezpečné a sú známe častými krádežami. Vodiči sa tak namiesto relaxu po náročnej jazde musia počas povinnej pauzy obávať o svoj náklad. V kontexte s bezpečnosťou parkovania je azda najhoršia situácia na diaľnici D2 a na Ostravsku. Dochádza tam ku krádežiam pohonných hmôt a k vykrádaniu kabín vozidiel. V zahraničí sú podobné problémy na juhu Francúzska, v Španielsku a v Taliansku. Niektorí dopravcovia preto vybavujú kabíny ťahačov vnútorným manuálnym zámkom dverí, aby sa počas spánku vodičov nebolo možné vlámať do kabíny.

Problémy majú aj dopravcovia zameriavajúci sa na prepravu nebezpečného tovaru predovšetkým na cestách I. triedy a v mestských aglomeráciách, kde takmer všade platí zákaz vjazdu a parkovania pre nákladné vozidlá. Parkovisko si v mnohých prípadoch musia hľadať na vlastnú päsť, pretože kapacita parkovísk priamo pri výrobných závodoch je väčšinou silne poddimenzovaná.

Parkovanie ovplyvňuje poistné zmluvy

Zástupcovia poisťovní podotýkajú, že voľba parkovacieho miesta výrazne ovplyvňuje aj prípadné poistné plnenie. Poisťovne vo svojich poistných podmienkach upravujú definujú miesta, kde naložené vozidlá možno odstaviť. V niektorých je podmienkou odstaviť uzamknuté vozidlo na stráženom parkovisku, nepretržite zaistenom pozemku alebo pod stálym dozorom. Podstatná je aj definícia týchto termínov. Stráženým parkoviskom sa obvykle rozumie parkovisko, ktoré je neustále strážené zástupcom jeho prevádzkovateľa a ktorého prevádzkovateľ zodpovedá za škody vzniknuté na parkovisku. Nepretržite stráženým pozemok sa obvykle rozumie uzavretý areál, ktorý je nepretržite strážený. Stálym dozorom sa myslí trvalá prítomnosť zástupcu dopravcu alebo jeho bezprostredná blízkosť, ktorá zaisťuje prehľad o dianí v okolí vozidla.

Text: Václav Podstawka


Pripravili sme pre Vás prehľadné PDF so zákazmi jazdy v Európe, stiahnuť si ho môžete tu:

Pomôže s nákladem aj s informáciami

Ako sa vyhnúť jazdám naprázdno s 5 tipmi od TIMOCOM

TIMOCOM spojil celú Európu

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore