Rozhodnite sa pre rýchle platby a pozitívny cash flow

Dlhé splatnosti sú v logistike bohužiaľ bežnou vecou. Priebežné náklady a faktúry však musíte zaplatiť včas. Dopravné firmy tak narážajú na svoje hranice. Nemajte obavy: V TIMOCOM Marketplace teraz môžete pri vašich objednávkach prepravy využiť platobnú službu firmy JITpay™ ‒ nášho partnera ponúkajúceho službu s pridanou hodnotou.

Platobná služba vám zaručí, že svoje peniaze dostanete po realizácii prepravy vždy a rýchlo. Skoncujte s nezaplatenými faktúrami. Rozhodnite sa pre rýchlu likviditu a bezpečnosť.

Vaše výhody:

Likvidita

Získajte svoje peniaze po 24 hodinách a zvýšte si tak likviditu.

Konkurenčná výhoda

Prijímajte rýchlejšie nové objednávky prepravy a vďaka tomu sa odlíšte od konkurencie.

Medzinárodný charakter

Znížte riziko nezaplatenej faktúry u zákaziek z viac ako 29 krajín.

Úspora času

Odovzdajte spravovanie vašich pohľadávok a skoncujte s časovo náročnou kontrolou došlých platieb.

Transparentné náklady

Prihláste sa bezplatne a využívajte transparentný model poplatkov.

Výhoda

Ako zákazník TIMOCOM máte tri objednávky zdarma.

Koľko platobná služba stojí?

Za použitie tejto platobnej služby zaplatíte nízky poplatok.
Tento poplatok závisí od termínu splatnosti, ktorý ste si dohodli s vaším zadávateľom.
 

Termín splatnosti

Poplatok

Výška poplatku pri cene prepravy 500 €

do 30 dní

2,49 % faktúrovanej sumy

12,45 €

do 45 dní

2,99 % faktúrovanej sumy

14,95 €

do 60 dní

3,49 % faktúrovanej sumy

17,45 €

do 90 dní

4,49 % faktúrovanej sumy

22,45 €


Ako získam svoje peniaze už po 24 hodinách?

Podmienkou je, že ste registrovaný u JITpay™ aj TIMOCOM. Už v ponuke prepravy vidíte, či váš obchodný partner umožňuje využiť faktoring.

Je to jednoduché:

 1. Po dohode so zadávateľom zaevidujete objednávku prepravy na TIMOCOM Marketplace.
 2. Objednávku prepravy odošlete z rozhrania priamo do JITpay™.
 3. Po realizácii prepravy nahráte vaše potvrdenie o dodaní na portáli JITpay™.
 4. Potvrdíte, že súhlasíte s predajom pohľadávky a svoje peniaze dostanete po 24 (max. 48) hodinách.
TIMOCOM1.3.4.2.PoD

Chcete využívať platobnú službu powered by JITpay™, ale ešte nie ste zákazníkom TIMOCOM? Zaregistrujte sa!

Najčastejšie otázky našich zákazníkov o faktoringu:

Faktoring ponúka firmám možnosť predať neuhradené pohľadávky z jednej alebo viacerých dodávok tovaru a zaistiť si tak okamžitú likviditu. Plné riziko (riziko nesplatenia pohľadávky) nesie v tomto prípade financujúca inštitúcia (tu: JITpay™).

Faktoringová firma (tu JITpay™) je takzvaný FAKTOR, ktorý od inej firmy (napríklad od vás), takzvaného KREDITORA, odkúpi nezaplatenú pohľadávku voči zákazníkovi, takzvanému DLŽNÍKOVI. Kreditor spravidla do 48 hodín* dostane svoju nezaplatenú pohľadávku od faktora, ktorý ju potom uplatní u dlžníka.

*v pracovných dňoch

Pri faktoringu predávate externej firme vaše nezaplatené pohľadávky, teda faktúru vystavenú vášmu zákazníkovi, a ako protiplnenie za to už po 24 hodinách dostanete platbu. Faktoringová firma (tu JITpay™) potom prevezme všetky riziká aj spravovanie pohľadávky.

Medzi výhody faktoringovej služby patrí lepšia likvidita a optimalizácia cash flow, outsourcing upomienok a inkasa a ochrana pred výpadkami platieb. Ďalšou výhodou faktoringu je skrátenie bilancie a tým zväčšenie vlastného kapitálu (zlepšenie bonity).

Za používanie faktoringovej služby prostredníctvom JITpay™ zaplatíte malý poplatok. Ten závisí od termínu splatnosti, ktorý ste si dohodli s vaším zadávateľom. Poplatok zaplatíte iba v prípade, ak službu skutočne využijete. Okrem neho vám iné náklady nevzniknú.

Dátum splatnosti

Poplatok

Výška poplatku pri cene prepravy 500 €

do 30 dní

1,99 % faktúrovanej sumy

9,95 €

do 45 dní

2,49 % faktúrovanej sumy

12,45 €

do 60 dní

2,99 % faktúrovanej sumy

14,95 €

do 90 dní

3,99 % faktúrovanej sumy

19,95 €


Podmienkou je, že ste zaregistrovaný v TIMOCOM a na JITpay™. Registráciu na JITpay™ môžete urobiť pohodlne z TIMOCOM Marketplace. Potom, čo vás JITpay™ verifikuje, môžete faktoringovú službu kedykoľvek využiť pomocou Marketplace. Registrácia je bezplatná.

Po dokončení prepravy môžete pohodlne nahrať potvrdenie o dodaní na portál JITpay™. JITpay™ potom vytvorí faktúru a odošle ju Vášmu zadávateľovi. Za vystavenie faktúry si JITpay™ neúčtuje žiadne poplatky.

Platba prebehne od 24 do 48 hodín* po odovzdaní faktúry.

*v pracovných dňoch

V súčasnosti ponúkame dopravným firmám (dodávateľom) faktoringovú službu u nášho partnera JITpay™ v týchto krajinách:

 • Nemecko
 • Česká republika
 • Poľsko
 • Holandsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Slovensko
 • Slovinsko

Pri pravom faktoringu firma predáva svoje pohľadávky voči zákazníkovi faktoringovej firme a za to dostane platbu. Faktoringová firma prevezme riziko pohľadávky a postará sa o spravovanie tejto pohľadávky (ako to robí aj JITpay). Pri nepravom faktoringu ide len o financovanie pohľadávok faktoringovou firmou, riziko však stále nesie daná firma (teda predajca pohľadávky).

Zadávatelia môžu mať sídlo takmer vo všetkých krajinách Európy. Zadávatelia z týchto krajín sú vylúčení:

- Albánsko

- Andorra

- Arménsko

- Azerbajdžan

- Bosna a Hercegovina

- Bulharsko

- Gruzínsko

- Kazachstan

- Kosovo

- Chorvátsko

- Lichtenštajnsko

- Maroko

- Moldavsko

- Monako

- Čierna Hora

- Severné Macedónsko

- Nórsko

- Ruská federácia

- Srbsko

- Tunisko

- Ukrajina

- Uzbekistan

- Bielorusko

V prípade otázok sa obráťte na nášho partnera JITpay™:

+49 531 209 770 99

info@JITpay.eu

Hore