Hodnotíte a ste hodnotení za prepravné objednávky

Vďaka hodnoteniu v Marketplace sa dopravcovia a zadávatelia po realizácii prepravy môžu navzájom ohodnotiť. Dobré hodnotenia významne prispievajú k úspechu firmy - a pre vás znamenajú možnosť, ako sa zviditeľniť ako spoľahlivý obchodný partner.

Ste špedičná, výrobná alebo obchodná firma a zadávate prepravy?

Vaše výhody:

 • Najlepšia reklama: Vďaka dobrému firemnému skóre Vás dopravcovia ako zadávateľa uprednostnia.
 • Úspora času: Na základe hodnotení ostatných používateľov Marketplace rýchlejšie nájdete vhodného obchodného partnera.
 • Väčšia bezpečnosť: Pozitívne hodnotení dopravcovia v oblastiach komunikácie, manipulácie s tovarom a dodržiavania termínov znamenajú istotu, že Vaša preprava bude v dobrých rukách.

Ste dopravca a hľadáte prepravy?

Vaše výhody:

 • Zvýšená bezpečnosť: Vďaka transparentnému hodnoteniu nájdete na jednom mieste názory na potenciálnych obchodných partnerov.
 • Konkurenčná výhoda: Kladné hodnotenia zvyšujú vaše firemné skóre - a tým aj Vašu pozíciu v konkurencii dopravných firiem.
 • Férové podmienky: Vyberajte zadávateľov podľa ich hodnotení včasnosti platieb, férovosti a komunikácie.

Ako hodnotenie funguje?

Hodnotenie dokončenej objednávky

Keď uplynie dátum vykládky, obchodní partneri dostanú oznámenie o tom, že sa môžu navzájom ohodnotiť - na bežnej 5-hviezdičkovej stupnici. Z dôvodu transparentnosti musí byť objednávka vybavená prostredníctvom aplikácia Objednávky. Hodnotenie môžete urobiť v detaile objednávky, alebo si tu môžete pozrieť prijaté hodnotenia o Vás.

Screenshot Marketplace k hodnoteniu objednávky v TIMOCOM
Screenshot Marketplace k hodnoteniu pre partnerov v doprave

Hodnotenie rôznych oblastí spolupráce

Zadávateľ môže hodnotiť komunikáciu so zmluvným partnerom, včasnosť nakládky a vykládky a zaobchádzanie s tovarom a s dokumentmi.

Dodávateľ hodnotí okrem komunikácie aj férovosť zmluvnej dohody a včasnosť platby.

Celkové hodnotenie v profiloch firiem

V profile firmy sa zobrazuje firemné skóre, ktoré sa vypočíta na základe hodnotení od zadávateľov a dodávateľov za posledných 12 mesiacov. Okrem toho si tu môžete pozrieť priemerné hodnotenie každej kategórie. 

Screenshot Marketplace k profilu firmy s hodnoteniami

Máte otázky? Radi vám pomôžeme:

Často kladené otázky

Základom hodnotenia od TIMOCOM sú transakcie, teda firmy sú hodnotené na základe konkrétnych objednávok.

Zadávatelia a dodávatelia sa môžu hodnotiť navzájom, ak v Marketplace existuje objednávka, ktorú prijali obe strany. Vďaka tomu sa zaistí, že obaja zmluvní partneri spolu skutočne realizovali objednávku.

Keď chcete hodnotiť dodávateľa, môžete hodnotiť tieto kategórie:

 • Komunikácia
 • Dodržanie termínu nakládky a vykládky
 • Manipulácia s tovarom
 • Zaobchádzanie s dokumentmi

Keď chcete hodnotiť zadávateľa, môžete hodnotiť tieto kategórie:

 • Komunikácia
 • Férové a transparentné zmluvné dohody
 • Platba

Každá kategória sa do celkového hodnotenia zahrnie rovnakou váhou. Nehodnotené podkategórie sa do výpočtu nezahrnú.

Nie, k hodnoteniu nemožno pridať komentár. Rozčlenenie na podkategórie umožňuje hodnotiť rôzne hľadiská, takže ďalšie komentáre nie sú potrebné. TIMOCOM nemôže komentáre overovať, preto hrozí riziko, že by sa zverejnili urážky alebo nepravdivé tvrdenia, ktoré by v najhoršom prípade mohli poškodiť podnikanie firmy.

Cieľom je zaistiť, aby dodávateľ a zadávateľ spolu skutočne realizovali objednávku a zabránilo sa tak manipuláciám výsledku hodnotenia.

Hodnotenie firmy v kontexte príslušnej objednávky je možné, keď uplynie dátum vykládky.

Nie. Hodnotiť možno iba tie objednávky, ktoré boli dokončené potom, čo sa faktor hodnotenia začal používať.

Firemné skóre sa vypočíta z priemeru Vašich hodnotení ako dodávateľa a zadávateľa.

Do hodnotenia zadávateľa, resp. dodávateľa, sa započítajú všetky hodnotenia transakcií (objednávok) za posledných 12 mesiacov.

Firemné skóre sa zobrazí až v okamihu, keď firma dostane niekoľko hodnotení od dodávateľov/zadávateľov.

Keď je možné hodnotenie urobiť, zo symbolu zvončeka v Marketplace sa odošle oznámenie a tiež oznámenie e-mailom na kontaktnú osobu uloženú v objednávke. Ak pri objednávke nie je uložená žiadna kontaktná osoba, všetci používatelia vo firme dostanú oznámenie prostredníctvom zvončeka a e-mailom (podmienka: súhlas v nastavení). Jedenkrát sa pošle pripomenutie aj spôsobom uvedeným vyššie.

Hodnotenie možno zmeniť až do konca obdobia pre hodnotenie, ak je toto hodnotenie iba uložené a nebolo finálne potvrdené.

Jedenkrát môžete požiadať zmluvného partnera o úpravu. Túto žiadosť možno odoslať priamo v Marketplace z detailného náhľadu objednávky (časť „Hodnotenie“). Odporúčame kontaktovať zmluvného partnera osobne a vysvetliť mu dôvody tejto žiadosti.

Hodnotenie sa po zverejnení priamo premietne do firemného skóre, aj keď sa neskôr požiada o úpravu, dokým sa žiadosť o úpravu hodnotenia nevybaví. Po úprave hodnotenia sa firemné skóre prepočíta.

Na žiadosť o úpravu treba odpovedať do 7 dní.

TIMOCOM ako neutrálny poskytovateľ platformy nemôže robiť úpravy ani výmaz hodnotenia. Kontaktujte prosím priamo vášho zmluvného partnera a využite možnosti úpravy, ktorú máte k dispozícii pri každom hodnotení.

V prehľade objednávok možno filtrovať tie objednávky, ktoré ešte neboli ohodnotené.

Okrem toho sa na úvodnej stránke na dlaždici „Hodnotenie“ zobrazí počet nedokončených hodnotení. Po kliknutí na dlaždicu budete hneď presmerovaní na objednávky, ktoré ešte neboli hodnotené.

Hodnotenia v TIMOCOM sú založené na transakciách. To znamená, že firmy sa môžu navzájom ohodnotiť až vtedy, ak skutočne spolu preukázateľne realizovali objednávku (ktorá je zobrazená v aplikácii Objednávky od TIMOCOM).

To výrazne sťažuje manipuláciu hodnotenia, pretože napríklad konkurenčné firmy sa bez príslušnej transakcie nemôžu navzájom ohodnotiť.

Keď dáte výpoveď, vaše firemné hodnotenie sa stratí. Aj keď sa neskôr opäť stanete zákazníkom, hodnotenie firmy už nie je možné obnoviť.

U zablokovaných firiem zostane hodnotenie firmy zablokované a po odblokovaní sa v Marketplace pri všetkých zákazníkoch znova zobrazí.

Pri pozastavení zmluvy (bez výpovede) zostávajú všetky hodnotenia zachované. Do firemného skóre sa však premietnu iba hodnotenia za posledných 12 mesiacov, takže pri obnovení zmluvy sa staršie hodnotenia už nezohľadnia a firemné skóre sa tak môže prípadne zmeniť.

Hore