Kompletný proces v TIMOCOM Marketplace

Vybavujte objednávky s Vašimi obchodnými partnermi priamo v Marketplace od TIMOCOM. Vďaka digitálnemu procesu komunikujete rýchlo a navyše ušetríte čas pri zadávaní údajov. Všetky objednávky sa automaticky prekladajú do príslušného jazyka, preto neexistujú jazykové bariéry a nestrácate čas. Vašou ďalšou výhodou je prehľadné zobrazenie v porovnaní s inými komunikačnými kanálmi, ako je napríklad e-mail.

S TIMOCOM navyše stavíte na vysokú bezpečnosť údajov. Údaje vždy zostanú iba u príslušného zákazníka, takže sú chránené pred prístupom nepovolaných osôb. Všetky servery sa nachádzajú v Nemecku, takže pre ne platí nemecký zákon na ochranu údajov. Žiadne údaje sa nedostanú do zahraničia.

Chcete používať správu objednávok? Radi Vám pomôžeme.

Vaše výhody:

  • Optimalizujete Vašu komunikáciu vďaka kompletne digitalizovanému spravovaniu objednávok.
  • Získate istotu vďaka právne záväzným zmluvným dokumentom.
  • Prekonáte jazykovú bariéru vďaka automatickému zasielaniu objednávky v jazyku Vášho obchodného partnera.
  • Personalizujete Vaše objednávky pomocou firemného loga, Vašich dokumentov týkajúcich sa prepravy a generátora čísiel objednávok.
  • Profitujete z úspory času, ktorú dosiahnete vďaka vytvoreniu predlôh pre opakované objednávky.
  • Využijete štatistiky pri Vašich budúcich obchodných rozhodnutiach.
  • Zvýšite vašu efektivitu prepojením rozhrania Objednávky s Vaším TMS.

Digitálne spravovanie objednávok

Obaja obchodní partneri majú možnosť prehľadne spravovať prepravné objednávky a majú stále presný prehľad o ich stave – digitálne na jednom centrálnom mieste.

Zadávanie a spravovanie objednávok pre nákladné vozidlá v Marketplace
Rýchle zobrazenie a zadávanie údajov o objednávkach

Urýchlenie procesov

Vďaka rýchlemu zadávaniu údajov ušetríte veľa času. Dôvody: úzka integrácia s našou Burzou nákladov. Aj naše funkcie kopírovať a vytvárať predlohy a inteligentné automatické vyplňovanie zaistia, že všetky údaje o Vašej objednávke môžete zadávať rýchlo.

Zjednodušené vyhodnotenie

Analyzujte Vaše obchodné vzťahy a čísla pomocou našich vyhodnocovacích funkcií, ktoré sú individuálne prispôsobené Vašim potrebám. Z týchto analýz potom môžete odvodiť ukazovatele pre Vaše budúce obchody.

Vyhodnocovanie obchodných vzťahov a objednávok priamo v systéme
Trvalý prehľad o realizácii objednávok s integrovaným sledovaním vozidiel

Kontrola realizácie objednávky

Vďaka našim funkciám je sledovanie zásielok veľmi jednoduché. Obaja obchodní partneri majú prehľad o priebehu prepravných zákaziek a môžu znížiť potrebu dodatočnej komunikácie.

Optimalizujte vaše obchodné procesy vďaka digitálnym objednávkam!

Ako príkazca zadávate objednávky digitálne v TIMOCOM Marketplace priamo vašim obchodným partnerom.

Ako dopravca reagujete na objednávku priamo v TIMOCOM Marketplace, kde ju digitálne potvrdíte alebo odmietnete.

Používajte aplikáciu Objednávky v TIMOCOM Marketplace.

Hore