skip navigation

Viac istoty v každodennom plánovaní

Pomocou plánovania trás a kalkulácie výdavkov môžete zistiť priamo v aplikáciách Prepravy a Voľné vozidlá trasu príslušnej relácie a z toho vyplývajúce priame a nepriame výdavky na jazdu vychádzajúce z vašej prepravnej objednávky alebo z výberového konania.

Vaše výhody:

Plánujte trasy tak, aby vyhovovali vašim nákladným vozidlám.

Vypočítajte vaše výdavky na dopravu pomocou individuálnych sadzieb vrátane zobrazenia spoplatnených úsekov (km).

Zadajte polohu vášho vozidla do plánovania trasy a dojazd započítajte do vašej ceny za dopravu.

Informácie o stavbách a obmedzeniach v doprave, o čerpacích staniciach UTA, autodielňach a DocStops

Plánovať trasy

Tu sa vaša optimálna trasa zobrazí graficky. Výpočet trasy zohľadňuje možné obmedzenia pre nákladné vozidlá, ktoré sú prispôsobené podľa typov vašich vozidiel, a zobrazí spoplatnené úseky.

Plánovať trasy pomocou zobrazenia na mape vo Smart Logistics System od TIMOCOM

Vypočítať náklady

Prispôsobte kalkuláciu trasy vašim individuálnym potrebám nastavením parametrov trasy. Vďaka tomu môžete pomocou vašich individuálnych sadzieb presne naplánovať a vypočítať výdavky na jazdu.

Pomocou nastavenia parametrov trasy upraviť možnosti a vypočítať výdavky na jazdu

Používajte aplikáciu Trasy & výdavky vo Smart Logistics System.

Vyskúšať zadarmo

Máte otázky? Radi vám pomôžeme:

+420 412 430 430

Hore