TIMOCOM 20.12.2022
5

Vezmite to po koľajach

Jazdám naprázdno sa vyhnete jednorazovými obchodmi a dlhodobými zmluvami

Nakládka nákladného vozidla

Nemecko má problém: Takmer 38 percent jázd nákladných vozidiel v rámci Nemecka v roku 2021 boli jazdy naprázdno. Prečo je tomu tak? Už dlho predsa existuje softvér na optimalizáciu vyťaženia. TIMOCOM spustil burzu nákladov pred 25 rokmi. Dnes je tržnicou, ktorá digitálne spája dodávateľov a zadávateľov. Ukážeme vám, ako toto spojenie optimálne využiť a na aké eventuality vás naša tržnica kedykoľvek pripraví.

Chcete optimalizovať vaše vyťaženie a zoznámiť sa s možnosťami na TIMOCOM Marketplace?

Pre každodenné obchody: vyťažovanie s burzou nákladov od TIMOCOM


  • Vodič ochorie.
  • Každý deň je v podstate iný než predošlý.
  • Odrazu máte ešte miesto na ložnej ploche.
  • Musíte zadať jednorazovú jazdu.
  • Vaše vozidlo musí do servisu a vy hľadáte náhradu.

Riešenie pre všetky príklady: burza nákladov od TIMOCOM, známa aj ako spotový trh.

Sprostredkovanie prepravy pre zadávateľov

Pre špeditérov a disponentov vo výrobnom aj obchodnom podniku platí jednoduché pravidlo: Inzerujte vašu prepravu a zároveň hľadajte dostupnú prepravnú kapacitu. Ak používate len jednu z funkcií, pripravujete sa o možnosť nájsť ešte rýchlejšie partnera, ktorý prevezme vašu zákazku. Nechcete prepínať sem a tam medzi rôznymi náhľadmi, aby vám nič neuniklo? Aktivujte si oznámenia a nechajte sa automaticky informovať o relevantných zmenách.

Vlastný vozový park: Istota alebo slabé miesto

Práve podniky s vlastnou flotilou sa radi nechávajú uspať istotou, čo sa týka prepravy ich tovarov. Keď sa na to však pozrieme kriticky: Ste skutočne schopní reagovať na problémy - kedykoľvek a kdekoľvek? Pozrite sa na príklady uvedené vyššie. Ak odpoveď na tieto otázky znie len jedenkrát „nie“, mali by ste používať burzu nákladov.

Spotový trh pre dodávateľov

Podnikáte v doprave alebo pôsobíte vo funkcii prostredníka v špedícii? Potom je pre vás burza nákladov od TIMOCOM rovnako relevantná ako pre zadávateľov. Nechcete mat jazdy naprázdno alebo zostať úplne bez objednávok. Spôsobom, ako na seba rýchlo upozorniť dodávateľov, je hľadať prepravu a zároveň ponúkať svoje voľné vozidlo. Pri jednom milióne medzinárodných ponúk voľných vozidiel a prepráv denne je pravdepodobnosť, že rýchlo získate objednávky, veľmi vysoká.

Prepravca ako zadávateľ: Nebojte sa výmeny rolí

V neposlednom rade previsy prepráv môžu dopravcov dostať do situácie, keď oni sami musia nájsť nejakého iného poskytovateľa dopravy. Možným dôvodom je aj pravidelná spolupráca s rôznymi alebo novými partnermi v doprave. Výpadky a nedostatočné kapacity vyplníte prostredníctvom ponuky prepravy a hľadania voľného vozidla.

Pre dlhodobé plánovanie: Dlhodobé zmluvy zadané cez TIMOCOM

Neistota v dlhodobom plánovaní spôsobená koronavírusovou pandémiou, hospodárskymi sankciami a prírodnými katastrofami zanechala v odvetví logistiky výrazné stopy. Len nedávno ratingová agentúra Creditreform poukázala na rastúcu mieru výpadkov z predpokladaného 1,45 percenta do polovice roka 2023. Aktuálna hodnota je len 1,06 percenta. TIMOCOM zároveň na jar a v lete 2022 zaznamenal rastúci záujem o výberové konania. Dôvody sú na strane podnikov zadávajúcich tieto výberové konania aj na strane zúčastnených dodávateľov.

Aké môžu byť dôvody?

Marc Kohlsdorfer, Team Lead Key Account & Strategic Account Management v TIMOCOM, sa domnieva, že dôvodom by mohla byť strata doterajších obchodných partnerov. „Firmy hľadajú nových partnerov pre opakované prepravy na strane jednej a zároveň dlhodobé zákazky na strane druhej. Pandémia, vojna na Ukrajine - podniky odrazu museli reagovať na rôzne zmeny a nie všetky toto obdobie zvládli. Je možné, že niektoré podniky upravujú v tomto búrlivom období svoju stratégiu a teraz dávajú prednosť pevným obchodným partnerstvám.

Okrem toho je možné domnievať sa, že tí, ktorí sú zapojení do dodávateľských reťazcov, vyčkávali na aktuálny vývoj. Následkom je anticyklické nové plánovanie v oblasti dlhodobých zmlúv, ktoré sa prejavilo na TIMOCOM Marketplace v letných mesiacoch.

Dlhodobé zmluvy ako riešenie pri nízkom stave vody?

Z dlhodobého pohľadu treba nájsť aj riešenie pre prepravy na obdobie, keď nízke vodné stavy majú nepriaznivý vplyv na vnútrozemskú plavbu. Volanie po presunutí na železnicu počuť už dlho, výstavba infraštruktúry však významne zaostáva za klimatickým vývojom. V súčasnosti tak ako alternatíva zostáva iba cestná nákladná doprava, ktorá už kapacitne naráža na svoje hranice.

  • Mohli by ste prepravu vášho tovaru presunúť z lodí na vozovku?
  • Máte možnosť prepravovať tovar z vnútrozemských lodí?

Potom by ste sa mali zamyslieť nad možnosťou výberových konaní na prepravy a v ideálnom prípade ich zahrnúť do plánovania budúceho obchodného roka. Budete tak mať v ruke možnosť aspoň čiastočne a záväzne nahradiť znížené nákladné kapacity lodí. Dopravcovia so sídlom v dosahu veľkých vnútrozemských prístavov môžu naopak na letné a skoré jesenné mesiace hľadať pevných zadávateľov.

V skratke: Zadávanie výberových konaní a ponúkanie na TIMOCOM Marketplace

Ako zadávateľ máte dve možnosti: V aplikácii Výberové konania môžete buď vypísať reláciu na prepravu, alebo vyhľadávať vozidlá, ktorými budete potom disponovať v určitej oblasti. V prvom prípade dostanete od uchádzačov ponuky, ktoré budú obsahovať cenu za prepravu. Ak ide o prepravy v určitej oblasti, uchádzači predložia buď ponuku na prepravu, alebo na kilometer.

Krok za krokom vás aplikácia naviguje vytvorením výberového konania: doba platnosti výberového konania a zmluvy, spôsoby platby, požiadavky na vozidlá, relácie, zvláštne poznámky a okruhy príjemcov. Štruktúra je intuitívna, údaje možno priebežne ukladať a môžete si zobraziť náhľad.

Pre uchádzačov je použitie podobné ako pri vyhľadávaní prepravy: Môžete stanoviť kritériá filtrovania tak, aby sa vám zobrazili vhodné výberové konania. Tie uvidíte v zoznamu výsledkov. Okrem toho sa vám zobrazia výberové konania, na ktoré ste boli pozvaní. Vašu ponuku môžete podať buď priamo, alebo ju spočítať vďaka priamemu spojeniu s aplikáciou Trasy a výdavky. Ponuky možno samozrejme aj stiahnuť a v prípade nejasností pokladať otázky.

Výber partnera je na podniku, ktorý výberové konanie zadal a ktorý po uplynutí platnosti výberového konania v prípade záujmu kontaktuje dodávateľa.

Odporúčania: Používajte súbežne spotový trh a výberové konania

Tím „spotový trh“ alebo tím „dlhodobé zmluvy“ - na ktorej strane stojíte?

Niečo vám prezradíme: Do tejto hry „buď - alebo“ sa nemusíte vôbec zapájať. Používajte aplikácie Burza nákladov a Výberové konania súčasne a nechajte si tak pre všetky situácie otvorené maximum možností. Dodávateľské reťazce sú totiž veľmi náchylné na výchylky. Nielen v súvislosti s hospodárskymi a politickými problémami, ale aj z dôvodu nepredvídateľných udalostí, napr. pandémie, zlého počasia a havárií. Či už krátkodobo alebo dlhodobo: Výpadky a nedostatočné kapacity môžete preklenúť alebo nad nimi dokonca zvíťaziť pomocou TIMOCOM Marketplace.

Chcete optimalizovať vaše vyťaženie a oboznámiť sa s možnosťami na TIMOCOM Marketplace?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Digitálna logistika jednoducho a rýchlo!

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore