TIMOCOM 11.08.2020
2

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

Digitálne aplikácie a služby spájajú procesy a automatizujú dodávateľský reťazec. Firmy musia túto šancu využiť, aby sa pripravili na budúcnosť.

TIMOCOM|FreightTech digitálne aplikácie

Nachádzame sa v dynamickej dobe, v ktorej sa analógové procesy čoraz viac digitalizujú. Ako v našom každodennom živote, tak aj v pracovnom svete sa inteligentné, integrované a automatizované procesné kroky používajú na zníženie výdavkov a zvýšenie efektivity. V tomto seriáli na našom blogu sa budeme venovať segmentu FreightTech a tomu, ako tento segment v nasledujúcich rokoch revolučne zmení klasický reťazec tvorby pridanej hodnoty.

Čo je FreightTech?

Kým v Spojených štátoch sa tento pojem už bežne používa pre technologický sektor v preprave tovarov a nákladov, v Európe sa zatiaľ používa málo. FreightTech opisuje faktory poháňajúce digitalizáciu v reťazci tvorby pridanej hodnoty v logistike: znamenajú nové digitálne riešenia, ktoré slúžia na optimalizáciu dodávateľského reťazca. Zahŕňajú všetky digitálne aplikácie od intralogistiky cez logistiku dopravy až po skladovú logistiku. Technológie a aplikácie v sektore FreightTech sú rôznorodé a možno ich zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

Inteligencia

Logistika je veľmi komplexný odbor v neposlednom rade preto, že spája veľký počet aktérov, dodávateľov a partnerov. To je ideálny základ pre rozhodnutie založené na údajoch. Inteligentné aplikácie sú nástroje a programy na generovanie, prenos a lepšiu analýzu údajov.

Automatizácia

Pomocou automatizačných aplikácií sa procesy automatizujú a znižuje sa podiel manuálnej práce. Napríklad použitie robotov zvyšuje produktivitu. S tým spojené znižovanie výdavkov, dlhší životný cyklus, teda dlhšie produktívne obdobie sú dôvodom pre intenzívnejšie využívanie príslušných systémov v logistike.

Integrácia

Integrácia zahŕňa FreightTech aplikácie, ktoré spájajú rôznych aktérov v logistike a zlepšujú transparentnosť a komunikáciu medzi partnermi na trhu. Dobrým príkladom sú rôzne modely platforiem. Ich obľuba v logistike rastie. Aj mnohé veľké tradičné firmy už pochopili význam FreightTech a riešenia integrovali alebo ich samy vyvinuli.

Aplikácie a nástroje rôznych oblastí na trhu FreightTech možno v závislosti od potreby a kompatibility používať kombinovane alebo ich možno navzájom dopĺňať. Technológia rozhrania napríklad v digitálnom svete umožňuje vzájomne spájať rôzne systémy. To znižuje chybovosť pri zadávaní a šetrí čas aj výdavky.

Správna príprava firiem na budúcnosť

Doterajší vývoj potvrdzuje budúci význam IT aj pre logistiku. Odvetvie dopravy a jeho obchodné procesy sa už zmenili vďaka možnostiam, ktoré ponúka prepojený svet. V centre logistiky sa dnes nachádzajú ekosystémy pozostávajúce zo siete zahŕňajúcej všetkých, ktorí sú zapojení do dodávateľského reťazca a prepravy tovarov. K tomuto záveru dospeli odborníci z firiem Roland Berger a TIMOCOM v tzv. whitepaper (bielej knihe) o budúcnosti logistiky. Ak tradičné firmy chcú využiť šance trhu FreightTech, potom musia porozumieť celému ekosystému a svoje obchodné modely prispôsobiť v súlade s digitálnym pokrokom. Iba tak obstoja v dynamickom trhovom prostredí a získajú istotu do budúcnosti. To sa podarí iba formou spojenia s inými oblasťami a systémami.

 

Ďalšie zaujímavé články:

Zákerná cenová špirála: krátkodobo ušetriť, dlhodobo draho zaplatiť

Dopravný barometer TIMOCOM: Koronavírusová kríza má za následok drastické poklesy

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore