Z dopravy 16.06.2020
6

Turbo alebo prepad ‒ tak protichodné môžu byť následky koronavírusovej krízy na špedíciu

Príspevok od Andreasa Rinnhofera

Andreas Rinnhofer o šanciach v časoch koronavírusu

Koronavírusová kríza v súčasnosti určuje celý náš život. Pandémia zasiahla takmer všetky ekonomické odvetvia. Niektoré viac, iné menej. Mimoriadne silne pociťuje jej následky aj odvetvie dopravy a logistiky.
Hranice boli zatvorené, dodávky z Číny meškali alebo nedorazili vôbec, mnoho zamestnancov muselo ostať doma z dôvodu starostlivosti o dieťa. Čo však na zamestnancov v špedíciách vplývalo najhoršie, je prepad v počte zákaziek ich zamestnávateľov: Keď výrobu zastavia veľkí zasielatelia, ako napr. VW, má to na zákazky v logistike obrovské následky. Mnoho zamestnancov muselo prejsť na kurzarbeit, alebo dostalo výpoveď.

Než sa logistici porátali s týmito problémami, do hry vstúpilo uvoľňovanie opatrení.
Ako koronavírus ovplyvňuje odvetvie špedície a logistiky v súčasnosti? Je uvoľňovanie opatrení skutočne riešením? Akú hodnotu má ľudský život? Čo prinesie budúcnosť? Týmito otázkami sa budeme zaoberať v nasledujúcom texte a pokúsime sa na ne nájsť odpovede.

Aké zmeny doteraz nastali pre logistické firmy?

Aktuálne logistiku čaká búrlivé obdobie. Dôvodov preto je hneď niekoľko.

  • Pakt mobility EÚ:

Po prvé, pri tejto téme treba spomenúť pakt mobility EÚ, ktorý prinajmenšom za posledných 10 rokov stojí za väčšinou zmien v odvetví dopravy. Obsahuje pozitívne zmeny, ako je napríklad povinnosť vodičov nákladných vozidiel vrátiť sa domov najneskôr do troch týždňov alebo presná lokalizácia miesta. Pakt mobility však so sebou prináša aj negatíva, napríklad že niektoré pravidlá neplatia pre vodičov nákladných vozidiel do 3,5 tony. Nehľadiac na pozitívne alebo negatívne následky ‒ o mnohých zmenách bolo už rozhodnuté. Špeditéri a logistici sa tomu musia prispôsobiť.

  • Koronavírus:

K tomu všetkému vstupuje do hry koronavírus, aby situáciu v odvetví logistiky ešte viac rozvíril. Zatvorili sa mnohé hranice, čo spôsobilo dlhé čakanie, teda meškanie. Výroba v Číne, odkiaľ sa dováža nespočetné množstvo tovarov, sa na dlhý čas zastavila, čo viedlo k problémom v zásobovaní. Aj rozsiahle zastavenie výroby vo vlastnej krajine a v ďalších častiach sveta viedlo k tomu, že počet prepráv na trhu silne poklesol. Eufória zo začiatku apríla, keď ešte bolo možné objednať zvláštne jazdy navyše, už dávno pominula a namiesto nej nastúpila diskusia o cenách, ktoré v medziobdobí spadli až na dno.
 
Zvládnuť túto obrovskú úlohu je vzhľadom na problémy, ktoré už nejaký čas trvajú, nesmierne ťažké. Na druhej strane logistické firmy v súčasnosti ťažko môžu zamestnávať nový personál, keďže treba postupovať opatrne. Akou cestou sa bude uberať ekonomika? Ako sa bude vyvíjať export z Nemecka a import do iných krajín? Nemecko ako jeden z popredných svetových vývozcov je silne závislé od ostatných krajín a ak tie nenakupujú, pocíti to veľmi silne najmä logistika.

  • Demografická premena v špedíciách:

Podobne ako celé obyvateľstvo aj odvetvie špedície a logistiky postihla demografická premena. Ako je známe väčšine tých, ktorí v tomto odvetví pracujú, typickým vodičom nákladného vozidla je muž vo veku nad 50 rokov. To znamená, že v dohľadnom čase odíde do dôchodku. Počet učňovských miest je nižší ako počet profesionálnych vodičov odchádzajúcich do dôchodku. Táto skutočnosť sa v blízkej budúcnosti, aj keď nie hneď teraz, významne prejaví, najviac vo fáze boomu po kríze.

  • Digitalizácia logistiky:

Ďalšou masívnou premenou, ktorou logistické firmy prechádzajú, je digitálna transformácia. Tú väčšina ľudí v odvetví logistiky považuje za veľkú výzvu. Nemožno však pritom odhadnúť, ako bude tento vývoj pokračovať. Možno však očakávať, že v budúcnosti bude dátová premávka väčšia ako na diaľnici. Mnohí vychádzajú z toho, že bude možné používať drony na inventarizáciu skladov. Pravdepodobne sa bude používať digitálna technika na efektívnejšie plánovanie trás vodičov nákladných vozidiel. A dopravu tovaru v budúcnosti budú možno zaisťovať autonómne riadené vozidlá...
Je však isté, že receptom na úspech digitálnej transformácie je definovať procesy, ktoré budú neustále vyhodnocované a ďalej rozvíjané. Trvať len kvôli tradícii na postupoch, ktoré tu boli vždy, určite nie je aktuálne ani konkurencieschopné.
Skutočným prejavom digitalizácie v logistike sú digitálne školenia. A to najmä dnes v dôsledku koronavírusovej krízy. Avšak už predtým sme vo Spediforte zaznamenávali rastúci dopyt po on-line školeniach. Nemožno však podľahnúť mylnej domnienke, že v kurzoch ďalšieho vzdelávania treba ponúkať nové znalosti. Všetky znalosti sú totiž v súčasnosti k dispozícii na internete, stačí iba kliknúť. Dôležité je tieto znalosti ponúkať štruktúrovane a tak, aby boli „stráviteľné“.
Všetky tieto zmeny budú odvetvie logistiky zamestnávať ešte dlho. Až oveľa neskôr sa dozvieme, do akej miery to boli zmeny pozitívne alebo negatívne.

Ako možno z týchto zmien ťažiť?

Kým niektoré z týchto zmien, napríklad koronavírus a pakt mobility EÚ, môžete sotva ovplyvniť, v oblasti digitalizácie môžete získať pre vašu firmu úžitok. Ten sa začína školeniami, ktoré by ste mali vašim zamestnancom pravidelne ponúkať, aby všetci mali aktuálne znalosti a aby pracovné postupy boli bezpečné a spoľahlivé. Kým kedysi museli firmy zaisťovať veľké školiace priestory, digitálne programy ďalšieho vzdelávania dnes ponúkajú decentralizované školenia.

Tieto školenia možno absolvovať z domova, z kancelárie alebo dokonca z nákladného vozidla. Digitálne školenie ponúka aj možnosť väčšej časovej flexibility

a týmto spôsobom ho možno lepšie zladiť s pracovnou dobou vo firme.
Najmä dnes, v čase koronavírusu, je dodržiavanie odstupu dôležitejšie ako predtým. Vďaka digitálnym školeniam možno pravidlo dostatočného vzájomného odstupu ľahko dodržať. Ani lektor sa nemusí vystavovať riziku, že povedie vyučovanie v preplnenej miestnosti. Všeobecne by malo byť v budúcnosti možné ‒ a nariadenie EÚ z roku 2018 to už umožňuje ‒  z celkových 35 vyučovacích hodín v rámci školenia pre profesionálnych vodičov absolvovať 12 hodín bez lektora, teda digitálnou formou.

Ak sa chcete podrobnejšie informovať o šanciach a možnostiach digitálnej transformácie v doprave a logistike, ponúkame vám bezplatnú účasť na našom on-line videokurze „Kompas digitalizácie”. Prihlásiť sa na tento kurz môžete tu: https://vertrieb.inn-ovativ.com/de-de/digitalisierungskompass 

Aké poučenie si z toho všetkého odniesť?

Na záver možno s istotou konštatovať, že odvetvie logistiky prechádza ťažkým obdobím. Takisto je zrejmé, že toto komplikované obdobie bude ešte nejaký čas trvať. Aj keď koronavírus raz prekonáme, v tomto odvetví bude naďalej dochádzať k vyššie uvedeným problémom, pretože tie nemožno „vyliečiť“ vakcínou.
Aby vaša firma bola stále konkurencieschopná a nezostávala pozadu, mali by ste aj napriek tejto mimoriadne ťažkej fáze myslieť na budúcnosť. Investície do e-learningu, systému riadenia prepráv, telematiky a mnohých ďalších vecí sú práve dnes mimoriadne dôležité a v budúcnosti môžu práve ony znamenať ten rozdiel, vďaka ktorému vaša firma vystúpi zo slzavého údolia alebo kvôli ktorému na tomto úskalí stroskotá. Využite obdobie koronavírusu pre vašu firmu ako turbo a pusťte sa do nových projektov.
Neustále majte na pamäti, že teraz možno stojíte pred veľkými výzvami. Ale po každom hlbokom prepade spravidla nasleduje obdobie rozkvetu. Ak sa zvládnete na tento boom pripraviť, potom všetky vaše súčasné starosti budú minulosťou a vy z krízy vyjdete víťazne.

 

O autorovi:

Andreas Rinnhofer sa odvetviu špedície venuje už 20 rokov. Je fanúšikom digitalizácie a spravuje e-learningovú platformu Spedifort. Táto platforma pomáha logistickým firmám zaisťovať flexibilnejšie a cenovo výhodnejšie školenia pre zamestnancov. Najviac ho teší to, že jeho nápad bol prezentovaný v programe Galileo, ktorý vysiela stanica Pro7, a články o ňom pravidelne vychádzajú aj v odborných médiách.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore