Z logistiky 28.02.2023
4

Medzinárodné inkaso pohľadávok

Čo je a ako funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok?

Pracovníčka inkasnej služby počíta na kalkulačke.

Poskytnete službu, vyexpedujete objednávku. Vystavíte faktúru. A čakáte. Platba na účet však nedorazí.

Čo teraz? Ako pokračovať ďalej?

Začína sa roztáčať kolotoč: upomienka nezaplatenej faktúry, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, predžalobná výzva, súdne konanie, rozhodcovské konanie, vymáhanie pohľadávok súdnou cestou, exekučné vymáhanie pohľadávok, insolvenčné konanie…

Pojmy, ktoré nikto z nás nepočúva rád.

Nastáva proces vymáhania, ktorý nie je príjemný ani pre jednu zúčastnenú stranu.


Ako vlastne funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok?


  • Ak pohľadávka nie je uhradená do 30 dní po jej splatnosti, stáva sa meškajúcou pohľadávkou.
  • Podľa smernice EÚ po uplynutí platobnej lehoty už netreba zasielať upomienky. Pre zachovanie obchodného vzťahu je to však určite dobrý krok. Zároveň s poslaním upomienky môžete kontaktovať dlžníka, zistiť dôvody meškania platby a ponúknuť napríklad splátkový kalendár.
  • Pri prvej upomienke nezaplatenej faktúry sa odporúča zvoliť miernejší tón. V prípade následných upomienok je vhodné upozorniť na ďalší postup v prípade neuhradenia pohľadávky. Informovať dlžníka o odovzdaní vymáhania pohľadávky advokátskej kancelárii alebo o vymáhaní pohľadávky súdnou cestou.

Nespoľahliví platitelia by však mali vedieť, že dôsledkom sú ďalšie výdavky. Ďalšie administratívne a finančné výdavky sú spojené napríklad s napísaním a zasielaním samotných upomienok. Veriteľ môže požadovať, aby náklady na vymáhanie pohľadávky zaplatil dlžník v plnej výške.

  • Veriteľ sa môže následne obrátiť na súd, alebo sa celú vec pokúsiť vyriešiť mimosúdne.


Ako celú situáciu vyriešiť jednoducho?


Ak vzniknutú situáciu chcete vyriešiť čo najjednoduchšie, ponúka sa vám možnosť využiť inkasnú službu Medzinárodné inkaso od TIMOCOM.

Predpokladom toho, aby služba mohla byť úspešne využitá, je uplynutie splatnosti faktúry. Ak je táto podmienka splnená, inkasná služba od TIMOCOM vám môže pomôcť so získaním vašich peňazí.

Ako neutrálny prostredník vám pri každom prípade individuálne poradí a v mnohých prípadoch sa postará o to, aby sa neuhradené pohľadávky zaplatili. Službu Medzinárodné inkaso od TIMOCOM má na starosť advokát Alexander Oebel so svojím tímom a určite nie je bez zaujímavosti, že sa môže pochváliť úspešnosťou viac ako 87 %!

Ak vaši obchodní partneri meškajú s platbou, inkasný tím vám poskytne kompetentné poradenstvo a pomoc pri vymáhaní vašej pohľadávky. Služby poskytujeme po celej Európe v 27 jazykoch. Nemusíte sa obracať na súd, pohľadávky sa vymáhajú mimosúdnou cestou.

Jednotlivé záležitosti sa vybavujú rýchlo a diplomaticky. Férovosť a pochopenie prispievajú k tomu, aby vaše obchodné vzťahy príliš neutrpeli.


Ako sa obrátiť na inkasnú kanceláriu?


Poveriť inkasný tím možno ľahko a pohodlne online cestou.

Jednoducho vyplníte online formulár.

Ozve sa vám kontaktná osoba, ktorá sa postará o zvyšok. A navyše s vami bude komunikovať vo vašom rodnom jazyku!


Ako celá služba v TIMOCOM funguje?


Ako to celé funguje?

TIMOCOM za týmto účelom vytvoril článok, ktorý vám zodpovie sedem najčastejších otázok o inkase v logistike.

Inkasná kancelária môže byť neutrálnym prostredníkom a preveriť skutkový stav na oboch stranách. Skontroluje, či sú podklady vecne správne. Naozaj sa prekročila splatnosť 30 dní? Bola reklamovaná škoda? Faktúra nie je zaplatená? Inkasná služba na základe dokladov skontroluje, či je pohľadávka nesporná a oprávnená.

Profesionálne spravovanie pohľadávok pomáha zákazníkom získať ich peniaze a preberá na seba komunikáciu s dlžníkom. Dlžník má možnosť sa k veci vyjadriť a zaujať stanovisko. Pohľadávku môže potvrdiť alebo vyvrátiť a predložiť svoje doklady.

Cieľom je vec vyjasniť a dosiahnuť úhradu pohľadávky. V rámci písomnej komunikácie sa možno napríklad dohodnúť na splátkach alebo čiastkových platbách.

Okrem toho má inkasná firma právo podľa želania veriteľa dohodnúť alternatívne spôsoby úhrady. Pri vymáhaní peňazí môže inkasná firma konať aktívne. To znamená, že môže dlžníka vyzvať, aby uhradil pohľadávku. 


Kto zaplatí výdavky?


Smernica EÚ stanovuje jasné práva a povinnosti, čo robiť v prípade nezaplatenia faktúry. Veriteľ môže požadovať,  aby náklady za vymáhanie pohľadávky zaplatil dlžník.

Právne detaily o úhrade výdavkov sme pre vás zhrnuli v príspevku na blogu TIMOCOM. Tieto znalosti sú v medzinárodnom odvetví, akým je logistika, mimoriadne dôležité.


Záver


Ak má byť obchodný vzťah vyrovnaný a založený na dôvere, je samozrejme nevyhnutné, aby všetky faktúry boli zaplatené riadne a včas. Nie vždy tomu však tak je.

Vymáhací proces sprevádza celý rad legislatívnych opatrení a nie každý sa v nich vyzná a prehľadne orientuje. Výhodným riešením je preto zveriť sa do rúk odborníkov, ktorí v oblasti medzinárodného inkasa pohľadávok majú mnoho skúseností.


Ďalšie zaujímavé články na téma inkaso pohľadávok:

Čo robiť v prípadě neuhradených faktúr?

Oneskorená platba: Čo robiť, ak obchodný partner nezaplatí?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore