Z logistiky 21.04.2022
5

Ako si zaistiť likviditu v neistých časoch

Informujte sa o alternatívach platieb

Ako najľahšie dosiahnuť likvidity

Zabezpečiť si platby je jednoduchšie, než sa zdá. Predstavíme vám dve metódy, vďaka ktorým získate svoje peniaze rýchlejšie. Okrem toho vás oboznámime s tromi alternatívami financovania, ktoré zaistia, že sa ľahšie dostanete k svojim peniazom a že budete lepšie finančne zaistení. V tomto príspevku na blogu vám ukážeme päť tipov, s ktorými si udržíte ekonomickú silu.

Chcete mať istotu, že za realizované prepravy dostanete zaplatené? TIMOCOM ponúka svojim zákazníkom faktoringovú službu od JITpay™. 

Tu sa dozviete viac

Opatrenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou so sebou priniesli oslabenie konjunktúry. Aj napriek očkovaniu a uvoľneniu týchto opatrení je ekonomická situácia stále neistá. Varianty vírusu a pomalé očkovanie nám stále nedovoľujú si úplne vydýchnuť. Logistické a dopravné firmy sa musia v týchto dňoch snažiť, aby zostali likvidné a vylepšili si ekonomickú situáciu.

1. Skontrolujte si výdavky a škrtnite tie, ktoré nie sú nevyhnutné

Urobte si prehľad o svojich výdavkoch a kriticky sa zamyslite nad tým, čo skutočne potrebujete a čo nie. Dôkladná kontrola vám napovie, kam tečú peniaze a čoho sa môžete vo firme vzdať. To sa týka aj vášho vozového parku. Ak sa vaša situácia ohľadom zákaziek, podobne ako v mnohých iných firmách, v období koronavírusovej pandémie zmenila, môžete napríklad odhlásiť časti flotily, ktoré nepotrebujete. Na prechodný čas je to možné a vám to v krátkodobom horizonte prinesie peniaze. Ušetríte na daniach a poistení. Daňový úrad vám obratom vráti príslušnú časť dane, ktorú ste zaplatili zálohou. V prípade odhlásenia úrad automaticky informuje poisťovňu. Poistné sa podobne ako daň účtuje podľa počtu dní a obratom sa vám vráti.

2. Faktúry vystavujte pravidelne

Čím skôr faktúru vystavíte a pošlete ju zákazníkovi, tým rýchlejšie príde platba. Uveďte presne, kedy je faktúra splatná. Vďaka tomu budú mať všetci jasno a váš obchodný partner bude vedieť, dokedy má zaplatiť. Ak nebolo so zadávateľom dohodnuté inak, platí splatnosť 30 dní. Extra tip od Alexandera Oebela, právneho experta TIMOCOM: Doklad o dodaní možno poslať v digitálnej podobe a vo väčšine prípadov nemusí byť hneď k dispozícii v origináli. Pre rýchlejšie zaplatenie faktúry stačí fotografia s vysokým rozlíšením alebo naskenovaná kópia. Originál možno dodať neskôr.

Ak nemáte účtovné oddelenie, pokúste sa vo fakturácii zaviesť určitú rutinu. Môže to byť jeden deň v týždni, keď vyúčtujete všetky prepravy, ktoré ste realizovali.

Ak u vášho zadávateľa už vznikli problémy alebo ak už meškal s platbou, pomôže inkasná služba. Ak chcete po vami realizovanej preprave dostať peniaze obratom, môžete využiť faktoring. Alebo môžete vopred uzavrieť  poistenie pre prípad výpadku pohľadávok, a tak sa pred ním ochrániť. Aby ste mohli vaše obchody robiť s dobrým pocitom, tieto tri možnosti vám priblížime.

3. Využite našu mimosúdnu inkasnú službu

S inkasnými kanceláriami sa ešte stále spája mnoho predsudkov, pritom sú dôležitými pomocníkmi pre firmy pred nespoľahlivými platiteľmi. Inkasná služba od TIMOCOM je úspešná vo viac ako 86 percentách všetkých prípadov a dodávateľom dopomôže k ich peniazom, ak zadávateľ nezaplatí. Pritom pokrýva 27 jazykov ‒ v medzinárodnom odvetví, ako je logistika, je to dôležitý aspekt. Dôvody sú rôzne. Väčšinou ide o maličkosti, ktoré spôsobia, že proces platby sa zadrhne. V tom prípade môže pomôcť neutrálny prostredník.

Inkasná služba pomôže vždy, keď uplynula lehota splatnosti, a za svoju činnosť si účtuje nízky poplatok, ktorý sa určí percentom z celkovej sumy faktúry. Tím inkasnej kancelárie kontaktuje dlžníka vo vašom mene. Inkasná kancelária vec vyjasní, dohodne za vás zaplatenie fakturovanej sumy a vy dostanete svoje peniaze.

-> Inkasná služba je dobrá metóda, ako sa dostať k svojim peniazom, ak zadávateľ nedodržal lehotu splatnosti.

4. Nechajte si pomocou faktoringu zaplatiť peniaze hneď

Rovnako efektívny je v logistike faktoring. Pri faktoringu za malý poplatok prevediete váš nárok vyplývajúci z faktúry na tretiu osobu, ktorá za vás prevezme spravovanie pohľadávky a to ešte predtým, než je faktúra splatná.

Konkrétne to znamená: Máte faktúru za realizovanú objednávku prepravy a tú spolu s dokladom o dodaní (proof of delivery, POD) pošlete firme poskytujúcej faktoring. Tá faktúru obratom uhradí. Peniaze máte na účte do niekoľkých dní alebo hodín.

->Faktoring je dobrá metóda, keď potrebujete mať istotu platby.

5. Uzavrite poistenie pre prípad výpadku pohľadávok

Firmy, ktoré dodávajú tovar alebo poskytujú služby, väčšinou túto prácu urobia skôr, než dostanú zaplatené. Po práci vystavia faktúru, ktorú zadávateľ zaplatí. Niekedy sa však môže stať, že zadávateľ nezaplatí. Dôvody, prečo zadávatelia nezaplatia, sú aj v tomto prípade rôzne. Niekedy je obchodný partner nespokojný, pretože sa mu na poskytnutej službe niečo nepáči, alebo sa na faktúru v účtovnom oddelení zabudlo. To sú len dva možné dôvody, prečo faktúra nie je zaplatená. Pre dopravcov je však výsledok vždy nevýhodný. Riziko nezaplatenej faktúry však možno poistiť príslušnou poistkou.

Poisťovateľ si vopred preskúma platobnú schopnosť odberateľa, urobí takzvanú kontrolu bonity. Ak je váš obchodný partner v zásade v platobnej schopnosti, poisťovňa poskytne poistenie proti výpadku platby. Konkrétne to znamená: Pokryje nevyhnutné náklady prepravy v určitej výške pre prípad, že by váš obchodný partner vyhlásil konkurz alebo by došlo k meškaniu pri platbe. Poistiteľ požaduje za tento prísľub krytia určitý poplatok.

->Poistenie pre prípad výpadku pohľadávok je dobrou metódou v prípade, ak ide o veľké sumy alebo dlhé lehoty splatnosti.

Aj v neistých časoch existujú možnosti, ktoré umožňujú istotu platieb. Mimoriadnu úlohu pritom má pravidelná fakturácia. Ak sa účtuje správne a zadávatelia dostanú faktúru za realizovanú objednávku čo najskôr, môžu ju  včas uhradiť.

V prípade nezaplatenia TIMOCOM svojim zákazníkom ponúka inkasnú službu. Ak chcete väčšiu istotu, môžete sa rozhodnúť pre poistenie pre prípad výpadku pohľadávky, alebo použiť faktoringovú službu JITpay™. Táto nová služba je pre zákazníkov TIMOCOM spojená so Smart Logistics System a ponúka istotu platieb aj pri medzinárodných obchodoch ‒ a to do 24 hodín.

Chcete za realizované objednávky prepráv dostať obratom zaplatené?

Využite faktoringovú službu od JITpay™.

Tu sa dozviete viac

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Čo robiť v prípade neuhradených faktúr?

TIMOCOM Pomoc pri štarte: Ako získať zákazky

Sedem najčastejších otázok o inkase v logistike

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore