TIMOCOM 30.05.2022
5

Digitálne mosty

Rozhranie spojí systém od TIMOCOM s vaším TMS alebo ERP systémom

Grafika zobrazuje spojenie TMS a ERP systémov s Marketplace od TIMOCOM. Ako spájajúci článok je rozhranie od TIMOCOM

Áno, je to možné: Dva nezávislé systémy je možné spojiť, napríklad TMS alebo ERP systém a Smart Logistics System od TIMOCOM. Kľúč k úspechu pritom spočíva v malých pomocníkoch, ktorí sa postarajú o to, aby tieto rôzne systémy spolu komunikovali. Hovorí sa im rozhranie a v tomto príspevku na blogu vám vysvetlíme ich význam, kde sa používajú a aké cenné výhody prinesú do vášho bežného dňa.

Zdá sa, že práve dopravným firmám prináša digitalizácia neobmedzené možnosti. Mnohé špedície a dopravcovia preto v uplynulých rokoch začali používať ďalšie nové softvéry pre dôležité procesy a služby. Problémy, ktoré v dôsledku toho vznikajú, napr.väčšia náchylnosť na chyby a časovo náročné dvojité zadávanie, možno individuálne a digitálne riešiť pomocou rozhraní, ktoré pre používateľov okrem toho prinášajú väčšiu prehľadnosť.

Sú rozhrania práve to, čo potrebujete na zvýšenie efektivity vašich logistických procesov? Kontaktujte nás, tešíme sa na vás!

Rezervujte si individuálnu konzultáciu o rozhraní!

Nezáväzne a zdarma.

Čo sú rozhrania?

Rozhrania sú komunikačné mosty, ktoré spájajú IT systémy, zaisťujú bezproblémovú výmenu údajov a umožňujú prístup k ďalším zdrojom údajov. Dôležité pritom je, že údaje sa neposielajú z A do B, ale že ich druhý systém rozozná a logicky dá do súvislosti. Podobne ako tlmočník, ktorý zaznamená informáciu jedného partnera pri vyjednávaní, preloží ju a odovzdá v jazyku druhého partnera. V logistike vám rozhranie umožní plynulo spojiť externé systémy a služby (napríklad pri zadávaní objednávok) s vaším súčasným TMS alebo ERP systémom. Dvojité zadávanie údajov, prepínanie medzi rôznymi programami a netransparentné procesy tak budú patriť minulosti.

Aké výhody rozhranie prinesie?

Rozhrania sú pre logistiku dôležitejšie než v minulosti. V odvetví dopravy sa totiž čoraz viac presadzuje uvažovanie v duchu „just-in-time“ a „ASAP“: spontánne dodávky a trvale rastúci počet prepráv v čoraz kratších intervaloch – perfektný časový manažment a plynulé procesy sú preto rozhodujúcou konkurenčnou výhodou.

A práve v tom pomáhajú rozhrania.

Rozhrania umožňujú

 • rýchlejšiu viditeľnosť u potenciálnych obchodných partnerov,
 • transparentné a integrované procesy až k vašim zákazníkom,
 • plynulé zadávanie a kratšie priebehové časy objednávok,
 • optimalizáciu vašich IT procesov,
 • z vášho softvéru pre logistiku automaticky posielať údaje do externých systémov a údaje z týchto systémov aj prijímať.

Môžete tak aj naďalej pracovať v používateľskom prostredí vášho TMS systému a nemusíte prepínať medzi rôznymi systémami alebo údaje zadávať dvakrát. To nielenže podstatne šetrí čas, ale zároveň redukuje možné zdroje chýb.

Rozhranie made by TIMOCOM

Vždy pre nás bolo dôležité, aby používanie našich aplikácií a služieb bolo čo najjednoduchšie. Vieme, že v modernej logistike sa používa niekoľko tisíc rôznych systémov. A to je nezriedka dôvod, prečo sa dodávateľské reťazce zadrhávajú. TIMOCOM preto rýchlo začal s realizáciou individuálnych riešení pre rozhranie, ktoré neustále rozvíjal. Dnes našim zákazníkom vďaka individuálnym integráciám ponúkame mnoho rôznych možností používania nášho Smart Logistics System.

Rozhranie Burza nákladov

 • Zverejňujte vaše ponuky ešte rýchlejšie! Z nášho rozhrania Burza nákladov budete vaše ponuky prenášať priamo z vášho súčasného TMS alebo ERP systému do burzy nákladov v Smart Logistics System. Stačí jedno kliknutie a vašu ponuku si môže zobraziť viac ako 50.000 potenciálnych obchodných partnerov. Jednoducho ďalej pracujete v používateľskom prostredí, na ktoré ste zvyknutí, a vyvarujete sa chýb pri zadávaní relevantných údajov.
 • Priame hľadanie prepráv a voľných vozidiel! Burza nákladov od TIMOCOM vám každý deň ponúkne až 1 milión medzinárodných ponúk. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť jazdám naprázdno. Ako používateľ rozhrania navyše môžete vo vašom vlastnom TMS nastaviť parametre hľadania a následne sa budú vo vašom vlastnom systéme automaticky zobrazovať ponuky prepráv a voľných vozidiel zo Smart Logistics System od TIMOCOM.

 Pre vás to znamená vyššiu

 • efektivitu: Ponuky prepráv a voľných vozidiel budete vyhľadávať rýchlejšie. Tak ušetríte čas, teda aj náklady.
 • využitie údajov: Súčasné údaje z vášho TMS budú inteligentne využité. Od tohto okamihu môžete používať automatické vyhľadávanie.
 • výkonnosť: Získavate výhodu lepších a rýchlejších výsledkov vyhľadávania vďaka automatickým aktualizáciám.
 • komfort: Bez prepínania medzi aplikáciami vyhľadávate ponuky prepráv a voľných vozidiel z vášho súčasného TMS systému.

Viac informácií o našom rozhraní Burza nákladov nájdete tu.

Rozhranie Objednávky

Zautomatizujte zadávanie objednávok! Z rozhrania Objednávky možno údaje z vášho TMS jedným kliknutím preniesť do nášho systému. Údaje o preprave sú vďaka tomu vždy správne a môžu si ich zobraziť všetci zúčastnení. Navyše môžete vaše zmluvy automaticky poslať vášmu zadávateľovi. Nepríjemné čakanie na e-maily alebo telefonovanie kvôli nevyhnutným dokumentom tak patrí minulosti. Zadanie, potvrdenie, archivácia – všetky procesy možno pomocou nášho rozhrania skrátiť a optimalizovať.

Rozhranie Tracking

Vyššia transparentnosť smerom k zadávateľom je kráľovskou disciplínou dodávateľa. Myslí sa tým najmä nepretržité zdieľanie relevantných procesov, údajov o pohybe a ďalších informácií pre zamestnancov, zákazníkov a partnerov v reálnom čase, z čoho vyplývajú dôležité konkurenčné výhody. Mnoho súčastí dodávateľského reťazca, napríklad manažment rámp, možno vďaka tomu významne optimalizovať. Pretože však nie všetci účastníci dodávateľského reťazca používajú rovnakú IT infraštruktúru, sú potrebné rozhrania, ktoré sa individuálne pripoja k systémom a spoja ich.

Prostredníctvom nášho rozhrania Tracking vám dávame možnosť nahliadať z vášho vlastného TMS alebo ERP softvéru do relevantných údajov o sledovaní. Na jednom mieste sa vám zobrazia všetky údaje o sledovaní od 286 rôznych poskytovateľov GPS bez toho, aby ste museli prepínať medzi systémami. Vaše procesy budú efektívnejšie a výpočet ETA sa podstatne zjednoduší.

Ako môžete prepojiť váš TMS alebo ERP systém so systémom od TIMOCOM

Naše rozhrania individuálne upravíme podľa vašich potrieb. Týmto spôsobom dokážeme zaistiť, aby všetky funkcie pracovali bezchybne. Naši experti preto implementáciu upravia tak, aby zodpovedala potrebám vašej firmy.

Spoločne s vaším poskytovateľom TMS alebo ERP systému zaistíme technickú realizáciu. Za týmto účelom kontaktujeme vášho poskytovateľa TMS alebo ERP systému a zariadime všetky nevyhnutné kroky.

Sú rozhrania presne to, čo potrebujete na zvýšenie efektivity vašich logistických procesov? Kontaktujte nás, tešíme sa na vás!

Rezervujte si individuálnu konzultáciu o rozhraní!

Nezáväzne a zdarma.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Rozhrania TIMOCOM detailne

Úspešná realizácia: TIMOCOM a translogica podporujú Quehenberger Logistics pri automatizácii jej prepravných procesov

Kedy je správny čas na digitalizáciu logistiky?

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore