TIMOCOM 03.10.2022
5

Na začiatku bola viera v dobrú vec

TIMOCOM spojil celú Európu

Daniel Priban - Director Representative Office Czech Republic

Logistika tovarov je úzko zviazaná s časom a financiami. Tí, ktorí chcú obstáť v silnom konkurenčnom prostredí, potrebujú nielen rýchlo reagovať a mať neustály prehľad o európskom dopravnom trhu, ale zároveň naplno využívať potenciál IT nástrojov, kam okrem iného patria burzy nákladov a voľných vozidiel. Ide o účinný nástroj, bez ktorého sa dnes špeditéri, dopravcovia a zasielatelia len veľmi ťažko zaobídu. Špičkou v tomto odbore je spoločnosť TIMOCOM, ktorá tento rok slávi 25. výročie pôsobenia na českom trhu. O začiatkoch pôsobenia českej pobočky a o jej vývoji sme hovorili s Danielom Pribanom, Director Representative Office Czech Republic v spoločnosti TIMOCOM.

Spomeniete si, kedy TIMOCOM vstúpil na český a slovenský trh a s akým cieľom?

TIMOCOM bol založený v roku 1997 a už od začiatku bolo kľúčovým zámerom spojiť dopravu a špedíciu naprieč celou Európou. V tom období v niekoľkých krajinách už existovali podobné systémy na elektronickú výmenu informácií o ponukách prepráv a voľných vozidiel, ale všetky boli nastavené na lokálne využitie. Keď sa s týmito systémami zoznámil vtedy už veľmi skúsený majiteľ špedičnej spoločnosti Jens Thiermann, uvedomil si, že na trhu chýba systém, ktorý by takto elektronicky spojil celú Európu. Vedel, že funkčnosť takého systému môže znamenať prelom pre celú dopravnú branžu. Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho programovania v apríli 1997 vznikol prvý prototyp, ktorý si začal hľadať svojich používateľov. Prví používatelia sa regrutovali predovšetkým z aktívnej telefónnej akvizície TIMOCOM predajcov, ktorí od prvého dňa cielili na kľúčové dopravné trhy: Nemecko, Poľsko, Holandsko, Belgicko, Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Preto sa vstup na česko-slovenský trh datuje k roku 1997.

Aké ťažké bolo presadiť túto dobrú myšlienku?

Nebolo to práve jednoduché. V začiatkoch musel TIMOCOM spolu s prvými používateľmi čeliť mnohým výzvam. Internet bol vo väčšine krajín absolútnou novinkou, preto všetky dátové prenosy prebiehali pomocou legendárnych telefónnych modemov, ktoré mali často problémy s kompatibilitou. Spojenie prebiehalo po telefónnych linkách do zahraničia, čo znamenalo vysoké telefónne poplatky. Avšak už veľa prvých používateľov si uvedomilo potenciál tohto systému a začalo ho čoraz častejšie využívať napriek vysokým nákladom. Odvtedy sa vízia TIMOCOM prakticky nezmenila: digitálne spájať logistiku v celej Európe.

Čo ste osobne očakávali po nástupe do firmy?

Osobne som sa s Jensom Thiermannom stretol v auguste 1997 v nemeckom Düsseldorfe a jeho vízia celoeurópskej vyťažovacej burzy ma vážne zaujala. Bol absolútne presvedčený o prínose toho, čo buduje, a ako skúsený obchodník mal šiesty zmysel na správne rozhodnutia. Už na prvom stretnutí som mu ponúkol svoje skúsenosti z oblasti informačných technológií, ktoré som študoval, a zároveň z obchodu, ktorým som sa dovtedy zaoberal v podobnom odvetví. Moje znalosti a skúsenosti z IT a znalosti česko-slovenského prostredia boli vtedy kľúčovými faktormi pre úspešný rozvoj TIMOCOM v Českej republike a na Slovensku. Počas dvojmesačného zapracovania sme sa spoločne dohodli na založení českého zastúpenia, ktoré úspešne pôsobí dodnes.

Čo som vtedy očakával? Myslím, že málokto z nás mal v začiatkoch konkrétne očakávania, verili sme a sústredili sme sa na to, čo robíme, a aby sme to robili čo najlepšie. Vtedy skutočne išlo o start-up, ktorý sa rodil doslova na kolene. Či sa moje očakávania naplnili? Áno, keď sa obzriem späť, mohol som očakávať, že TIMOCOM sa stane lídrom v Európe, lebo sme na tom intenzívne pracovali. V súčasnosti je spoločnosť lídrom na európskom trhu a má obrovský potenciál ďalšieho dynamického rozvoja v oblasti digitalizácie a automatizácie logistických procesov.

Aká bola u nás v tom období vo vašom odvetví konkurencia?

V roku 1997, keď sme vstúpili na náš trh, tu už niekoľko rokov pôsobila firma RAALTrans s jej etablovanou burzou prepráv a voľných vozidiel RAALTrans Editor. Tento poskytovateľ veľmi dobre pokrýval a pokrýva česko-slovenský trh a v podstate je lokálnym lídrom. My sme však túto platformu nevnímali ako konkurenciu. Viac ako 90 % našich používateľov nám po celý čas hovorilo, že využíva RAALTrans a zároveň aj TIMOCOM. Veľmi zriedka sa stávalo, že by zákazník od nás odchádzal z dôvodu prechodu k RAALTrans a zároveň si myslíme, že to neplatilo ani naopak. Tieto dva systémy sa na pracovnej stanici špeditérov a disponentov veľmi dobre dopĺňajú. Z určitého pohľadu aj RAALTrans z našej existencie profitoval a stále profituje. Podľa vyjadrenia používateľov oboch platforiem sa v ich ponuke nezriedka objavujú prepravy z nášho systému, avšak ponúkané už českými alebo slovenskými subjektmi. To má pre niektorých používateľov svoje výhody i nevýhody.

TIMOCOM vybudoval na našom trhu pevné základy a je nevyhnutným nástrojom pre spoločnosti, ktoré chcú spolupracovať medzinárodne. Vďaka našim viac ako 50.000 medzinárodným zákazníkom pokrývame celú Európu.

Aká je dnes pozícia firmy TIMOCOM na českom a slovenskom trhu?

Pozícia TIMOCOM na českom trhu je aktuálne nezastupiteľná najmä z dôvodu čoraz väčšieho prepojenia medzinárodného obchodu. Ak chce niekto spolupracovať na medzinárodnej úrovni, je pre neho naša platforma voľbou číslo jedna. Za predošlých 25 rokov sa nám podarilo etablovať na európskom trhu systém, ktorý je inovatívny, jednoduchý a bezpečný. V posledných rokoch sme burzu prepráv doplnili o ďalšie inteligentné aplikácie, ktoré používateľom zjednodušujú každodennú prácu. Zamerali sme sa na celý proces realizácie prepravných zákaziek a ponúkli sme riešenie pre elektronické objednávky, sledovanie vozidiel bez ohľadu na poskytovateľov GPS, vyhľadávanie skladových priestorov, výpočty trás a výdavkov, pomoc pri vymáhaní prípadných pohľadávok, internú on-line komunikáciu. Pre zjednodušenie sme sa zamerali na realizáciu API rozhraní s aplikáciami zákazníka, ktoré celý proces ešte viac uľahčujú a mnoho ďalších drobných vylepšení.

Čo sa vám za tie roky podarilo a na čo by ste najradšej zabudli?

O úspechu budem hovoriť tímovo. Myslím, že sa nám na českom trhu značku TIMOCOM podarilo presadiť medzi významnými podnikmi. Ľudia z logistiky nás poznajú a mnohí používajú. Dokázali sme, že sme dobrým, stabilným a dôveryhodným partnerom. Svedčia o tom zákazníci, ktorí sú s nami bez prerušenia celých 25 rokov. Keby som chcel na niečo zabudnúť, tak skôr smerom k sebe samému. Niektoré veci sa dali v priebehu rokov riešiť manažérsky elegantnejšie a efektívnejšie.

Aké máte plány a ciele do budúcnosti?

Plány do budúcnosti sú ambiciózne. V priamom prenose môžeme sledovať rozvoj TIMOCOM po obchodnej, strategickej aj ľudskej stránke. Vízia modernej, inovatívnej FreightTech spoločnosti je u nás cítiť na každom kroku. V poslednom čase zaznamenávame príliv ďalších profesionálnych pracovníkov a kolegov, ktorí riešia výzvy modernej logistiky. Osobne sa veľmi teším na ďalšiu úroveň digitalizácie a automatizácie, ktorú trhu ponúkame a budeme ďalej ponúkať.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore