TIMOCOM 06.03.2023
3

Pomôže s nákladom aj s informáciami

Ako sa dá využiť TIMOCOM, prezradil riaditeľ českej špedičnej spoločnosti Filip Kantor

Filip Kantor, riaditeľ spoločnosti Czech Logistic Alliance (CZ)

Foto: Michal Štengl

Platforma spoločnosti TIMOCOM je najväčšia európska burza nákladov a voľných prepravných kapacít v Európe. Ako nám však prezradil Filip Kantor, riaditeľ špedičnej spoločnosti Czech Logistic Alliance (CZ), ktorá ju používa vyše desať rokov, okrem spojenia oboch svetov ju možno využiť aj ako analytický nástroj na zisťovanie spoľahlivosti.

Spoločnosť Czech Logistic Alliance je na trhu od deväťdesiatych rokov. Zaisťovaniu ka­miónovej prepravy sa naplno venuje od roku 2008 a od roku 2011 je pritom aj Filip Kantor. Vďaka svojmu spojeniu s britskými ostrovmi sa táto spoločnosť primárne zameriava práve na tamojších klientov, takže 90 % jej práce predstavuje import zo Spojeného kráľovstva do Európy.

Zisťujeme spoľahlivosť

„TIMOCOM nám pomáha nájsť nových klientov, kto­rými občas vyplníme zostávajúcu voľnú kapacitu. Túto platformu však využívame aj ako zdroj cenných informácií na zistenie kredibility nových potenciálnych dopravcov,“ začína náš rozhovor Filip Kantor vo svojej kancelárii v Prahe 6 neďa­leko metra Bořislavka.

Dostať sa totiž na TIMOCOM Marketplace nie je úplne samozrejmé. Aby dopravca, resp. sub­jekt hľadajúci prepravu tovaru dostal „svoje číslo“, musí spĺňať určité podmienky a prejsť schvaľovacím procesom samotnej platformy, zahŕňajúcim aj ne­jakú históriu. „TIMOCOM je preto skvelý nástroj na preverenie solventnosti firiem,“ pokračuje Filip Kantor. Avšak pre Czech Logistic Al­liance je to skôr odrazový mos­tík pre ďalšie pátranie. Ná­sledne po ňom používa verejne dostupné zdroje alebo sociálne siete, pomocou ktorých sa dokáže dostať aj k priamym kontaktom na dispečerov alebo tzv. „decision makerov“, teda tých, ktorí robia hlavné rozhodnutia.

Noví preverení dopravcovia

Týmto spôsobom si výrazne roz­šírili portfólio svojich zmluvných dopravcov až o šesť­desiat, a to hlavne z Poľska. Tam totiž panuje veľká ponuka, je však známe, že zhruba polovica ta­mojších dopravcov je spoľahlivá, druhá nie. A práve na spoľahlivosti, vysokej kvalite, flexibilite a maxi­málnej transparentnosti pri preprave tovaru (zahŕňa napríklad presnú znalosť polohy nákladu a jej zdieľanie so zákazníkom) si Czech Logistic Alliance maxi­málne zakladá. Táto firma sa môže pochváliť certifikátom ISO. Aj vďaka tomu má viac ná­kladov, ako dokáže pokryť svojimi zmluvnými dopravcami. „V súčasnosti máme 30 až 40 partnerov, ktorí pre nás jazdia pravidelne, ďalších si podľa potreby najímame,“ vysvetľuje Filip Kantor. Celkove dis­ponuje zhruba 60 prevere­nými dopravcami. Okrem toho má niekoľko partnerov, pre ktorých zaisťuje pravidelnú prepravu tovaru z Bri­tánie často aj desať a viac rokov.

Covid a prázdniny

Ako Filip Kantor priznáva, TIMOCOM je skvelý ná­stroj v čase prázdnin, keď panuje nedostatok vozidiel i nákladu. V tej chvíli sa totiž dajú vyťažiť mnohé nové kontakty, pretože do databázy vstupujú aj firmy, ktoré tam dovtedy neboli. Po­dobné to bolo aj v období covidu. Pre Czech Logis­tic Alliance pandémia znamenala paradoxne naj­viac práce a zároveň ich veľmi posunula dopredu. Dokázali totiž eliminovať zákazníkov, s ktorými bola „ťažká práca“, a mohli sa tak plne sústrediť na tých „správnych“ a ponúknuť im maximálny servis, ktorý sa niekedy transformuje do vzájomného partnerstva a skvelého vzťahu.

„TIMOCOM má mnoho rôznych, pre väčšinu firiem asi užitočných nadstavieb, ako je napríklad spravovanie Objednávok, Výberové konania a podobne. My však používame výhradne le­n Burzu nákladov, a to čiastočne aj z bezpečnostných dô­vodov,“ odpovedá Filip Kantor na otázku, aké iné služby využívajú.

Text a foto: Michal Štengl, Transport a logistika

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore