TIMOCOM 29.10.2020
3

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

Príspevok od Andreasa Rinnhofera

Obchodníčka s notebookom, ktorá na kalkulačke počíta procesné výdavky.

Ak chcete maximalizovať zisk firmy, vyplatí sa skontrolovať bežné výdavky a zistiť, ako ich ešte viac znížiť. Na rozdiel od zvýšenia obratu sú s tým spojené podstatne nižšie nároky. Aj optimalizáciou interných postupov možno dosiahnuť výrazné úspory, ktoré môžu trvale znížiť bežné výdavky. Pritom si však treba všímať nielen nákupy. Kde presne sa skrýva potenciál úspor vo vašej firme?

S malými úsporami v nákupe možno dosiahnuť veľké výhody

Nehľadiac na to, či ide o nákup služieb alebo materiálu, väčšinou ide o položky, ktoré výrazne znižujú kladný výsledok na konci obchodného roka. Tak rastie tlak na nákupcov. Lebo vďaka dobrému vyjednávaniu priebežné výdavky možno ďalej znižovať a tak šetriť. A to je zvlášť efektívne, lebo každé zníženie výdavkov v plnej výške zvyšuje zisk podniku. Dosiahnutie vyššieho zisku zvýšením obratu je podstatne náročnejšie ‒ drahšia je napríklad akvizícia nových zákazníkov či rozšírenie marketingových aktivít.

A ak sa dá dokonca kombinovať oboje, potom možno dosiahnuť maximálny zisk.

Optimalizácia personálnych procesov

Veľký počet zamestnancov, ktorí pochádzajú z iných odvetví, a vysoká fluktuácia, sú najmä v špedíciách dôvodom vyšších výdavkov. Nových kolegov treba zapracovať, zamestnanci prichádzajúci z iných odborov potrebujú kvalifikované školenia. Ak tu nie sú procesy optimálne zladené, na tomto mieste vznikajú vysoké straty. Pracovnú silu treba zaplatiť dvakrát, rôzne inštruktáže a postupy treba spracovávať zvlášť. Efektívne riešenie ponúkajú e-learningové platformy pre špedície. Vďaka tomu možno zaškolenie nových a ďalšie vzdelávanie starých zamestnancov vhodne integrovať do všedného pracovného dňa.

Investície do vlastných personálnych zdrojov

Predpísané bezpečnostné školenia pre zamestnancov často ponúkajú externé podniky. Pre rozvoj firmy je však dôležité aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Z dôvodu účinného zníženia výdavkov sa ponúka niekoľko opatrení:

  • bezpečnostné inštruktáže vedené vyškolenými zamestnancami;
  • zlepšovanie kvalifikácie starých zamestnancov pre vyššie pozície;
  • optimalizácia interných procesov s vlastným, ďalej vyškoleným personálom.

Integrácia ďalšieho vzdelávania do všedného pracovného dňa

Digitálne vzdelávacie platformy možno využívať počas pracovnej doby a s pomocou väčšiny mobilných zariadení. Týmto spôsobom možno integrovať výukové jednotky do všedného dňa a optimálne tak využiť pracovnú dobu. Vďaka tomu sa ušetrí pracovná doba navyše aj externí odborníci.

Záver

Rozhodujúcu úlohu pri zvyšovaní zisku má optimalizácia interných procesov a znižovanie výdavkov na nákup. Aj investície do vlastného personálu sa dlhodobo vyplatia. Ak zamestnanci získajú možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja, posilní to ich väzbu na zamestnávateľa. Znížia sa tak významné výdavky, ktoré súvisia s vysokou fluktuáciou personálu v odvetví dopravy. Cenné znalosti a kompetencie zostanú zachované vo firme. 


O autorovi:

Andreas Rinnhofer sa odvetviu špedície venuje už 20 rokov. Je fanúšikom digitalizácie a spravuje e-learningovú platformu Spedifort. Táto platforma pomáha logistickým firmám zaistiť flexibilnejšie a cenove výhodnejšie školenia pre zamestnancov. Najviac ho teší to, že jeho nápad bol prezentovaný v programe Galileo, ktorý vysiela stanica Pro7, a články o ňom pravidelne vychádzajú aj v odborných médiách.

Aké dôležité je riadenie kvality pre podniky?
Turbo alebo prepad ‒ tak protichodné môžu byť následky koronavírusovej krízy na špedíciu
Nové colné pravidlá pre prepravy cez hranice EÚ

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore