30.08.2016

Šesť jednoduchých pravidiel týkajúcich sa úspešnej správy pohľadávok

Pretože je platobná morálka v jednotlivých krajinách značne odlišná, nemožno sa v dopravnom odvetví obísť bez profesionálneho týmu správy pohľadávok.

Preto sme pre Vás zostavili šesť jednoduchých pravidiel, ktoré Vám uľahčia rokovanie s laxnými obchodnými partnermi.1. Overovať bonitu obchodných partnerov aspoň raz za dva roky.

2. V každej objednávke skontrolovať údaje o platbe a na faktúre uviesť dátum splatnosti.

3. Prvú upomienku zaslať týždeň po prekročení termínu platby.

4. Upomienky musia vždy obsahovať: dlžníka, veriteľa, pohľadávku, výkon, číslo a dátum faktúry, dátum splatnosti, novú platobnú lehotu.

5. Faktúru/upomienku zasielať vždy s adekvátnymi nákladnými listami doporučene, aby nemohlo dôjsť k pochybám o doručení dokumentu.

6. Po druhej upomienke a prekročení lehoty o 30 dní ihneď oslovte TimoCom CashCare

Stiahnuť tlačovú správu
Hore