16.06.2016

Aktuálna téma: Brexit či Bremain ...?

Čo by znamenalo vystúpenie Veľkej Británie z EÚ pre odvetvie logistiky

(1)

Erkrath, 16.06.2016 – Do referenda vo Veľkej Británii o zotrvaní v EÚ zostáva už len jeden týždeň. 23. júna budú Briti hlasovať o otázke, ktorá je osudová pre ostrovy, aj pre zvyšok Európy, a síce, či ich krajina má ako prvý štát dobrovoľne opustiť Európsku úniu. Tesne pred hlasovaním je výsledok referenda nejasný. V prieskumoch sa počty priaznivcov a odporcov takmer zhodujú. Doprava a logistika si stále viac robí starosti.

Jedno je isté: Veľká Británia má medzi štátmi Európskej únie mimoriadne postavenie. Krajina má vlastnú menu, nepatrí do Schengenského priestoru a má vysokú mieru ekonomickej suverenity. Zároveň je však britské hospodárstvo s EÚ úzko zviazané. V roku 2015 smerovalo 43,7 % vývozu Veľkej Británie do EÚ, zatiaľ čo dovoz z EÚ na ostrovy predstavoval 53,1 %. Vďaka tomu je EÚ hlavným obchodným partnerom Spojeného kráľovstva.

Vystúpenie by mohlo vyjsť draho

Keby sa Veľká Británia aj napriek tomu rozhodla vystúpiť z EÚ a usilovala sa o absolútnu nezávislosť, malo by to ďalekosiahle následky. V dôsledku Brexitu by Veľká Británia prestala byť súčasťou zhruba 50 európskych zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami a musela by o týchto zmluvách znovu rokovať. Americký prezident Barack Obama už oznámil, že Briti by sa pri nových bilaterálnych rokovaniach museli „postaviť na koniec radu“. Obchodné bariéry však zvyšujú cenu dovozu pre spotrebiteľa a výrobné firmy, ktoré sú od dovozu závislé. V dôsledku toho by sa nezdražil iba export, ale aj tovary vyrábané v krajinách pre národné trhy. To by postihlo najmä Britov, ale malo by to dôsledok aj pre zvyšok Európy.

Všeobecne by Brexit ovplyvnil všetky cezhraničné procesy vo všetkých oblastiach života i hospodárstva. Pretože by bolo nutné znova zaviesť colné kontroly, predĺžila by sa doba dopravy a celkovo by sa spomalili logistické procesy.

Brexit nemá obdobu

Maria Toft Madsen z TimoCom, najväčšej dopravnej platformy v Európe, je ako regionálna manažérka pre severnú Európu zodpovedná aj za Veľkú Britániu. Na dopravnej platforme TimoCom sa denne uverejní až 500.000 ponúk prepráv a voľných vozidiel z celej Európy. Madsen sa na prípadný Brexit pozerá pokojnejšie: „Pochopiteľne by pre európsku dopravu a logistiku bolo lepšie, keby Veľká Británia v EÚ zostala. Napriek tomu však Brexit nevidím tak čierne ako niektorí iní odborníci. V súčasnosti vychádzame z toho, že by sme na dopravnej platforme TimoCom najprv zaznamenali pokles objemu prepravy z a do Veľkej Británie. Postupne by sa to však stabilizovalo, pretože k výmene tovaru so Spojeným kráľovstvom by dochádzalo aj naďalej. Naši zákazníci z EÚ by do Veľkej Británie aj naďalej jazdili ako do každej inej nečlenskej krajiny, napríklad do Turecka či Nórska. Naopak, očakávané znehodnotenie britskej libry by mohlo viesť k tomu, že by z ostrova začalo zasa prúdiť viac exportu. V súčasnosti si možno predstaviť veľa scenárov a udalosť, ako je prípadný Brexit, zatiaľ nemá obdobu – preto kvôli nej v Európe vzniká určitá neistota."

Britská logistika je rozpoltená

Neistota panuje aj v samotnej Veľkej Británii. Aktuálny prieskum britskej odborovej siete IMHX ukazuje, čo si tamojší obyvatelia o Brexite myslia. Kuriózne na tom je, že väčšina anketovaných osobne uprednostňuje vystúpenie z EÚ, zároveň si však účastníci prieskumu myslia, že pre ich firmu by bolo lepšie, keby krajina v EÚ zostala.

Aj na otázku, aký dosah by malo vystúpenie z EÚ na firmu, nepanuje v britskej logistike jednotný názor. Najväčšia časť anketovaných (38 percent) zastáva názor, že Brexit by mal negatívny dosah na rast ich firmy. 33 percent uviedlo, že vystúpenie z EÚ by nemalo žiadne dôsledky. Iba jeden z piatich anketovaných verí, že Brexit by odvetviu logistiky priniesol výhody.

Ak sa pozrieme na diskusné príspevky, správy a prieskumy o Brexite, rýchlo dôjdeme k záveru, že isté je len jedno: nič. Čím viac sa blíži referendum, tým ťažšie je zistiť jasné línie a trendy. Zostáva len dúfať, že ostrov sa na konci tohto zásadného rozhodnutia nechá viesť hlavne dobre premyslenými argumentmi.

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore