12.01.2016

Barometer dopravného trhu: Historický výsledok v závere 4. štvrťroka

„Zlatá jeseň“ nebola tak zlatá, ako sa očakávalo

(1)

Erkrath, 12.1.2016 – Oslabená ekonomika v Európe, utečenecká kríza, pesimistickí zasielatelia – konjunktúrna klíma sa na konci roku značne ochladila, čo sa prejavilo i na dopravnom barometri  od TimoCom. Pomer nákladov a voľných vozidiel v 4. štvrťroku 46:54 zaostal ďaleko za očakávaním. Začiatok posledného štvrťroku bol pritom veľmi pozitívny.

V októbri sa európsky dopravný trh ešte viezol na letnom vzostupe. S pomerom nákladov a voľných vozidiel 49:51 sa tento mesiac pohyboval mierne nad hodnotou porovnateľného obdobia predchádzajúceho roku (48:52 v roku 2014). Nápadná bola predovšetkým skutočnosť, že „obvyklý“ pokles objemu nákladov medzi septembrom a októbrom v tomto roku zďaleka nebol tak markantný ako v predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2013 a 2014 klesol podiel nákladov v tomto období vždy o päť percentných bodov, zatiaľ čo v roku 2015 to boli len tri percentné body.

 

Polovica štvrťroku narušila bilanciu

V novembri ale nastal naozajstný pokles objemu nákladov. Ich podiel na dopravnom trhu v Európe klesol o celých jedenásť percentných bodov, čo je najväčší prepad medzi dvoma mesiacmi od roku 2011. Na konci novembra bol pomer nákladov a voľných vozidiel 38:62. Pán Marcel Frings, zástupca TimoCom, odhadoval v poslednej štvrťročnej správe november ako mesiac veľmi bohatý na náklady a predpovedal ich viac ako 50% podiel: „Skutočnosť však bola celkom opačná. To jednak ukazuje, že by som sa naisto nemal dávať na kariéru jasnovidca alebo „veštca z Erkrathu“, usmieva sa Frings a dodáva, „Zároveň to opäť jasne svedčí o tom, aké dynamické je v skutočnosti odvetvie dopravy a logistiky.“

Pozitívne odhady sa pritom nezakladali na veštení zo sklenenej gule, ale na podložených údajoch. Ak sa pozrieme na historické údaje oboch záverečných štvrťrokov, zistíme, že východisková pozícia v 3. štvrťroku bola presne taká, aby bolo možné očakávať rast nákladov v novembri.

V tomto roku však zákazníci, výrobcovia a dopravcovia s vianočnými obchodmi trochu meškali. To sa na druhú stranu pozitívne prejavilo na decembrovom výsledku. V poslednom mesiaci totiž dopravný barometer opäť všetko dohnal a podiel nákladov vzrástol o neuveriteľných 13 percent. To bol zatiaľ najvýraznejší záverečný skok od začiatku zaznamenávania údajov pre dopravný barometer. Vďaka tomuto vzopätiu skončil december s miernym previsom nákladov (51:49).

 

2016: Predpokladaná stabilizácia

V konečnom súčte je celý rok 2015 s pomerom nákladov a voľných vozidiel 47:53 o dva percentné body lepší, ako predchádzajúci rok (45:55). Všetky záverečné štvrťročné hodnoty pritom vykazovali vyšší podiel nákladov, ako bola porovnateľná hodnota predchádzajúceho roku. Vyhliadky sú zdržanlivo pozitívne. „Celkom bez jasnovideckých schopností možno rok 2016 až do posledného okamihu len ťažko hodnotiť. Riešenie teroristických útokov a celkovo vyššie nebezpečenstvo terorizmu, zvyšovanie počtu bezpečnostných kontrol a nezhody v utečeneckej tematike – to všetko sú záležitosti, ktoré ovplyvňujú európske hospodárstvo“, hovorí Frings. „Nezávisle na tom však existujú niektoré pozitívne signály pre rok 2016. Zdá sa, že napríklad Írsko a Španielsko vyšli z finančnej krízy nielen s vyšším, ale tiež kvalitatívne lepším rastom. Hlavným pilierom by mohla byť spotreba, ktorej okrem rastu zamestnanosti prospievajú aj vyššie mzdy. V tak nesúrodom regióne, ako je Európa, sa tento pozitívny vplyv pochopiteľne neprejaví všade s rovnakou intenzitou. Avšak dostatočne silno na to, aby sa rast skôr pozitívne stabilizoval, než aby dochádzalo k trvalému poklesu.“

 

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore