26.01.2017

Dánka, ktorá sa presadila

Príbehy o ženách v logistike - časť 1. s Vivi Aakjær Jensen

(1)

TimoCom: Dobrý deň pani Jensen. My už sa spolu poznáme, môžete ale, prosím, predstaviť Vás a Vašu firmu aj našim čitateľom?

Jensen

S radosťou. Volám sa Vivi Aakjær Jensen a od 1. januára 2016 som konateľkou spoločnosti Cargo 2000 A/S. Od jej založenia Michaelom Halgrenerom v roku 2000 firma neustále rastie a dnes zamestnáva kompetentný tím 12 zamestnancov. Našou hlavnou činnosťou je nákladná doprava v Škandinávii a Nemecku, ale realizujeme zákazky po celom svete. Našou silnou stránkou sú najmä zberné a čiastkové náklady a tiež nadmerné náklady.

 

TimoCom

Ste jedna z mála dánskych vynálezkýň a spoluzakladateľka Dánskej asociácie vynálezcov (Danish Inventor Association). Ako ste sa dostali k doprave?

Jensen

Cargo 2000 A/S je firma s veľmi skúsenými a kompetentnými zamestnancami, ktorí poznajú dopravu ako svoje topánky. Pohľad zvonka pritom môže priniesť celkom nové impulzy. Z tohto dôvodu som vtedy bola zamestnaná najskôr ako poradkyňa a neskôr som vstúpila do predstavenstva. Pretože som už mala skúsenosť s vedením firiem v rôznych odvetviach, okrem iného v oblasti remesiel a spracovania kovov, čoskoro sme sa dohodli, že by som mala prevziať vedenie firmy. Mám na starosti predovšetkým modernizáciu firmy a optimalizáciu procesov.

 

TimoCom

Čo je pre Vás v tomto odvetví najnáročnejšie alebo veľká výzva?

Jensen

Pracovať v odvetví, v ktorom za sebou nemáte dlhoročné skúsenosti, je samo o sebe zo začiatku veľká výzva. Súčasne je to ale tiež veľmi atraktívne odvetvie, ktoré ponúka veľa priestoru pre inovácie. V Cargo 2000 A/S sa už teraz zaoberáme najrôznejšími nápadmi, ktorých ďalšie rozpracovanie nepochybne prinesie veľké zmeny – nudiť sa tak nebudeme ani v budúcnosti. 

 

TimoCom

V čom aktuálne vidíte najväčšiu výzvu pre Cargo 2000 A/S?

Jensen

Konkurencieschopnosť voči veľkým dopravným firmám, to je určite jedna z najväčších výziev, a to aj do budúcnosti. Pre stredne veľké firmy ako sme my, to pochopiteľne nie je nič nové. V priamom cenovom porovnaní s veľkými hráčmi na tom budeme vždy horšie. O to dôležitejšie dnes je, aby stredne veľká firma ponúkala špeciálne služby, hodnotu ktorých dokážu zákazníci oceniť. Len tak možno vytvoriť dlhodobú väzbu so zákazníkom a zabezpečiť si tak vlastnú rentabilitu.

 

TimoCom

Čo rozumiete pod pojmom špeciálne služby?

Jensen

Jeden z našich najskúsenejších zamestnancov, Niels Tibergaard, to výstižne zhrnul v článku na našich internetových stránkach. Na prvom mieste sú to dobré vzťahy v odvetví, ktoré sme budovali dlhé roky. Tie nám umožňujú plniť zákazky oveľa efektívnejšie, čo prináša výhody najmä našim zákazníkom. Ďalšou výhodou je, že zamestnávame dánskych vodičov, čím je podstatne uľahčená komunikácia medzi vodičom a zákazníkom. Ale nepochybne najdôležitejšou službou, ktorú musia naši zamestnanci plniť, je ich skvelá starostlivosť o našich zákazníkov. U nás zákazky nevybavujeme, my sa o ne staráme. V čom ale tkvie rozdiel, na to sa skôr spýtajte našich zákazníkov.

 

TimoCom

Keď sa dnes hovorí o aktuálnych výzvach, väčšinou dôjde na tému digitalizácie. Ako to vyzerá u Vás?

Jensen

Pochopiteľne sa v našom odvetví držíme digitálneho vývoja, ale neinvestujeme bezhlavo do vecí, ktoré by prípadne nemali pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Napríklad doteraz ešte nepoužívame track&trace. Dôvodom je práve opísaná starostlivosť o zákazky. Zákazník má u nás pevnú kontaktnú osobu, či už ide o faktúru, reklamáciu alebo aktuálnu polohu transportu. Zamestnanec pritom vždy vie, kde sa zákazníkov tovar nachádza a ktorý vodič zaň zodpovedá. Na zákazníkovu otázku môže vždy poskytnúť presnú informáciu, a tak vzniká cenný dialóg, ktorý sa s pridelením strohého čísla pre track&trace vytratí. Skrátka, v súčasnosti treba digitalizáciu realizovať pre zákazníka, nie pre digitalizáciu samotnú.

 

TimoCom

Pre mnohých je tiež výzvou vyrovnať sa s dôsledkami globalizácie. Kabotáž a zahraničné pracovné sily sú veľmi diskutovanými témami. Čo si o tom myslíte Vy?

Jensen

Namiesto, aby sme v globalizácii videli problém, mali by sme si všímať skôr možnosti, ktoré nám prináša. Pôvod a národnosť našich vodičov nás nezaujíma. Pre nás je naopak veľmi dôležité, aby sme mali skúsených vodičov, ktorí hovoria jazykom našich zákazníkov a ktorým môžeme dôverovať. Napokon, sú súčasťou služby, ktorú našim zákazníkom ponúkame. Pokiaľ natrafíte na vodiča, s ktorým môžete bez problémov komunikovať, vedie to k celkovo pozitívnejšiemu zážitku zo spolupráce s nami.

 

TimoCom

Ďakujem za rozhovor, pani Jensen. Tešíme sa, že o Cargo 2000 A/S v budúcnosti ešte budeme počuť. 

 

O sérii:

TimoCom je firma orientovaná do budúcnosti, ktorá si stanovila za cieľ pozitívne spoluvytvárať odvetvie prepravy. K tomu tiež patrí snaha rušiť zabehnuté vzory myslenia a vytvárať tak priestor pre nové nápady. Séria „Príbehy žien v logistike" má túto snahu podporiť, pretože doprava je vnímaná ako odvetvie, ktorému dominujú muži.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore