31.10.2016

Do lavíc: TimoCom vyznamenaný čestnou medailou Vysokej školy pre logistiku v Poznani

Dopravná platforma vyznamenaná za podporu dorastu v logistike

(1)

Erkrath, 31.10.2016 – Už niekoľko rokov spolupracuje dopravná platforma TimoCom so vzdelávacími zariadeniami v celej Európe: v odvetviach orientovaných na pracovný trh na Technickej univerzite Gediminas vo Vilniuse, formou pravidelných workshopov na Univerzite Maribor alebo ako dlhoročný partner poprednej poľskej vysokej školy pre logistiku „Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)“ v Poznani. Teraz bola táto aktivita oficiálne ocenená.

So začiatkom nového zimného semestra 2016 získal TimoCom vyznamenanie od vysokej školy v Poznani. Za „rozhodujúci prínos k prakticky orientovanej výuke" osobne odovzdal Prof. Dr. hab. Dr. h. c. Andrzej Korzeniowski, rektor poznaňskej vysokej školy, špeciálnu medailu vedúcemu poľského zastúpenia TimoCom Dariuszovi Korbutovi. 

Lepšie vyhliadky na uplatnenie v logistike

Vysoká miera praktickej pripravenosti je v profesijnom živote často práve tým rozhodujúcim faktorom, ktorý otvára dvere. Preto je spolupráca medzi vzdelávacími zariadeniami a firmami veľmi dôležitá a významná. Najväčšia európska dopravná platforma TimoCom tiež prispieva k tomu, že žiaci, učni a študenti získavajú praktické skúsenosti z odvetvia. Na účely školenia dáva tento poskytovateľ IT služieb k dispozícii špeciálnu verziu dopravnej platformy, pomocou ktorej sa možno naučiť vybavovať dopravné zákazky. V súvislosti s tým firma realizuje kurzy a workshopy, pri ktorých používa školiacu brožúru vytvorenú len na tieto účely. S pomocou praktických IT nástrojov a podkladov sa nastávajúci logistickí experti nielen lepšie oboznamujú s fungovaním dopravného trhu, ale navyše bodujú u potenciálnych zamestnávateľov svojimi certifikátmi získanými na bezplatných seminároch. Ako vysvetľuje Denis Pasala, regionálny manažér TimoCom pre pobaltské krajiny, je táto situácia výhodná pre obe strany: „V krajinách ako je Poľsko, Slovinsko a Litva realizujú naši regionálni manažéri pravidelné školenia. Investujeme tak náš čas a naše úsilie do rozvoja budúcich profesionálov v doprave a logistike. A to je veľký prínos jednak pre TimoCom, jednak aj pre účastníkov logistického reťazca."

V Poľsku udelená medaila je nielen potvrdením doterajších snáh, ale podľa vedúceho poľského zastúpenia Dariusza Korbuta tiež veľkou motiváciou do budúcnosti: „Súčasné projekty budeme aj naďalej podporovať a spoluprácu TimoCom so vzdelávacími inštitúciami dokonca ešte naďalej posilňovať."

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore