13.04.2016

Dopravcov trápil nedostatok prepráv

Dopravný trh zažil slabý začiatok roka 2016

(3)

Erkrath, 13.04.2016 – Slabý rozjazd má za sebou európska doprava v tohtoročnom 1. štvrťroku. Vyplýva to z aktuálnych čísel dopravného barometra TimoCom, podľa ktorých bol podiel prepravy a voľných kapacít v prvých troch mesiacoch roka 30:70. Zdá sa však, že s príchodom vyšších teplôt pomaly rozmŕza aj dopravný trh.

Rok 2016 sa začal v Európe veľmi pomaly poklesom dostupných prepravných ponúk. Na konci januára ukazoval dopravný barometer TimoCom podiel prepravy vo výške 36 %, čo je o šesť percent menej v porovnaní s predošlým rokom.

Situácia v prepravnom odvetví sa však aj ďalej zhoršovala. Vo februári panoval výrazný nepomer medzi prepravami a voľnými prepravnými kapacitami – oproti 21 % ponúkaných prepráv stálo 79 % voľných vozidiel. Február sa tak stal najslabším mesiacom v uplynulých piatich rokoch. „Je to dôsledok skutočností, s ktorými európska doprava a logistika bojuje už celé mesiace“, vysvetľuje Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. „Nebezpečenstvo teroristických útokov a predovšetkým utečenecká kríza viedli k tomu, že hranice sa znova zatvárajú aj v rámci schengenského priestoru. Doterajší voľný tok tovaru sa opäť musí predierať úžinami.“

Tento názor zdieľa aj Spolkový zväz logistiky (BVL) v aktuálnom logistickom indikátore pre 1. štvrťrok: „Finančná kríza, grécka kríza, Grexit, Brexit a utečenecká kríza – rad historicky nových tém stále rastie. Neistota ohľadom prísnejších hraničných kontrol v schengenskom priestore vedie logistické firmy k opatrnosti a zároveň sa pripravujú na nové – nákladné – výzvy a zmeny. K tomu treba pripočítať ešte neistotu v otázkach medzinárodného ekonomického vývoja a intenzitu digitálnej transformácie.“

 

Náznaky vzostupu

V marci opäť ako vždy množstvo prepravovaného tovaru vzrástlo. Jarné prebudenie s prvými slnečnými lúčmi malo oživujúce účinky aj na prepravný trh. Podiel prepravy vzrástol o 12 percent na 33 % (2015: 40 %) a určil tak smer pre nadchádzajúce mesiace. „Hoci ekonomická klíma v eurozóne bola na začiatku roka chladnejšia, odteraz sa konjunktúra opäť oživí. Ľudí to ťahá von, čo má tradične priamy vplyv na európsky dopravný trh. Očakávame, že v nasledujúcich týždňoch sa v dopravnej platforme TimoCom bude objavovať stále viac ponúk prepráv“, dodáva Frings.

Už na konci marca dochádzalo k postupnému vyrovnaniu pomeru prepravy a voľných vozidiel. Zaujímavá teraz zostáva najmä otázka, či dopravný trh dokáže preniesť tento nárast aj do 2. štvrťroka.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore