15.07.2015

Dopravný barometer oznamuje značný nárast prepráv v 2. štvrťroku

Najvyšší podiel prepráv na trhu prepráv od roku 2012

(1)

Erkrath, 15.07.2015 – V 2. štvrťroku zamieril dopravný barometer TimoCom do výšok, do ktorých sa už dlho nedostal. Pomer prepráv a voľných vozidiel 54:46 je jednoznačným potvrdením čísel zo sľubného začiatku roka. Tento priaznivý vývoj má viacero príčin.Základy pre druhý štvrťrok plný ponúk prepráv boli položené už v apríli. V jeho priebehu  vzrástol podiel prepráv na európskom dopravnom trhu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 13 percentných bodov na 53 %. Tento nárast bol očakávaný - kvôli veľkonočným sviatkom v mnohých krajinách Európy a s nimi spojeným skrátením pracovných týždňov. Zaujímavá je však výška tohto nárastu, rovnako ako vývoj dopravného barometra TimoCom v nasledujúcom období.

Previs ponuky vďaka stávke na železnici

V máji podiel prepráv naďalej narastal. S pomerom prepráv a voľných vozidiel vo výške 59:41 sa dopravný barometer TimoCom pohyboval značne nad hodnotou predchádzajúceho roka (48:52). Zvýšenie počtu preprav o celých 10,6 % bolo pre dopravcov dôvodom k dobrej nálade. Mesiac lásky - máj je vďaka svojim mnohým sviatkom vždy zárukou plného vyťaženia, pre tohoročný prudký nárast má ale Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom, ešte jedno možné vysvetlenie: „V máji prebiehali v Nemecku krátko za sebou dva veľké štrajky v nákladnej železničnej doprave. Pretože došlo k odstaveniu potrebných železničných kapacít, museli ich nahradiť nákladné vozidlá. Pre vnútronemecké prepravy predstavoval pomer ponúk a voľných vozidiel v dopravnom barometri TimoCom niekoľko dní 85:15. Z tohto štrajku na železnici profitovali dopravcovia z celej Európy, ktorí prišli do Nemecka, aby tu pokryli potrebné kapacity.“

V júni sa potom situácia znormalizovala. Takisto ako v predchádzajúcich štyroch rokoch sa i v tomto roku posledný mesiac druhého štvrťroku vrátil na vyrovnanú úroveň. V jeho závere bol pomer prepráv a voľných vozidiel podľa dopravného barometra TimoCom 50:50 a k slovu sa tak prihlásilo leto.

Aj pre nasledujúci štvrťrok počíta Marcel Frings s priebehom, ktorý neprinesie veľké prekvapenia: „Vychádzame z toho, že júl, august a september sa budú správať rovnako ako v minulých rokoch. Na začiatku tretieho štvrťroku podiel ponúk prepráv na dopravnom trhu mierne klesne. V auguste klesne ešte o stupeň nižšie – počítame s tým, že minimum sa bude pohybovať okolo 45 % prepráv. Od septembra potom obchody porastú a ponuka prepráv opäť prekročí kapacity na trhu.“

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

 

Dĺžka: 2616 znakov vrátane medzier

Stiahnuť tlačovú správu
Hore