11.01.2017

Dopravný barometer: Zimné obdobie prinieslo prepravy

V 4. štvrťroku TimoCom po prvý raz zaznamenal viac prepráv ako voľných vozidiel

(3)

Erkrath, 11.01.2017 – Dopravný barometer TimoCom vykazoval v 4. štvrťroku 2016 pomer prepráv a voľných vozidiel 53:47. To je malá senzácia, pretože TimoCom týmto výsledkom po prvý raz zaznamenal previs prepráv v tomto ročnom období. Jedno je teda zjavné - európsky dopravný trh rozhodne nezamrzol.

Tretí štvrťrok skončil s najvyšším ročným a štvrťročným podielom prepráv vo výške 61 %. Síce už môžeme na tomto mieste prezradiť, že tak vysoký podiel prepráv nasledujúce mesiace nepriniesli, napriek tomu však boli bohatšie na prepravy ako kedykoľvek predtým. Všetky tri mesiace dosiahli hodnotu 50 % a v tomto ohľade držali úroveň predchádzajúceho a súčasne najsilnejšieho štvrťroku 2016.

Previsy prepráv v celom 4. štvrťroku

Marcel Frings (Company Spokesman) predpovedal v tretej štvrťročnej správe o dopravnom barometri roku 2016 zlatú jeseň. Aktuálne čísla prezrádzajú, že to bola triafa do čierneho. V októbri 2016 bolo proti 59 % ponúkaných prepráv 41 % voľných vozidiel.

Napínavá ostávala otázka, či november prinesie rovnako ako v predchádzajúcich rokoch veľký pokles. Táto obava sa najskôr potvrdila, avšak vďaka silnej jeseni sa podarilo podiel prepráv v novembri 2016 stále ešte udržať na 50 %. Mimoriadne zaujímavé pritom je porovnanie s rokmi 2014 a 2015 - je to doslova a do písmena o dvanásť percentných bodov viac prepráv než v týchto rokoch. Boli ľudia v predchádzajúcich rokoch aktívnejší a mysleli na vianočné nákupy už skôr? Je to možné. Avšak aj v decembri spotreba naďalej stúpala.

I keď bol november 2016 veľmi bohatý na prepravy, tak vo vianočnom mesiaci decembri podiel prepráv ešte ďalej narástol a nakoniec dosiahol hodnotu 51 %. Frings vysvetľuje dôvody silného štvrtého štvrťroka 2016: „Vďaka tomu, že na konci roku nebol sneh, podarilo sa prepraviť náklady bez problémov s počasím. Navyše sviatky boli mimo pracovných dni, čo nenarušilo prebiehajúce pracovné procesy."

Pozitívne vyhliadky na rok 2017

Celkovo sa rok 2016 aj napriek veľmi pokojnému štartu vyvíjal dobre a bol bohatý na prepravy: Od začiatku jari bol podiel prepráv v každom štvrťročnom výsledku vyšší ako podiel voľných vozidiel. V záverečnom porovnaní celý rok vykazuje podiel prepráv a voľných vozidiel 48:52 a je tak bližšie k teoretickému optimu, než bol výsledok roku 2015 (46:54).

Čo prinesie ekonomike a logistike nasledujúci rok? Frings je optimista: „Podľa predpovedí bude aj rok 2017 rokom rastu. Napriek tomu však existujú riziká, ako nastávajúce voľby v Holandsku, Francúzsku a Nemecku a tiež celkový politický vývoj. Treba vyčkať, či budú mať tieto udalosti rozhodujúci vplyv na ekonomické aktivity."

 

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore