27.02.2024

Dopravný barometer Q4: Analýza európskej cestnej nákladnej dopravy a výhľad na rok 2024

Pomer prepráv a voľných vozov.

Dopyt po dopravnej kapacite neklesol a prognóza na rok 2024 predpokladá hodnoty vyššie ako v predchádzajúcom roku – s jednou výnimkou. 

Vo štvrtom štvrťroku 2023 bolo celkovo o 18 % viac zadávaných objednávok nákladnej dopravy ako v predchádzajúcom roku. Nárast na konci roka je čiastočne spôsobený tým, že dopyt vzrástol najmä v dôsledku sezónnych aktivít, ako sú vianočné obchody, dopĺňanie zásob a zvýšená aktivita spotrebiteľov pred sviatkami. Keďže mnohí dopravcovia znížili svoje kapacity, pomer nákladu k nákladnej ploche sa viditeľne zvýšil, ako ukazuje dopravný barometer od TIMOCOM.

Ročný prehľad ukazuje nižší absolútny počet zadávaných objednávok prepráv

Rok 2023 sa celkovo vyznačoval výrazným poklesom objemu objednávok prepráv na spotovom trhu. V celej Európe klesol počet zadávaných objednávok v minulom roku o 31 % a v Nemecku až o 40 %. To naznačuje, že hospodársky pokles, ktorý od začiatku roka 2023 mnohé ekonomické inštitúty očakávali, sa vlani prejavil aj na dopravnom trhu. 

Naopak, ceny dopravy ponúkané na nemeckom trhu vo štvrtom štvrťroku vzrástli. Ceny za kamiónovú dopravu boli až o 10 % vyššie ako v predchádzajúcom roku, ale pod maximálnymi hodnotami z roku 2021. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým vyššími nákladmi na prácu a energiu. Okrem toho dopravcovia vo štvrtom štvrťroku znížili počet ponúkaných nákladných vozidiel celkovo o 15,3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. V decembri bolo dokonca o 21 % menej ponúkaných voľných vozidiel ako v predchádzajúcom roku. 

Vývoj ponuky voľných vozidiel v Európe.

Vývoj cien a zvýšenie dopytu po doprave na jar

Podľa dopravných združení sa ceny dopravy budú musieť v roku 2024 výrazne zvýšiť. Odhady predpokladajú nárast až o 12 % v dôsledku dodatočných nákladov, najmä zvýšenia mýtnych poplatkov v Nemecku. 

„Mnohí odosielatelia neveria v takéto vysoké nárasty,“ uvádza Gunnar Gburek. „Zvyčajne predpokladajú nárast cien maximálne o 6 %. Tieto rozdielne očakávania povedú k náročným rokovaniam medzi zákazníkmi a prepravcami.“

 

Pomer prepráv a voľných vozov.

Ročné minimum podielu prepráv sa očakáva vo februári

Na základe dlhodobých pozorovaní a analýz možno predpokladať, že dopyt po nákladnom priestore bude vyšší ako v predchádzajúcom roku, a to minimálne v januári a marci 2024. Predbežná najnižšia hodnota za tento rok sa očakáva vo februári. Tento vývoj možno pozorovať takmer vo všetkých európskych krajinách a bude vytvárať ďalší tlak na ceny nákladnej dopravy. 

Skúsenosti ukazujú, že od marca sa dopyt po doprave opäť zvýši, čo povedie k zodpovedajúcemu nárastu podielu prepráv. Do júna by mohol dopyt po prepravnej kapacite v celej Európe zostať stabilný a prekročiť pomer prepráv k voľným vozidlám 60:40 (pozri predpoveď v grafe). Čísla z rokov 2021 a 2022 však pravdepodobne dosiahnuté nebudú. 

Dopravný barometer spoločnosti TIMOCOM mapuje vývoj cestnej nákladnej dopravy v Európe. Údaje poskytujú fundovaný prehľad o aktuálnych zmenách na dopravnom trhu a umožňujú realistický výhľad na nasledujúci rok. 

 

 

Stiahnuť tlačovú správu
Hore