01.08.2023

Dopravný barometer: Slabnúcu konjunktúru dopĺňa letný pokles

Ponuky prepráv v Európe

Erkrath, 14. 07. 2023 – Európsky dopravný trh sa v prvej polovici roka 2023 pohyboval na nižšej úrovni ako vlani a je pod hodnotami z obdobia pred covidom a rokom 2019. Po posledných dvoch výnimočných rokoch, ktoré boli poznamenané pandémiou a následkami doháňania strát, sa cestná nákladná doprava pomerne dosť upokojila.

Počet ponúk prepráv v Európe v druhom štvrťroku 2023, © TIMOCOM / voľne na redakčné použitie.


Počet ponúk prepráv v Európe sa v druhom štvrťroku zvýšil o 57 % v porovnaní s predošlým štvrťrokom. Celkový objem prepráv zostáva pod úrovňou vlaňajška a pod úrovňou z doby pred kovidom.

Erkrath, 14. 07. 2023 – Európsky dopravný trh sa v prvej polovici roka 2023 pohyboval na nižšej úrovni ako vlani a je pod hodnotami z obdobia pred covidom a rokom 2019. Po posledných dvoch výnimočných rokoch, ktoré boli poznamenané pandémiou a následkami doháňania strát, sa cestná nákladná doprava pomerne dosť upokojila. V 2. štvrťroku 2023 bolo na spotovom trhu v Európe k dispozícii priemerne o 46,3 % menej ponúk prepráv ako v rovnakom štvrťroku minulého roka. V Nemecku bolo priemerne dokonca o 59 % menej ponúk. Priemerná cena za kilometer prepravy v Európe v druhom štvrťroku bola o 14,1 % nižšia ako v rovnakom štvrťroku minulého roka.


Dopravný trh na začiatku štvrťroka vzdoruje negatívnemu ekonomickému vývoju

Po slabom začiatku v prvom štvrťroku sa v druhom štvrťroku objavili prvé známky zvýšenia dopytu po doprave. V rozpore s info-indexom poukazujúcim na zhoršenie obchodnej klímy sa v apríli na spotovom trhu v celej Európe podalo o 40 % viac ponúk prepráv a v Nemecku až o 61 % viac ponúk prepráv než v marci 2023. V máji pribudlo v Nemecku o 18 % viac ponúk prepráv než v predošlom mesiaci, kým v celej Európe to bolo o 8 % viac. Celkove sa v dôsledku vysokej úrovne na začiatku 2. štvrťroka objavilo na TIMOCOM Marketplace o 57 % viac ponúk prepráv tovaru než v predošlom štvrťroku.


Výrazný nárast ponúk prepráv v druhom štvrťroku je čiastočne spôsobený sezónnym obchodom. „Mesiace apríl a máj boli tento rok zatiaľ najsilnejšími mesiacmi, čo sa týka  ponuky prepráv, a to kvôli zvláštnym výzvam, ktoré priniesli skrátené prázdninové týždne,“ vysvetľuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM.

This is an embedded image

Oslabenie relácií ako dôsledok klesajúceho vývozu

Podľa Spolkového štatistického úradu sa dovoz a vývoz v eurozóne celkove znížil a v Nemecku došlo k poklesu dovozu a vývozu. Ekonomika v Európe oslabuje, ako vidno z dopravného barometra spoločnosti TIMOCOM. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa opäť zaznamenal veľký pokles na trasách Nemecko ‒ Francúzsko (DE ‒ FR -53 %) a Francúzsko ‒ Nemecko (FR ‒ DE -64 %). Z Belgicka do Nemecka prišlo o 56 % menej ponúk. Ponúk nákladnej dopravy z Holandska s miestom určenia v Nemecku bolo o 40 % menej (NL ‒ DE -40 %). Okrem toho došlo k poklesu prepravy zo Spolkovej republiky do Belgicka, Holandska, Talianska a Českej republiky.


Inštitút pre svetovú ekonomiku (IfW) v Kieli síce očakáva pokles 0,3 % oproti predošlému roku namiesto na jar predpovedaného nárastu 0,5 %, avšak po slabom zimnom polroku očakáva vo zvyšku roka mierny rast nemeckej ekonomiky. A skutočne, v 2. štvrťroku v porovnaní s 1. štvrťrokom 2023 možno zaznamenať zreteľný nárast ponúk nákladnej dopravy v mnohých krajinách, okrem iného z Belgicka a do Belgicka, a taktiež z Holandska a Talianska a do Holandska.

This is an embedded image

Nekonzistentný trend vo vývoji vnútroštátnej dopravy

Kým Veľká Británia a Poľsko dokázali výrazne zvýšiť dopyt po vnútrozemskej doprave, vývoj v Nemecku a Francúzsku, ale aj v Rakúsku a Maďarsku sa oproti druhému štvrťroku 2022 znížil. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2023 však došlo k zreteľnému nárastu ponúk prepráv. Jeden z dôvodov: Kým vo Francúzsku a v Nemecku došlo v 2. štvrťroku 2022 k mimoriadnemu nárastu ponúk prepráv ako dôsledok efektu doháňania z obdobia covidu, v Spojenom kráľovstve a v Poľsku nebol v tom období taký silný. Preto bolo možné dosiahnuť nárast 66 %, resp. 25 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Vo vnútroštátnej preprave v Rakúsku (AT ‒ AT -54 %) a v Nemecku (DE ‒ DE -49 %) a tiež vo Francúzsku (FR ‒ FR -35 %) a Maďarsku (HU ‒ HU -35 %) sa ani teraz nepodarilo dosiahnuť výnimočné hodnoty z minulého roka, a to ani napriek nárastu v 2. štvrťroku 2023 oproti prvému štvrťroku.

This is an embedded image

Prichádza letný pokles: Klesajúci trend od júna

Od júna je v celej Európe zrejmý klesajúci trend v počte ponúk prepráv, ktorý je spôsobený tradične slabými letnými mesiacmi, ktoré sa zároveň zhodujú so spomaľujúcou sa ekonomikou. V júni v celej Európe klesol počet vstupov do nákladnej dopravy o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.


Zvláštne v tejto súvislosti je, že ponuky nákladných priestorov sa v tomto období nezvýšili, ale medziročne sa znížili o 10 % a v porovnaní s predošlým štvrťrokom až o 29 %. Klesajúca ekonomika má následky na spotový trh na oboch stranách, na ponuky prepráv aj na ponuky voľných vozidiel. „Navyše dopravcovia opäť ponúkali svoje služby prostredníctvom klasických distribučných kanálov, alebo pre malé vyhliadky na úspech dávali k dispozícii menej kapacít,“ vysvetľuje Gunnar Gburek poznatky z mnohých rozhovorov so špeditérmi. Účasť poskytovateľov služieb vo výberových konaniach sa v 2. štvrťroku oproti 1. štvrťroku 2023 znížila: o 45 % nižší počet ponúk pri takmer konštantnej ponuke na pravidelnú prepravu možno vysvetliť vyšším dopytom po kapacitách na spotovom trhu.


Nádej, že ekonomika sa v druhej polovici roka opäť vzchopí, zostáva. Dopravný priemysel má skúsenosti s riešením náročných situácií. „Profesionálni vodiči a dispečeri sú v posledných rokoch pod veľkým tlakom a neustále pracujú na plné obrátky. Preto môžu v menej turbulentných letných mesiacoch trochu poľaviť,“ upozorňuje Gunnar Gburek. „Očakáva sa, že najneskôr od jesene bude po prepravných kapacitách opäť väčší dopyt a nákladné automobily budú opäť naplno vyťažené.“

Stiahnuť tlačovú správu
Hore