22.07.2020

Dopravný barometer TIMOCOM: Koronavírusová kríza má za následok drastické poklesy

Prepravno silné mesiace zaznamenali prepad v celej Európe - od júna je poznať oživenie

TIMOCOM|Dopravný barometer dokláda masívny vplyv koronakrízy

Erkrath, 15.07.2020 - V dôsledku pandémie došlo v apríli a máji, čo sú tradične silné mesiace, v celej Európe k prudkému poklesu prepravných výkonov. „Náš dopravný barometer celkovo vykazuje v druhom štvrťroku 2020 pokles prepráv o 45 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka", hovorí Gunnar Gburek, hovorca spoločnosti TIMOCOM. V nemeckej vnútroštátnej doprave čísla v druhom štvrťroku tohto roka dokonca klesli ešte silnejšie.

Korona spôsobila drastické prepady v objeme prepráv, od júna sa vracia rast.

Po šoku spôsobenom koronavírusovou krízou prichádza ľahké oživenie

Aj u vnútronemeckých prepráv došlo v celom štvrťroku k významnému poklesu o 49 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Konkrétne v apríli predstavoval prepad v prepravách spôsobený koronavírusovou krízou v porovnaní s predchádzajúcim rokom -67 %. V nasledujúcich mesiacoch - máji (-53 %) a júni (-23 %) - sa ale vývoj nemeckého trhu stále viac posúval smerom k úrovni predchádzajúceho roka.

To zodpovedá celoeurópskemu trendu. Konkrétne v júni bolo v 44 európskych krajinách, ktorých údaje sú zahrnuté do analýzy dopravného barometra, o 69 % viac prepráv ako v máji. V júni 2020 bol rozdiel v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka -17 %. „Ďalší vývoj pandémie musíme pochopiteľne ďalej pozorne sledovať. Ale nami získané čísla z júna sú dôvodom na nádej, že sme sa v logistike odrazili od dna", hovorí hovorca TIMOCOM.

Logistika počas karantény

Ako úzko sú prepojené čísla dopravného barometra s dôsledkami koronavírusovej krízy a politickými reakciami, ukazujú najmä vyhodnotenia jednotlivých krajín. Ponuky prepráv z Nemecka do Francúzska poklesli v apríli o 84 % a v máji o 67 % v porovnaní s rovnakými obdobiami predchádzajúceho roka. V polovici mája Francúzsko uvoľnilo svoj prísny zákaz vychádzania. Vďaka tomu potom tiež v júni vystrelil dopyt nepomerne nahor, a dokonca bol o 16 % vyšší ako v rovnakom mesiaci uplynulého roka. Podobný obrázok sa ukazuje aj v Rakúsku, ktoré v júni opäť otvorilo svoje hranice s Nemeckom. Tu poklesli počty ponúk z Nemecka v apríli o 70 % a v máji o 59 % v porovnaní s príslušnými mesiacmi uplynulého roka. V nasledujúcom mesiaci sa pokles naopak zabrzdil na 18 % v porovnaní s júnom 2019. Objem z Poľska do Nemecka sa v apríli 2020 v porovnaní s aprílom 2019 tiež prepadol o polovicu (-53 %). Ku koncu štvrťroka však došlo k rapídnemu nárastu o 96 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. 

„U nemeckých exportov došlo v apríli tohto roku k neporovnateľnému prepadu. Cestná doprava bola dramaticky postihnutá, to náš dopravný barometer ukazuje úplne jednoznačne. Nikto nedokáže predpovedať, aká udržateľná táto stúpajúca tendencia je. Ale vzhľadom k aktuálnemu vývoju sa odvetvie môže do druhej polovice roka pozerať s väčším optimizmom", komentuje Gunnar Gburek.

 

S pomocou dopravného barometra analyzuje FreightTech spoločnosť TIMOCOM od roku 2009 v 44 európskych krajinách vývoj ponuky a dopytu prepráv v burze nákladov, ktorá je súčasťou Smart Logistics System. Viac ako 130.000 používateľov generuje denne až 750.000 medzinárodných ponúk prepráv a voľných vozidiel. Systém pomáha viac ako 43.000 zákazníkov TIMOCOM dosiahnuť svoje logistické ciele rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore