30.04.2024

Dopravný barometer od TIMOCOM: Ceny prepravy po náraste pred Veľkou nocou v nasledujúcich týždňoch opäť klesnú

Dopyt po doprave zostal v 1. štvrťroku 2024 vysoký. Na TIMOCOM Marketplace bolo viac ako dvakrát viac ponúk prepráv ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.

Pomer prepráv a voľných vozidiel

Na rozdiel od negatívnej nálady na začiatku roka sa dopravný trh v prvom štvrťroku vyvíjal veľmi pozitívne. V absolútnom vyjadrení bol objem zadávaných prepráv výrazne vyšší ako v predchádzajúcom štvrťroku (+30 %) a takmer dosiahol úroveň roku 2022. V celej Európe bolo na TIMOCOM Marketplace zverejnených viac ako dvakrát viac ponúk prepráv ako v 1. štvrťroku 2023 (+106 %). Počet ponúk, ako aj ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zvýšili najmä pred Veľkou nocou. 

Na rozdiel od negatívnej nálady na začiatku roka sa dopravný trh v prvom štvrťroku vyvíjal veľmi pozitívne. V absolútnom vyjadrení bol objem zadávaných prepráv výrazne vyšší ako v predchádzajúcom štvrťroku (+30 %) a takmer dosiahol úroveň roku 2022. V celej Európe bolo na TIMOCOM Marketplace zverejnených viac ako dvakrát viac ponúk prepráv ako v 1. štvrťroku 2023 (+106 %). Počet ponúk, ako aj ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne zvýšili najmä pred Veľkou nocou. 

Dopyt po prepravnej kapacite zostal veľmi vysoký aj v zvyčajne slabom februári. Mnohými očakávaný prudký prepad na dopravnom trhu sa nedostavil. Na jednej strane preto, že sa znížil počet vozidiel, ktoré sú k dispozícii, keďže mnohí dopravcovia svoje kapacity odstavili alebo ich opäť nezvýšili. Napríklad v 1. štvrťroku 2024 bolo na TIMOCOM Marketplace zadaných o 28 % menej nákladných vozidiel ako v 1. štvrťroku 2023. Po druhé, hospodársky pokles nebol taký vážny, ako sa mnohí na prelome rokov obávali. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, ktorý zahŕňal tradične silné vianočné obdobie, bolo pred Veľkou nocou vytvorených o 30 % viac ponúk prepráv. 

„Pozitívny trend vo výmene tovaru v rámci Európy sa odráža v údajoch o ponukách prepráv a bude pokračovať až do leta.“ Gunnar Gburek, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM

 

Ceny za dopravu pred Veľkou nocou rástli

Ponukové ceny prepráv v Európe boli v priemere o 6,2 % vyššie ako v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. „Vzhľadom na zvýšené náklady na mýto, personál a energie ide iba o mierne zvýšenie,“ komentuje vývoj cien Gunnar Gburek, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM. Nárast cien prepráv v dôsledku zvýšeného dopytu v týždňoch pred Veľkou nocou je sezónny, keďže najmä maloobchodníci očakávajú v týchto dňoch väčšie dodávky. V niektorých prípadoch boli ponúkané ceny až o 16 % vyššie ako v predchádzajúcom roku. „Očakáva sa, že marcový nárast cien na spotovom trhu sa v druhom štvrťroku 2024 zmierni, čiastočne v dôsledku náročných rokovaní o cenách, a potom sa očakáva opätovný pokles sadzieb za prepravu. Napriek tomu možno predpokladať, že priemerná cena za kilometer bude vyššia ako ceny ponúkané v roku 2023,“ hovorí Gburek. 

Sentiment medzi firmami sa zlepšil

Aj v Nemecku sa v prvom štvrťroku 2024 ponuka nákladnej dopravy výrazne zvýšila. Nárast o 102 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka je pozoruhodný napriek pochmúrnym hospodárskym prognózam, hoci porovnávací štvrťrok 2023 bol mimoriadne slabý. Nálada v nemeckých firmách sa výrazne zlepšila. Údaje zverejnené inštitútom ifo koncom marca možno interpretovať ako obrat trendu. Index podnikateľskej klímy ifo vzrástol z 85,7 bodu vo februári na 87,8 bodu v marci. Očakávania spoločností sú tiež menej pesimistické ako predtým. Najmä respondenti z odvetvia dopravy a logistiky a pohostinstva sú teraz optimistickejší. 

Pomer prepráv a voľných vozidiel

Oživenie hospodárstva a vysoký dopyt do júna

Nemecký zahraničný obchod nabral v prvom štvrťroku tohto roka prekvapivo silnú dynamiku. Vývoz rástol najrýchlejšie za posledných tri a pol roka. V dôsledku toho bude dopyt po doprave pravdepodobne vysoký až do júna vrátane. „Dopravné odvetvie je závislé od hospodárskeho vývoja,“ hovorí Gunnar Gburek, Head of Business Affairs spoločnosti TIMOCOM. „Pozitívny trend vo výmene tovaru v rámci Európy sa odráža v údajoch o ponukách prepráv a bude pokračovať až do leta.“ Podľa prognózy sa podiel prepráv v dopravnom barometri od TIMOCOM bude s menšími výkyvmi pohybovať okolo mesačných priemerov 75 %. Hospodárske oživenie v mnohých európskych krajinách má väčší vplyv ako odstavené a nedostatočné prepravné kapacity. Pokles inflácie a klesajúce ceny energií sú dobrým predpokladom pre ďalší pozitívny vývoj na všetkých stranách. 

Viac informácií o aktuálnej situácii na dopravnom trhu a dopravnom barometri nájdete tu

 

 

Stiahnuť tlačovú správu
Hore