09.01.2015

Európsky dopravný trh plný výkyvov

Dopravný barometer TimoCom sa v štvrtom štvrťroku nachádza pod úrovňou predchádzajúceho roku

(3)

Erkrath, 5.1.2015 – Rovnaký ako každý rok – tak by sa dal vo všeobecnosti charakterizovať celoročný vývoj dopravného barometra. V priamom porovnaní s rokom 2013 je však zrejmé, že podiel nákladov na celoeurópskom dopravnom trhu zostane v štvrtom štvrťroku 2014 kvôli konjunktúre pod priemerom, teda na hodnote 45:55.

Vývin v podstate zodpovedá prognózam ľahkého oslabenia zo štvrťročnej správy č. 3/2014. Po silnom septembri s pomerom 54:46 hodnoty v októbri klesli obdobne ako v rokoch 2012 a 2013, avšak s pomerom 48:52 boli stále ešte dosť stabilné. „Mesiac november sa ale s pomerom nákladov a voľných vozidiel 38:62 prepadol ešte nižšie, než sme očakávali,“ hovorí Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom. Pri komplexnom pohľade na európsky trh vidíme, že v decembri došlo konečne opäť k nárastu. „Podľa našich odhadov sa však ani v mesiaci Vianoc, teda na konci štvrtého štvrťroku, nedalo počítať s previsom ponuky,“ dodáva Frings. S celkovým štvrťročnýmpodielom nákladov 45 % je dopravný barometer TimoCom na tej istej úrovni ako v roku 2012, na 52% hodnotu z roku 2013 však nedosiahol. Rok 2014 tak skončí s o sedem percent vyššou ponukou voľných vozidiel ako predchádzajúci rok. Táto tendencia sa tiež zhoduje so skúsenosťami zákazníkov TimoCom. Vďaka miernemu previsu kapacít sa podarilo uskutočniť všetky prepravy presne podľa plánu.

Štvrtý štvrťrok roku 2014 vykazuje takmer tie isté čísla ako v posledných troch rokoch. V októbri, novembri a decembri dochádzalo k značným výkyvom, ktoré sú napokon očividné v priebehu celého minulého roku. „Podobné výkyvy smerom nahor a nadol poznáme už z roku 2012. Ak sa pozrieme na priebeh roku 2014 a ak ich porovnáme s hodnotami pred dvoma rokmi, potom v roku 2015 musíme počítať s poklesom. Pokiaľ ide o prechod roku, nie je to nič neobvyklé, značí to však zníženie podielu nákladov na 30 až 35 percent,“ porovnáva Frings situáciu na európskom trhu so začiatkom roku 2013.   

Aj napriek niektorým turbulenciám má Frings pre rok 2015 dobré vyhliadky. „Máme približne o deväť percent vyšší dopyt než v predchádzajúcom roku. To ukazuje, že sa celková situácia na európskom trhu vyvíja pozitívne,“ rekapituluje.

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

Stiahnuť tlačovú správu
Hore