23.11.2020

Ako môže integrácia údajov optimalizovať logistické procesy

Integrácia a možnosti jej použitia v sektore FreightTech

Integrácia v logistike

Kombinácia najlepších funkcií je cieľ, ktorý sa skrýva za integráciou ako metodickým prístupom. Integrácia údajov a digitálnych aplikácií ponúka mnoho príležitostí aj v logistike. Dátová integrácia pomáha optimalizovať a lepšie plánovať obchodné procesy na strane všetkých zúčastnených a vyhýbať sa chybám. To šetrí čas aj peniaze.

Integrácia údajov a aplikácií ponúka vysoký potenciál optimalizácie pre logistické procesy v cestnej nákladnej doprave. Používanie systémov, ktoré poskytujú funkcie vyladené pre potreby logistiky, má obrovské výhody pre všetkých zúčastnených naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Zlučovanie údajov a funkcií

Význam rozhodnutí a procesov založených na údajoch rastie. Už dnes sa používajú algoritmy, ktoré na základe údajov optimalizujú pracovné procesy. V IT kontexte ide pri integrácii údajov a aplikácií najmä o spájanie rôznych systémov.

Dátová integrácia opisuje metódu používanú najmä v softvérovej technike, ktorá slúži na spájanie rôznych digitálnych aplikácií. Menšie komponenty sú implementované do jedného spoločného systému, ktorý tak združuje rôzne funkcie aplikácií. Obsiahnuté údaje, príp. funkcie, sa tak vnímajú ako súčasť veľkého, komplexnejšieho systému. Do týchto systémov môžu potom vstupovať používatelia a používať ich. Na rozdiel od spojenia je cieľom integrácie znižovať počet ďalších rozhraní a vyvarovať sa ich. Pritom rozlišujeme medzi integráciou údajov, integráciou funkcií a integráciou obchodných procesov.

Optimalizácia obchodných procesov a predchádzanie chybnému zadaniu

Obchodné procesy sú v dnešnej dobe do značnej miery štruktúrované digitálne.

Integrácia napríklad v oblasti starostlivosti o zákazníkov tu umožňuje priamo spojiť všetky relevantné údaje o jednom obchodnom partnerovi. Tie v spojení s rozoznaním telefónneho čísla môžu byť automaticky zobrazené už v okamihu, keď zákazník volá, alebo pri otvorení obchodného prípadu (napríklad prepravnej objednávky) sa môžu priamo zobraziť relevantné dokumenty. Preskakovanie medzi rôznymi systémami, databázami a aplikáciami patrí minulosti. Tento prístup šetrí pracovný čas, zdroje a v konečnom dôsledku aj výdavky.

Integrované telematické údaje v systéme od TIMOCOM

Napríklad v Smart Logistics System od TIMOCOM sú integrované rôzne komponenty a v systéme ich možno využívať súčasne. Prostredníctvom aplikácie Tracking je do systému zapojených 265 poskytovateľov telematických služieb. Tých možno zobraziť na integrovanej cestnej mape a obchodným partnerom možno povoliť sledovanie zásielok. Dočasné poskytnutie GPS údajov zadávateľovi a používanie funkcie sledovania vozidiel v spojení s manažmentom rámp, napr. od Cargoclix, pomáha okrem iného lepšie načasovať spracovanie prepravných objednávok na mieste určenia. Tak sa odstráni dodatočné rozhranie k ďalším aplikáciám, optimalizujú a zjednodušujú sa pracovné procesy. Z toho profitujú nielen dodávatelia, ako špedícia a prepravcovia, ale aj zadávatelia odvetvia logistiky, priemyslu a obchodu. Vďaka väčšej istote pri plánovaní totiž môžu svoje interné procesy lepšie zamerať a ušetriť tak čas a peniaze. Vďaka transparentnosti, ktorú dopravné firmy takto ponúkajú svojim zákazníkom, získajú dôveru a zrejmú konkurenčnú výhodu.

Kompatibilita systémov pomáha vyvarovať sa chýb

Je dôležité, aby často rozdielne systémy (napr. CRM alebo ERP systémy) používané v mnohých firmách bolo možné napojiť na inú aplikáciu, resp. aby s ňou boli kompatibilné. Zadávanie už netreba robiť manuálne, informácie od obchodných partnerov a prepravných objednávkach možno pomocou niekoľkých málo kliknutí preniesť do vlastného firemného systému (napríklad do TMS). A naopak: údaje zo systému riadenia prepráv (TMS) používaného v špedícii možno samozrejme preniesť do uzavretého systému, ako je Smart Logistics System. Napríklad pri vytvorení výberového konania alebo ponuky prepravy, resp. voľného vozidla v aplikáciách Burzy nákladov. Vďaka tomu možno predchádzať chybám pri zadávaní a zdvojení údajov, napr. pri ručnom alebo opakovanom zadávaní, čo je ďalšia výhoda integrácie ako metodického prístupu.

Optimalizácia procesných krokov s TIMOCOM

Integrácia údajov a aplikácií ponúka vysoký potenciál optimalizácie pre logistické procesy v cestnej nákladnej doprave. Používanie systémov, ktoré poskytujú funkcie vyladené pre potreby logistiky, má obrovské výhody pre všetkých zúčastnených naprieč celým dodávateľským reťazcom. FreightTech spoločnosti, ako je TIMOCOM, ponúkajú so svojimi aplikáciami a službami digitálne riešenia, ktoré možno integrovať do pôvodných systémov a tak optimalizovať individuálne procesy. Informujte sa o možnostiach a o tom, ako vám Smart Logistics System môže pomôcť.

Ďalšie zaujímavé články k tejto téme:

FreightTech: Digitalizácia mení logistiku

Ako znížiť výdavky a optimalizovať procesy vo firme?

Konsolidácia prepráv v priemysle a obchode

Stiahnuť tlačovú správu
Hore